Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21601/B

Business name: 
Silicon Reality, s.r.o. v likvidácií
  (from: 07/07/2003)
Silicon Reality, s.r.o. v skratke SiReal, s.r.o., Anglická modifikácia: SiReal Ltd.
  (from: 04/10/2000 until: 07/06/2003)
Registered seat: 
Palárikova 31
Bratislava 811 04
  (from: 09/23/2002)
Rajtákova 31
Bratislava 841 03
  (from: 04/10/2000 until: 09/22/2002)
Identification number (IČO): 
31 697 780
  (from: 04/10/2000)
Date of entry: 
10/21/1994
  (from: 04/10/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/10/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
  (from: 04/10/2000)
montáž a servis kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 04/10/2000)
školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 04/10/2000)
Partners: 
Ing. Martin Hrotík
Hanulova 53
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
SOBR, s.r.o. IČO: 35 686 839
Svidnícka 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/10/2000)
Ing. Peter Mayer
Kláštorná 1292
Šaštín - Stráže
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jaroslav Revallo
J. Poničana 5
Bratislava 841 08
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Peter Mayer
Kláštorná 1292
Šaštín - Stráže
Slovak Republic
  (from: 04/10/2000 until: 09/22/2002)
Ing. Jaroslav Revallo
J. Poničana 5
Bratislava 841 08
Slovak Republic
  (from: 04/10/2000 until: 09/22/2002)
Ing. Martin Hrotík
Hanulova 53
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 04/10/2000 until: 05/23/2022)
Ing. Peter Mayer
Kláštorná 1292
Šaštín - Stráže
Slovak Republic
  (from: 09/23/2002 until: 05/23/2022)
Ing. Jaroslav Revallo
J. Poničana 5
Bratislava 841 08
Slovak Republic
  (from: 09/23/2002 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Hrotík
  (from: 04/10/2000 until: 05/23/2022)
Ing. Martin Hrotík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/24/2022)
SOBR, s.r.o.
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 04/10/2000)
Ing. Peter Mayer
  (from: 09/23/2002 until: 05/23/2022)
Ing. Peter Mayer
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jaroslav Revallo
  (from: 09/23/2002 until: 05/23/2022)
Ing. Jaroslav Revallo
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/24/2022)
Ing. Peter Mayer
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 04/10/2000 until: 09/22/2002)
Ing. Jaroslav Revallo
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 04/10/2000 until: 09/22/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/07/2003)
konatelia
  (from: 04/10/2000 until: 07/06/2003)
Ing. Igor Fingerland
Eisnerova 38
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Gustáv Šturc , CSc.
Muškátova 8
Bratislava
  (from: 04/10/2000)
Ing. Jaroslav Revallo
J. Poničana 5
Bratislava 841 08
  (from: 05/24/2022)
Ing. Igor Fingerland
Eisnerova 38
Bratislava
  (from: 04/10/2000 until: 05/23/2022)
Ing. Jaroslav Revallo
J. Poničana 5
Bratislava 841 08
  (from: 04/10/2000 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú a za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený likvidátor. Likvidátor spoločnosti podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/07/2003)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú a za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 04/10/2000 until: 07/06/2003)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 04/10/2000)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Gustáv Šturc , CSc.
Muškátova 8
Bratislava
  (from: 07/07/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.10.1994 č. N 7/94, Nz 7/94 spísanou JUDr. Ľubomírom Barabášom, notárom v Spišskej Novej Vsi, podľa Zák.č. 513/91 Zb. Spoločenská zmluva zo dňa 13.1.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.2.2000.
  (from: 04/10/2000)
Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 28. 6. 2002.
  (from: 09/23/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.8.2002 na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti.
  (from: 07/07/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 4K 37/03-146 zo dňa 2.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Silicon Reality, s.r.o. v likvidácii, Palárikova 31, 811 04 Bratislava, IČO: 31 697 780 za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUSr. Jozefa Caka, Štefana Moyzesa 25, 917 00 Trnava.
  (from: 03/01/2005)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person