Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21679/B

Business name: 
APLIK, spol. s r.o.
  (from: 04/28/2000)
Registered seat: 
Pri Šajbách 1
Bratislava 831 06
  (from: 04/26/2013)
Identification number (IČO): 
35 787 775
  (from: 04/28/2000)
Date of entry: 
04/28/2000
  (from: 04/28/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/28/2000)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/28/2000)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 04/28/2000)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/28/2000)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky
  (from: 04/28/2000)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/28/2000)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 04/28/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/28/2000)
sprostredkovanie osobnej a nákladnej dopravy
  (from: 04/28/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/28/2000)
poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. na ochranu majetku a osôb v rozsahu vývoj, výroba, predaj, prjektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích a kamerových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb
  (from: 01/06/2010)
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 02/03/2011)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 02/03/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/03/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/03/2011)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/23/2015)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/06/2022)
Partners: 
Ing. Jozef Kráľ
Kysucká 7A/3545
Senec 903 01
Slovak Republic
  (from: 08/06/2022)
Ing. Ivan Žiška
Haburská 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Slovak Republic
  (from: 08/06/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Kráľ
Amount of investment: 16 600 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 16 600 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Ing. Jozef Kráľ v prospech záložného veriteľa: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00 164 381, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 317/2018_2060-2230-P272-ZZ-1 zo dňa 21.11.2019.
  (from: 08/06/2022)
Ing. Ivan Žiška
Amount of investment: 16 600 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 16 600 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Ing. Ivan Žiška v prospech záložného veriteľa: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00 164 381, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 317/2018_2060-2230-P272-ZZ-1 zo dňa 21.11.2019.
  (from: 08/06/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/13/2019)
Ing. Jozef Kráľ
Kysucká 7A/3545
Senec 903 01
From: 04/28/2000
  (from: 05/26/2006)
Ing. Ivan Žiška
Haburská 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/03/2000
  (from: 06/13/2019)
Acting in the name of the company: 
Konatelia v mene spoločnosti konajú každý samostatne.
  (from: 05/26/2006)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 06/13/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.3.2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/28/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 3.11.2000 o prevode obchodných podielov a menovaní konateľov. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.11.2000.
  (from: 01/16/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2005 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 05/26/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2009.
  (from: 01/06/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2011.
  (from: 02/03/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013.
  (from: 04/26/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2013.
  (from: 07/04/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2015.
  (from: 04/23/2015)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person