Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2430/B

Business name: 
AGEMO, a.s.
  (from: 05/02/2000 until: 07/13/2005)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 07/07/2003 until: 07/13/2005)
Identification number (IČO): 
35 787 287
  (from: 05/02/2000)
Date of entry: 
05/02/2000
  (from: 05/02/2000)
Date of deletion: 
07/14/2005
  (from: 07/14/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/14/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/02/2000)
Capital: 
43 000 000 Sk Paid up: 43 000 000 Sk
  (from: 07/07/2003 until: 07/13/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola zrušená bez likvidácie na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.06.2005 prijatého vo forme notárskej zápisnice č.N 448/2005, Nz 30338/20005 z dôvodu splynutia so spoločnosťou BBC Five, a.s., so sídlom Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO : 35 886 951. Celé obchodné imanie t.j. súbor všetkého majetku a záväzkov, dňom výmazu spoločnosti AGEMO, a.s. z obchodného registra a dňom zápisu splynutia spoločnosti AGEMO, a.s. so spoločnosťou BBC Five, a.s. do obchodného registra prechádza na právneho nástupcu - spoločnosť BBC Five ABC, a.s., so sídlom Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO: 35 945 583. Zmluva o splynutí zo dňa 30.06.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 447/2005, Nz 30337/2005,NCRl 29962/2005. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom zo dňa 01.07.2005 zo dňa 600/231/98900/05/Čav. Na základe uvedeného vymazuje sa z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť AGEMO, a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 787 287, zapísaná v odd.Sa, vo vložke 2430/B.
  (from: 07/14/2005)
Legal successor: 
BBC Five ABC, a.s. 35945583 ,
Námestie SNP
15
  (from: 07/14/2005)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person