Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2416/B

Obchodné meno: 
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
  (od: 28.03.2020)
Sídlo: 
Mlynské Nivy 1
Bratislava 24 820 04
  (od: 21.11.2002)
IČO: 
35 786 272
  (od: 17.04.2000)
Deň zápisu: 
17.04.2000
  (od: 17.04.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.04.2000)
Predmet podnikania (činnosti): 
vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov
  (od: 14.12.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.04.2000)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - Člen predstavenstva
Radvanská 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 28.03.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2023)
Liuba Samotyeva - Člen predstavenstva
Risorgimento plaza 3/5
Miláno - Melzo 200 66
Talianska republika
Vznik funkcie: 28.03.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2023)
Marco Bus - Predseda predstavenstva
rue Pierre Krier 153
Luxembourg L-1880
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 28.03.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Za Spoločnosť vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva. Za Spoločnosť podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 11.05.2023)
Dozorná rada: 
Doc. Ing. Jana Péliová , PhD.
Znievska 9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Vznik funkcie: 17.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2023)
Ing. Jozef Kausich
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
Vznik funkcie: 17.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2023)
Prof. Giorgio Di Giorgio
Via Ronciglione 20
Rím 001 91
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2023)
Jérôme Debertolis
Ceinture Um Schlass 54
Hesperange 058 80
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 17.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2023)
Massimo Mazzini
via San Quasimodo 1
Peschiera Borromeo 200 68
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2023)
Prokúra: 
JUDr. Božena Malecká
Hrobákova 38
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2018)
RNDr. Peter Šenk
Sedmokrásková 1854/4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 09.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2018)
Ing. Juraj Vaško
Višňová 45
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 09.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2018)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi. Prokuristi podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a menám pripoja prokuristi svoje podpisy a dodatok označujúci prokúru.
  (od: 09.08.2018)
Výška základného imania: 
4 093 560 EUR Rozsah splatenia: 4 093 560 EUR
  (od: 09.04.2013)
Akcie: 
Počet: 1233
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 09.04.2013)
Akcionár: 
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Via Melchiorre Gioia 22
Miláno 201 24
Talianska republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2024)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. Nz 346/99 dňa 16.11.1999, ktoré bolo zmenené a doplnené dňa 5.1.2000 - notárska zápisnica č. N 2/2000, Nz 1/2000 dňa 25.2.2000 - N 31/2000, Nz 20/2000, dňa 28.3.2000 - N 99/2000, Nz 37/2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR č. 002/2000/SS zo dňa 3.4.2000. Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava. Spoločnosť vytvára tieto otvorené podielové fondy: KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
  (od: 17.04.2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.2000 o zmenách v dozornej rade. Zápisnica č. 25/00 zo zasadnutia predstavenstva o voľbe člena predstavenstva.
  (od: 21.12.2000)
Zápis mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 13.6.00, Zápis z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 2.3.01, Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 005/2001/KISS zo dňa 26.2.01právoplatné dňa 1.3.01.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 5.3.01.
  (od: 19.03.2001)
Notárska zápisnica č. N 76/01, Nz 75/01 zo dňa 26.4.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 126/01, Nz 123/01 zo dňa 29.6.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.08.2001)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 19.10.2001, číslo: UFT - 016/2001/KSPF, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ.spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.spol.,a.s. VÚB AM SVETOVÉ AKCIE, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.spol., a.s. VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol.,a.s. ktorých depozitárom je Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom Mlynaské Nivy 1, Bratislava a schválené štatúty a predajné prospekty otvorených podielových fondov.
  (od: 09.01.2002)
Nz 402/02 napísaná JUDr. Milošom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. zo dňa 18.6.2002, ktoré rozhodlo v zmysle § 215c z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o znížení základného imania spoločnosti z 50 000 000,- Sk o 35 000 000,- Sk na 15 000 000,- Sk pri jeho súčasnom zvýšení na pôvodnú výšku 50 000 000,- Sk z dôvodu úhrady straty spoločnosti a vytvorenia kapitálového fondu spoločnosti, ktoré prijalo zmenu stanov v nadväznosti na z.č. 500/2001 Z.z. a ktoré schválilo odstúpenie Ing. Františka Szikharta z funkcie predsedu a člena dozornej rady spoločnosti s účinnosťou k 18.06.2002 a odvolalo z funkcie člena dozornej rady RNDr. Ing. Mariána Matušoviča, PhD. k 18.06.2002. Zníženie a následné zvýšenie základného imania sa uskutočnilo vzatím 350 kusov akcií o menovitej hodnote 100 000,- Sk z obehu, pričom jediný akcionár súčasne zvýšil základné imanie upísaním 350 kusov akcií, ktoré sú vedené ako zaknihované, kmeňové akcie na meno o menovitej hodnote 100 000,- Sk s emisným kurzom 100 000,-Sk.
  (od: 10.09.2002)
Ing.František Szikhart, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 18.9.2002. Mgr. Ľuboš Ševčík CSc., deň zániku funkcie člena dozornej rady: 18.9.2002 osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 599/02 zo dňa 18.9.2002.
  (od: 21.11.2002)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 13.12.2002, číslo: GRUFT-006/2002/KSPF, ktorým schvaľuje nové označenie otvorených podielových fondov v správe VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s označením: KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je : VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je: VÚB AM DLHOPISOVÝ DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je: VÚB AM DLHOPISOVÝ EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
  (od: 30.05.2003)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 05.08.2003, číslo GRUFT - 017/2003/KSPF, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením : VÚB AM KONZERVATÍVNY PREMIUM FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ, spol., a.s. a VÚB AM DLHOPISOVý KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ktorých depozitárom je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlyndké nivy 1, 829 90 Bratislava. ÚFT v rozhodnutí zároveň schvaľuje štatúty a predajné prospekty otvorených podielových fondov.
  (od: 21.11.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2003.
  (od: 20.04.2004)
Na mimoriadnom valnom zromaždení dňa 30.8.2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 304/04, Nz 67278/04 napísanej dňa 30.8.2004 notárom JUDr. Bauerom bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.09.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 350/2004 Nz 82072/2004 dňa 15.11.2004 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
  (od: 30.11.2004)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-001/2006/KISS zo dňa 13.01.2006, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s názvom: VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy sú vytvorené na dobu neurčitú. Depozitárom podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatúty podielových fondov, Predajné prospekty podielových fondov a Zjednodušené predajné prospekty podielových fondov zo dňa 09.01.2006.
  (od: 24.01.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 295/2006, Nz 41225/2006, NCRls 41046/2006 zo dňa 19.10.2006.
  (od: 08.11.2006)
Notárska zápisnica N 73/2006, Nz 45202/2006, NCRls 44958/2006 zo dňa 14.11.2006.
  (od: 05.01.2007)
Notárska zápisnica N 27/2007, Nz 3537/2007, NCRls 3578/2007 spísaná dňa 29.1.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (od: 02.02.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-1748/2007-PLP zo dňa 13.9.2007, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatút podielového fondu, Predajný prospekt podielového fondu a Zjednodušený predajný prospekt podielového fondu zo dňa 4.9.2007.
  (od: 26.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 148/2008, Nz 20947/2008 zo dňa 19.5.2008.
  (od: 04.06.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 101/2008, NZ 32452/2008, NCRls 32258/2008 zo dňa 31.07.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-8609/2008-PLP zo dňa 28. júla 2008, právoplatné ku dňu 1. augusta 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., do otvoreného podielového fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Zlúčením zanikne VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s.
  (od: 28.08.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-1/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNY PEŇAŽNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-2/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 30, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-3/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy sú vytvorené na dobu neurčitú. Depozitárom podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetných rozhodnutiach zároveň schvaľuje Štatúty podielových fondov, Predajné prospekty podielových fondov a Zjednodušené predajné prospekty podielových fondov zo dňa 18.8.2008.
  (od: 18.09.2008)
Notárska zápisnica N 67/2009, Nz 10129/2009 zo dňa 30.03.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 22.04.2009)
Informácia o zániku povolenia na vytvorenie otvoreného podielovho fondu (List Národnej banky Slovenska OPK-5085-1/2009, ktorým zaniká povolenie č. OPK-11092-3/2008-PLP na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50 k 31.3.2009).
  (od: 18.06.2009)
Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, NZ 28865/2009, NCRls 29328/2009 zo dňa 26.08.2009. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-9122-1/2009 zo dňa 12. augusta 2009, právoplatné ku dňu 31.8.2009, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s. predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s. do otvoreného podielového fondu VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s.. Zlúčením zaniká VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s.
  (od: 18.09.2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-827-1/2011 zo dňa 21.03.2011, právoplatné ku dňu 22.03.2011, ktorým udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatút podielového fondu, Predajný prospekt podielového fondu a Zjednodušený predajný prospekt podielového fondu zo dňa 16.3.2011.
  (od: 25.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012.
  (od: 03.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 73/2013, Nz 3193/2013 zo dňa 30.01.2013.
  (od: 09.04.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
  (od: 13.06.2013)
Notárska zápisnica N 966/2015, Nz 23311/2015 zo dňa 02.07.2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 09.07.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  02.03.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR