Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2416/B

Obchodné meno: 
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
  (od: 28.03.2020)
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
  (od: 17.04.2000 do: 27.03.2020)
Sídlo: 
Mlynské Nivy 1
Bratislava 24 820 04
  (od: 21.11.2002)
Poštová 1
Bratislava 815 73
  (od: 27.08.2001 do: 20.11.2002)
Námestie SNP 19
Bratislava 815 73
  (od: 17.04.2000 do: 26.08.2001)
IČO: 
35 786 272
  (od: 17.04.2000)
Deň zápisu: 
17.04.2000
  (od: 17.04.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.04.2000)
Predmet podnikania (činnosti): 
vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov
  (od: 14.12.2016)
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (od: 14.12.2016 do: 18.12.2018)
zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
  (od: 17.04.2000 do: 26.08.2001)
vykonávanie ďalších činností podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní
  (od: 17.04.2000 do: 26.08.2001)
zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z.z. a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
  (od: 27.08.2001 do: 09.09.2002)
vykonávanie ďalších činností podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z.z.
  (od: 27.08.2001 do: 09.09.2002)
zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych predpisov a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
  (od: 10.09.2002 do: 07.11.2006)
vykonávanie ďalších činností podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych predpisov
  (od: 10.09.2002 do: 03.06.2008)
riadenie porfólia tvoreného jedným alebo viacerými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení porfólia iných klientov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch")
  (od: 01.09.2004 do: 23.02.2005)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona o cenných papieroch
  (od: 01.09.2004 do: 03.06.2008)
riadenie porfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení porfólia iných klientov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch")
  (od: 24.02.2005 do: 25.08.2006)
riadenie porfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení porfólia oddelene od portfólia iných klientov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch")
  (od: 26.08.2006 do: 03.06.2008)
vytváranie a spravovanie podielových fondov
  (od: 08.11.2006 do: 05.08.2011)
vytváranie a spravovanie podielových fondov
  (od: 06.08.2011 do: 08.07.2015)
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a d) futures, swapy, forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neslorších predpisov
  (od: 06.08.2011 do: 12.06.2013)
vytváranie a spracovanie štandarných podielových fondov a európskych štandarných fondov
  (od: 09.07.2015 do: 17.07.2015)
vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatývnych investičných fondov
  (od: 09.07.2015 do: 17.07.2015)
vytváranie a spracovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
  (od: 18.07.2015 do: 22.07.2015)
vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (od: 18.07.2015 do: 22.07.2015)
vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
  (od: 23.07.2015 do: 13.12.2016)
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (od: 23.07.2015 do: 13.12.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.04.2000)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - Člen predstavenstva
Radvanská 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 28.03.2023
  (od: 11.05.2023)
Liuba Samotyeva - Člen predstavenstva
Risorgimento plaza 3/5
Miláno - Melzo 200 66
Talianska republika
Vznik funkcie: 28.03.2023
  (od: 11.05.2023)
Ing. Ján Bukoven - člen predstavenstva
Martinengová 20
Bratislava 811 02
  (od: 17.04.2000 do: 18.03.2001)
Ing. Peter Goceliak - člen predstavenstva
Drobného 17
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.11.2003
  (od: 20.04.2004 do: 31.08.2006)
Ing. Peter Goceliak - člen predstavenstva
Drobného 17
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.11.2003 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
Ing. Sylvia Havlíková - člen predstavenstva
Muškátová 54
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.11.2006
  (od: 08.10.2010 do: 28.11.2011)
Ing. Sylvia Havlíková - člen predstavenstva
Muškátová 54
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.11.2006 Skončenie funkcie: 14.11.2011
  (od: 29.11.2011 do: 28.11.2011)
Ing. Gabriel Hinzeller - člen predstavenstva
Tekovská 2333/1
Levice 934 01
  (od: 19.03.2001 do: 26.04.2004)
Ing. Gabriel Hinzeller , PhD. - člen predstavenstva
Rajecká 24
Bratislava 821 07
  (od: 27.04.2004 do: 25.08.2006)
Ing. Gabriel Hinzeller , PhD. - člen predstavenstva
Rajecká 24
Bratislava 821 07
Skončenie funkcie: 06.06.2006
  (od: 26.08.2006 do: 25.08.2006)
Ing. Silvia Hyžová - člen predstavenstva
Muškátová 54
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.11.2006
  (od: 05.01.2007 do: 22.01.2007)
Ing. Sylvia Hyžová - člen predstavenstva
Muškátová 54
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.11.2006
  (od: 23.01.2007 do: 07.10.2010)
Mgr. Ladislav Jakab
Vajnorská 18
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.08.2006
  (od: 26.08.2006 do: 31.10.2006)
Mgr. Ladislav Jakab - člen predstavenstva
Vajnorská 18
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.08.2006
  (od: 01.11.2006 do: 04.01.2007)
Mgr. Ladislav Jakab - člen predstavenstva
Vajnorská 18
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.08.2006 Skončenie funkcie: 14.11.2006
  (od: 05.01.2007 do: 04.01.2007)
Ing. Ľubomír Lorencovič - člen predstavenstva
Markova 1076/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.07.2002
  (od: 10.09.2002 do: 19.04.2004)
Ing. Ľubomír Lorencovič - člen predstavenstva
Markova 1076/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.07.2002 Skončenie funkcie: 14.10.2003
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Ing. Ľubomír Lorencovič - člen predstavenstva
Možiarska 1460/3
Kežmarok 060 01
  (od: 21.12.2000 do: 18.03.2001)
Ing. Ľubomír Lorencovič - predseda predstavenstva
Markova 1076/9
Bratislava 851 01
  (od: 19.03.2001 do: 09.09.2002)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - Člen predstavenstva
Radvanská 11
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 21.09.2021 do: 10.05.2023)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - Člen predstavenstva
Radvanská 11
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 17.03.2021 Skončenie funkcie: 28.03.2023
  (od: 11.05.2023 do: 10.05.2023)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - člen predstavenstva a CEO
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 28.06.2017 do: 16.05.2019)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - člen predstavenstva a CEO
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - člen predstavenstva a CEO
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 23.04.2021)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - člen predstavenstva a CEO
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 12.03.2019 Skončenie funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 23.04.2021)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - Predseda predstavenstva
Radvanská 11
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 20.09.2021)
RNDr. Ing. Marián Matušovič , PhD. - člen
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 20.05.2015)
RNDr. Ing. Marián Matušovič , PhD. - člen
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
RNDr. Ing. Marián Matušovič , PhD. - člen predstavenstva a CEO
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 03.04.2017)
RNDr. Ing. Marián Matušovič , PhD. - člen predstavenstva a CEO
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
RNDr. Ing. Marián Matušovič , PhD. - člen predstavenstva a CEO
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 27.06.2017)
RNDr. Ing. Marián Matušovič, , PhD. - predseda predstavenstva
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 03.07.2002
  (od: 10.09.2002 do: 12.06.2013)
RNDr. Ing. Marián Matušovič, , PhD. - predseda predstavenstva
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 03.07.2002 Skončenie funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 12.06.2013)
Ing. Mikuláš Sedlák - predseda predstavenstva
Leškova 7
Bratislava 811 04
  (od: 17.04.2000 do: 20.12.2000)
RNDr. Peter Šenk , PhD., MSc - člen predstavenstva
Sedmokrásková 1845/4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.11.2011
  (od: 29.11.2011 do: 12.06.2013)
RNDr. Peter Šenk , PhD., MSc - člen predstavenstva
Sedmokrásková 1845/4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.11.2011 Skončenie funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 12.06.2013)
Ing. Jana Šuplatová - člen predstavenstva
Hviezdoslavovo nám. 7
Bratislava 811 02
  (od: 27.08.2001 do: 09.09.2002)
Ing. Jana Šuplatová - podpredseda predstavenstva
Hviezdoslavovo nám. 7
Bratislava 811 02
  (od: 17.04.2000 do: 26.08.2001)
Ing. Juraj Vaško - člen
Višňová 45
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 01.09.2006
  (od: 01.09.2006 do: 12.06.2013)
Ing. Juraj Vaško - člen
Višňová 45
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 01.09.2006 Skončenie funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 12.06.2013)
Marco Bus - Predseda predstavenstva
rue Pierre Krier 153
Luxembourg L-1880
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 28.03.2023
  (od: 11.05.2023)
Marco Bus - predseda
rue Pierre Krier 153
Luxembourg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 11.10.2016
  (od: 27.10.2016 do: 03.04.2017)
Marco Bus - predseda
rue Pierre Krier 153
Luxembourg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 11.10.2016 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
Marco Bus - predseda
rue Pierre Krier 153
Luxembourg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 16.05.2019)
Marco Bus - predseda
rue Pierre Krier 153
Luxembourg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Marco Bus - predseda
rue Pierre Krier 153
Luxembourg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 23.04.2021)
Marco Bus - predseda
rue Pierre Krier 153
Luxembourg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 12.03.2019 Skončenie funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 23.04.2021)
Marco Bus - Člen predstavenstva
rue Pierre Krier 153
Luxembourg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 20.09.2021)
Marco Canton - člen
rue Aldringen 17
Luxembourg L-1118
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
Marco Canton - člen
rue Aldringen 17
Luxembourg L-1118
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Marco Canton - člen
rue Aldringen 17
Luxembourg L-1118
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 16.05.2019)
Marco Canton - člen
rue Aldringen 17
Luxembourg L-1118
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 03.04.2017)
Alberto Castelli - člen predstavenstva a CEO
Via Orazio 2
Miláno 201 23
Talianska republika
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 20.05.2015)
Alberto Castelli - člen predstavenstva a CEO
Via Orazio 2
Miláno 201 23
Talianska republika
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Emiliano Laruccia - člen
rue Siggy 41
Luxembourg L-2133
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Emiliano Laruccia - člen
rue Siggy 41
Luxembourg L-2133
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 20.05.2015)
Emiliano Laruccia - člen
rue Siggy 41
Luxembourg L-2133
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 03.04.2017)
Emiliano Laruccia - člen
rue Siggy 41
Luxembourg L-2133
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
Emiliano Laruccia - člen
Val St. André 27
Luxembourg L-1128
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 08.08.2018)
Emiliano Laruccia - člen
Val St. André 27
Luxembourg L-1128
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 19.07.2018
  (od: 09.08.2018 do: 08.08.2018)
Claudio Marco Malinverno - člen
Via Vasari Giorgio 12
Miláno 201 35
Talianska republika
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 19.07.2018
  (od: 09.08.2018 do: 08.08.2018)
Claudio Marco Malinverno - člen
Via Vasari Giorgio 12
Miláno 201 35
Talianska republika
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 08.08.2018)
Claudio Marco Malinverno - člen
Via Belezza 1
Miláno 201 23
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
Claudio Marco Malinverno - člen
Via Belezza 1
Miláno 201 23
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 03.04.2017)
Claudio Marco Malinverno - člen
Via Belezza 1
Miláno 201 23
Talianska republika
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 20.05.2015)
Claudio Marco Malinverno - člen
Via Belezza 1
Miláno 201 23
Talianska republika
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Liuba Samotyeva
Risorgimento plaza 3/5
Miláno 200 66
Talianska republika
Vznik funkcie: 12.03.2019 Skončenie funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 23.04.2021)
Liuba Samotyeva
Risorgimento plaza 3/5
Miláno 200 66
Talianska republika
Vznik funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 23.04.2021)
Massimo Torchiana - predseda
Avenue Pasteur 153
Luxembourg L-2311
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 26.10.2016)
Massimo Torchiana - predseda
Avenue Pasteur 153
Luxembourg L-2311
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Massimo Torchiana - predseda
Avenue Pasteur 153
Luxembourg L-2311
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 20.05.2015)
Massimo Torchiana - predseda
Avenue Pasteur 153
Luxembourg L-2311
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 11.10.2016
  (od: 27.10.2016 do: 26.10.2016)
Marco Bus - Predseda predstavenstva
rue Pierre Krier 153
Luxembourg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 17.03.2021 Skončenie funkcie: 28.03.2023
  (od: 11.05.2023 do: 10.05.2023)
Marco Bus - Predseda predstavenstva
rue Pierre Krier 153
Luxembourg
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 21.09.2021 do: 10.05.2023)
Liuba Samotyeva - Člen predstavenstva
Risorgimento plaza 3/5
Melzo - Miláno 200 66
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.03.2021 Skončenie funkcie: 28.03.2023
  (od: 11.05.2023 do: 10.05.2023)
Liuba Samotyeva - Člen predstavenstva
Risorgimento plaza 3/5
Melzo - Miláno 200 66
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 10.05.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Za Spoločnosť vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva. Za Spoločnosť podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 11.05.2023)
Za Spoločnosť vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva. Za Spoločnosť podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 24.04.2021 do: 10.05.2023)
Za Spoločnosť vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva. Za Spoločnosť podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 14.12.2016 do: 23.04.2021)
Za spoločnosť vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy CEO (generálny riaditeľ).
  (od: 13.06.2013 do: 13.12.2016)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže každý člen predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.
  (od: 17.04.2000 do: 12.06.2013)
Dozorná rada: 
Doc. Ing. Jana Péliová , PhD.
Znievska 9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Vznik funkcie: 17.05.2023
  (od: 22.06.2023)
Ing. Jozef Kausich
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
Vznik funkcie: 17.05.2023
  (od: 22.06.2023)
Roman Klaban
V žabokřiku 649
Praha 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 15.11.2004
  (od: 30.11.2004 do: 23.02.2005)
Roman Klaban - člen dozornej rady
V žabokřiku 649
Praha 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 15.11.2004
  (od: 24.02.2005 do: 07.11.2006)
Roman Klaban - člen dozornej rady
V žabokřiku 649
Praha 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 15.11.2004 Skončenie funkcie: 19.10.2006
  (od: 08.11.2006 do: 07.11.2006)
Ing. Elena Kohútiková , PhD.
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 19.10.2006
  (od: 28.08.2008 do: 12.06.2013)
Ing. Elena Kohútiková , PhD.
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 19.10.2006 Skončenie funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 12.06.2013)
Ing. Elena Kohútiková , PhD.
Limbová 3
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 19.10.2006
  (od: 08.11.2006 do: 27.08.2008)
Tomislav Lazarić
Josipa Vogrinca 19
Záhreb 10 000
Chorvátsko
Vznik funkcie: 30.03.2009
  (od: 22.04.2009 do: 02.04.2012)
Tomislav Lazarić
Josipa Vogrinca 19
Záhreb 10 000
Chorvátsko
Vznik funkcie: 30.03.2009 Skončenie funkcie: 16.03.2012
  (od: 03.04.2012 do: 02.04.2012)
Jonathan Charles Locke
Strmé vŕšky 15
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.11.2004
  (od: 30.11.2004 do: 23.02.2005)
Jonathan Charles Locke - člen dozornej rady
Fialkové údolie 4649/26
Bratislava - Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 15.11.2004
  (od: 28.08.2008 do: 21.04.2009)
Jonathan Charles Locke - člen dozornej rady
Fialkové údolie 4649/26
Bratislava - Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 15.11.2004 Skončenie funkcie: 30.03.2009
  (od: 22.04.2009 do: 21.04.2009)
Jonathan Charles Locke - člen dozornej rady
Strmé vŕšky 15
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.11.2004
  (od: 24.02.2005 do: 27.08.2008)
RNDr. Ing. Marián Matušovič - člen dozornej rady
Radvanská 11
Bratislava 811 01
  (od: 21.12.2000 do: 09.09.2002)
Alexander Resch
Mudroňova 7454/25A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 16.05.2019)
Alexander Resch
Mudroňova 7454/25A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Alexander Resch
Mudroňova 7454/25A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 23.04.2021)
Alexander Resch
Mudroňova 7454/25A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 12.03.2019 Skončenie funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 23.04.2021)
Alexander Resch
Radvanská 7603/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 02.04.2014 do: 20.05.2015)
Alexander Resch
Radvanská 7603/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 02.12.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Alexander Resch
Radvanská 7603/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 03.04.2017)
Alexander Resch
Radvanská 7603/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
Alexander Resch Resch
Mudroňova 7492/3B
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 31.05.2021)
Ing. František Szikhart
Jánošíkova 610
Dunajská Lužná 900 42
  (od: 10.09.2002 do: 20.11.2002)
Ing. František Szikhart - predseda dozornej rady
Jánošíková 610
Dunajská Lužná 900 42
  (od: 17.04.2000 do: 09.09.2002)
Ing. Adrián Ševčík
Lúka 232
Lúka 916 34
Vznik funkcie: 16.03.2012
  (od: 03.04.2012 do: 12.06.2013)
Ing. Adrián Ševčík
Lúka 232
Lúka 916 34
Vznik funkcie: 16.03.2012 Skončenie funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 12.06.2013)
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. - člen dozornej rady
M. Marečka 9
Bratislava 841 05
  (od: 17.04.2000 do: 20.11.2002)
Ing. Ľuboš Vražda - člen dozornej rady
Veternicova 33
Bratislava 841 05
  (od: 17.04.2000 do: 20.12.2000)
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Donská 6
Košice 040 12
Vznik funkcie: 14.11.2016
  (od: 08.12.2016 do: 03.04.2017)
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Donská 6
Košice 040 12
Vznik funkcie: 14.11.2016 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Donská 6
Košice 040 12
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 16.05.2019)
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Donská 6
Košice 040 12
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Donská 6
Košice 040 12
Vznik funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 23.04.2021)
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Donská 6
Košice 040 12
Vznik funkcie: 12.03.2019 Skončenie funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 23.04.2021)
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Donská 6
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 10.05.2023)
Doc. Ing. Tomáš Výrost , PhD.
Donská 6
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 17.03.2021 Skončenie funkcie: 28.03.2023
  (od: 11.05.2023 do: 10.05.2023)
Alexander Resch
Mudroňova 7492/3B
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 17.03.2021 Skončenie funkcie: 17.05.2023
  (od: 22.06.2023 do: 21.06.2023)
Alexander Resch
Mudroňova 7492/3B
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 01.06.2021 do: 21.06.2023)
Prof. Giorgio Di Giorgio
Via Ronciglione 20
Rím 001 91
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.05.2023
  (od: 22.06.2023)
Jérôme Debertolis
Ceinture Um Schlass 54
Hesperange 058 80
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 17.05.2023
  (od: 22.06.2023)
Massimo Mazzini
via San Quasimodo 1
Peschiera Borromeo 200 68
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.05.2023
  (od: 22.06.2023)
Bruno Alfieri
Fond. St. Martin 10
Luxembourg L-2135
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 19.07.2018
  (od: 09.08.2018 do: 08.08.2018)
Bruno Alfieri
Fond. St. Martin 10
Luxembourg L-2135
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 14.11.2016
  (od: 08.12.2016 do: 03.04.2017)
Bruno Alfieri
Fond. St. Martin 10
Luxembourg L-2135
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 14.11.2016 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
Bruno Alfieri
Fond. St. Martin 10
Luxembourg L-2135
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 08.08.2018)
Oreste Auleta
via Giovanni Animuccia 12
Rím 001 99
Talianska republika
Vznik funkcie: 03.08.2018
  (od: 09.08.2018 do: 16.05.2019)
Oreste Auleta
via Giovanni Animuccia 12
Rím 001 99
Talianska republika
Vznik funkcie: 03.08.2018 Skončenie funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Oreste Auleta
via Giovanni Animuccia 12
Rím 001 99
Talianska republika
Vznik funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 23.04.2021)
Oreste Auleta
via Giovanni Animuccia 12
Rím 001 99
Talianska republika
Vznik funkcie: 12.03.2019 Skončenie funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 23.04.2021)
Domenico Cristarella - člen dozornej rady
Via Goldoni 32
Miláno
Taliansko
Vznik funkcie: 18.09.2002
  (od: 21.11.2002 do: 20.11.2003)
Domenico Cristarella - člen dozornej rady
Via Goldoni 32
Miláno
Taliansko
Búdkova 5079/50
Bratislava
Vznik funkcie: 18.09.2002 Skončenie funkcie: 15.11.2004
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Domenico Cristarella - člen dozornej rady
Via Goldoni 32
Miláno
Taliansko
prechodný pobyt na území SR :
Búdkova 5079/50
Bratislava
Vznik funkcie: 18.09.2002
  (od: 21.11.2003 do: 29.11.2004)
Giorgio di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 20.05.2015)
Giorgio di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 16.05.2019)
Giorgio di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
Giorgio di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Giorgio di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 03.04.2017)
Giorgio di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 12.03.2019 Skončenie funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 23.04.2021)
Giorgio di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 23.04.2021)
Giorgio di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Mgr. Mario Drosc, , MPhil - predseda dozornej rady
Írska 796
Praha 6 Vokovice 161 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.09.2002
  (od: 24.02.2005 do: 25.08.2006)
Mgr. Mario Drosc, , MPhil - predseda dozornej rady
Írska 796
Praha 6 Vokovice 161 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.09.2002 Skončenie funkcie: 21.07.2006
  (od: 26.08.2006 do: 25.08.2006)
Mgr. Mario Drosc, , MPhil - predseda dozornej rady
Irská 796
Praha 6 Vokovice
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2002
  (od: 10.09.2002 do: 20.11.2002)
Mgr. Mario Drosc, , MPhil - člen dozornej rady
Írska 796
Praha 6 Vokovice 161 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.09.2002
  (od: 21.11.2002 do: 23.02.2005)
Daniel Gros
Avenue des Camelis
Wiluwe-Saint-Pierre 13-1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 20.05.2015)
Daniel Gros
Avenue des Camelis
Wiluwe-Saint-Pierre 13-1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 11.10.2016
  (od: 27.10.2016 do: 26.10.2016)
Daniel Gros
Avenue des Camelis
Wiluwe-Saint-Pierre 13-1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 26.10.2016)
Daniel Gros
Avenue des Camelis
Wiluwe-Saint-Pierre 13-1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Ignacio Jaquotot
Čmeľovec 4845/2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 12.12.2013)
Ignacio Jaquotot
Čmeľovec 4845/2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 02.12.2013
  (od: 13.12.2013 do: 12.12.2013)
Ignacio Jaquotot
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielsko
Vznik funkcie: 21.07.2006
  (od: 26.08.2006 do: 31.10.2006)
Ignacio Jaquotot - predseda dozornej rady
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielsko
Vznik funkcie: 21.07.2006
  (od: 01.11.2006 do: 12.06.2013)
Ignacio Jaquotot - predseda dozornej rady
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielsko
Vznik funkcie: 21.07.2006 Skončenie funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 12.06.2013)
Dinko Lucić
Vrhovec 6
Záhreb
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 11.10.2016
  (od: 27.10.2016 do: 26.10.2016)
Dinko Lucić
Vrhovec 6
Záhreb
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 07.10.2015 do: 26.10.2016)
Dinko Lučić
Vrhovec 6
Záhreb
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 06.10.2015)
Dinko Lučić
Vrhovec 6
Záhreb
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Dinko Lučić
Vrhovec 6
Záhreb
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 20.05.2015)
Massimo Mazzini
avenue Monterey 41
Luxembourg L-2164
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 13.06.2013 do: 20.05.2015)
Massimo Mazzini
avenue Monterey 41
Luxembourg L-2164
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 21.05.2015 do: 20.05.2015)
Massimo Mazzini
avenue Monterey 41
Luxembourg L-2164
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015
  (od: 21.05.2015 do: 03.04.2017)
Massimo Mazzini
avenue Monterey 41
Luxembourg L-2164
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 03.04.2017)
Massimo Mazzini
via San Quasimodo 1
Peschiera Borromeo 200 68
Talianska republika
Vznik funkcie: 07.03.2017
  (od: 04.04.2017 do: 16.05.2019)
Massimo Mazzini
via San Quasimodo 1
Peschiera Borromeo 200 68
Talianska republika
Vznik funkcie: 07.03.2017 Skončenie funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Massimo Mazzini
via San Quasimodo 1
Peschiera Borromeo 200 68
Talianska republika
Vznik funkcie: 12.03.2019
  (od: 17.05.2019 do: 23.04.2021)
Massimo Mazzini
via San Quasimodo 1
Peschiera Borromeo 200 68
Talianska republika
Vznik funkcie: 12.03.2019 Skončenie funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 23.04.2021)
Alexander Resch
Rr. Deshmoret e 4 Shkurit, kompl. Green Park, kulla 1, ap. 64
Tirana 1001
Albánska republika
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 13.12.2013 do: 01.04.2014)
Tomas Spurny, , MBA - predseda dozornej rady
Trojská 659/183
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.09.2002 Skončenie funkcie: 15.11.2004
  (od: 30.11.2004 do: 29.11.2004)
Tomas Spurny, , MBA - predseda dozornej rady
Trojská 659/183
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.09.2002
  (od: 21.11.2002 do: 29.11.2004)
Giorgio Di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.03.2021 Skončenie funkcie: 17.05.2023
  (od: 22.06.2023 do: 21.06.2023)
Giorgio Di Giorgio
Lungotevere Flaminio 76
Rím
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 21.06.2023)
Massimo Mazzini
via San Quasimodo 1
Peschiera Borromeo 200 68
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.03.2021 Skončenie funkcie: 17.05.2023
  (od: 22.06.2023 do: 21.06.2023)
Oreste Auleta
via Giovanni Animuccia 12
Rím 001 99
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.03.2021 Skončenie funkcie: 17.05.2023
  (od: 22.06.2023 do: 21.06.2023)
Massimo Mazzini
via San Quasimodo 1
Peschiera Borromeo 200 68
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 21.06.2023)
Oreste Auleta
via Giovanni Animuccia 12
Rím 001 99
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.03.2021
  (od: 24.04.2021 do: 21.06.2023)
Prokúra: 
JUDr. Božena Malecká
Hrobákova 38
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.08.2018
  (od: 09.08.2018)
RNDr. Peter Šenk
Sedmokrásková 1854/4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 09.08.2018
  (od: 09.08.2018)
Ing. Juraj Vaško
Višňová 45
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 09.08.2018
  (od: 09.08.2018)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi. Prokuristi podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a menám pripoja prokuristi svoje podpisy a dodatok označujúci prokúru.
  (od: 09.08.2018)
Výška základného imania: 
4 093 560 EUR Rozsah splatenia: 4 093 560 EUR
  (od: 09.04.2013)
1 660 000 EUR Rozsah splatenia: 1 660 000 EUR
  (od: 10.02.2009 do: 08.04.2013)
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk
  (od: 03.06.2008 do: 09.02.2009)
Akcie: 
Počet: 1233
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 09.04.2013)
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 10.02.2009 do: 08.04.2013)
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 03.06.2008 do: 09.02.2009)
Počet: 500
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 17.04.2000 do: 02.06.2008)
Akcionár: 
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Via Melchiorre Gioia 22
Miláno 201 24
Talianska republika
  (od: 18.01.2024)
Eurizon Capital S.A.
avenue de la Liberté 8
Luxembourg L-1930
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 20.12.2016 do: 08.06.2018)
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Piazzetta Giordano dell´Amore 3
Miláno 201 21
Talianska republika
  (od: 09.06.2018 do: 13.06.2022)
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Piazzetta Giordano dell´Amore 3
Miláno 201 21
Talianska republika
  (od: 14.06.2022 do: 17.01.2024)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. Nz 346/99 dňa 16.11.1999, ktoré bolo zmenené a doplnené dňa 5.1.2000 - notárska zápisnica č. N 2/2000, Nz 1/2000 dňa 25.2.2000 - N 31/2000, Nz 20/2000, dňa 28.3.2000 - N 99/2000, Nz 37/2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR č. 002/2000/SS zo dňa 3.4.2000. Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava. Spoločnosť vytvára tieto otvorené podielové fondy: KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
  (od: 17.04.2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.2000 o zmenách v dozornej rade. Zápisnica č. 25/00 zo zasadnutia predstavenstva o voľbe člena predstavenstva.
  (od: 21.12.2000)
Zápis mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 13.6.00, Zápis z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 2.3.01, Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 005/2001/KISS zo dňa 26.2.01právoplatné dňa 1.3.01.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 5.3.01.
  (od: 19.03.2001)
Notárska zápisnica č. N 76/01, Nz 75/01 zo dňa 26.4.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 126/01, Nz 123/01 zo dňa 29.6.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.08.2001)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 19.10.2001, číslo: UFT - 016/2001/KSPF, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ.spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.spol.,a.s. VÚB AM SVETOVÉ AKCIE, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.spol., a.s. VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol.,a.s. ktorých depozitárom je Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom Mlynaské Nivy 1, Bratislava a schválené štatúty a predajné prospekty otvorených podielových fondov.
  (od: 09.01.2002)
Nz 402/02 napísaná JUDr. Milošom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. zo dňa 18.6.2002, ktoré rozhodlo v zmysle § 215c z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o znížení základného imania spoločnosti z 50 000 000,- Sk o 35 000 000,- Sk na 15 000 000,- Sk pri jeho súčasnom zvýšení na pôvodnú výšku 50 000 000,- Sk z dôvodu úhrady straty spoločnosti a vytvorenia kapitálového fondu spoločnosti, ktoré prijalo zmenu stanov v nadväznosti na z.č. 500/2001 Z.z. a ktoré schválilo odstúpenie Ing. Františka Szikharta z funkcie predsedu a člena dozornej rady spoločnosti s účinnosťou k 18.06.2002 a odvolalo z funkcie člena dozornej rady RNDr. Ing. Mariána Matušoviča, PhD. k 18.06.2002. Zníženie a následné zvýšenie základného imania sa uskutočnilo vzatím 350 kusov akcií o menovitej hodnote 100 000,- Sk z obehu, pričom jediný akcionár súčasne zvýšil základné imanie upísaním 350 kusov akcií, ktoré sú vedené ako zaknihované, kmeňové akcie na meno o menovitej hodnote 100 000,- Sk s emisným kurzom 100 000,-Sk.
  (od: 10.09.2002)
Ing.František Szikhart, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 18.9.2002. Mgr. Ľuboš Ševčík CSc., deň zániku funkcie člena dozornej rady: 18.9.2002 osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 599/02 zo dňa 18.9.2002.
  (od: 21.11.2002)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 13.12.2002, číslo: GRUFT-006/2002/KSPF, ktorým schvaľuje nové označenie otvorených podielových fondov v správe VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s označením: KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je : VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je: VÚB AM DLHOPISOVÝ DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je: VÚB AM DLHOPISOVÝ EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
  (od: 30.05.2003)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 05.08.2003, číslo GRUFT - 017/2003/KSPF, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením : VÚB AM KONZERVATÍVNY PREMIUM FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ, spol., a.s. a VÚB AM DLHOPISOVý KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ktorých depozitárom je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlyndké nivy 1, 829 90 Bratislava. ÚFT v rozhodnutí zároveň schvaľuje štatúty a predajné prospekty otvorených podielových fondov.
  (od: 21.11.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2003.
  (od: 20.04.2004)
Na mimoriadnom valnom zromaždení dňa 30.8.2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 304/04, Nz 67278/04 napísanej dňa 30.8.2004 notárom JUDr. Bauerom bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.09.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 350/2004 Nz 82072/2004 dňa 15.11.2004 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
  (od: 30.11.2004)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-001/2006/KISS zo dňa 13.01.2006, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s názvom: VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy sú vytvorené na dobu neurčitú. Depozitárom podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatúty podielových fondov, Predajné prospekty podielových fondov a Zjednodušené predajné prospekty podielových fondov zo dňa 09.01.2006.
  (od: 24.01.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 295/2006, Nz 41225/2006, NCRls 41046/2006 zo dňa 19.10.2006.
  (od: 08.11.2006)
Notárska zápisnica N 73/2006, Nz 45202/2006, NCRls 44958/2006 zo dňa 14.11.2006.
  (od: 05.01.2007)
Notárska zápisnica N 27/2007, Nz 3537/2007, NCRls 3578/2007 spísaná dňa 29.1.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (od: 02.02.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-1748/2007-PLP zo dňa 13.9.2007, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatút podielového fondu, Predajný prospekt podielového fondu a Zjednodušený predajný prospekt podielového fondu zo dňa 4.9.2007.
  (od: 26.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 148/2008, Nz 20947/2008 zo dňa 19.5.2008.
  (od: 04.06.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 101/2008, NZ 32452/2008, NCRls 32258/2008 zo dňa 31.07.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-8609/2008-PLP zo dňa 28. júla 2008, právoplatné ku dňu 1. augusta 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., do otvoreného podielového fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Zlúčením zanikne VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s.
  (od: 28.08.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-1/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNY PEŇAŽNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-2/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 30, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-3/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy sú vytvorené na dobu neurčitú. Depozitárom podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetných rozhodnutiach zároveň schvaľuje Štatúty podielových fondov, Predajné prospekty podielových fondov a Zjednodušené predajné prospekty podielových fondov zo dňa 18.8.2008.
  (od: 18.09.2008)
Notárska zápisnica N 67/2009, Nz 10129/2009 zo dňa 30.03.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 22.04.2009)
Informácia o zániku povolenia na vytvorenie otvoreného podielovho fondu (List Národnej banky Slovenska OPK-5085-1/2009, ktorým zaniká povolenie č. OPK-11092-3/2008-PLP na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50 k 31.3.2009).
  (od: 18.06.2009)
Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, NZ 28865/2009, NCRls 29328/2009 zo dňa 26.08.2009. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-9122-1/2009 zo dňa 12. augusta 2009, právoplatné ku dňu 31.8.2009, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s. predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s. do otvoreného podielového fondu VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s.. Zlúčením zaniká VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s.
  (od: 18.09.2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-827-1/2011 zo dňa 21.03.2011, právoplatné ku dňu 22.03.2011, ktorým udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatút podielového fondu, Predajný prospekt podielového fondu a Zjednodušený predajný prospekt podielového fondu zo dňa 16.3.2011.
  (od: 25.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012.
  (od: 03.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 73/2013, Nz 3193/2013 zo dňa 30.01.2013.
  (od: 09.04.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
  (od: 13.06.2013)
Notárska zápisnica N 966/2015, Nz 23311/2015 zo dňa 02.07.2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 09.07.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  02.03.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR