Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2430/B

Business name: 
AGEMO, a.s.
  (from: 05/02/2000 until: 07/13/2005)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 07/07/2003 until: 07/13/2005)
Prievozská 6/A
Bratislava 821 09
  (from: 12/04/2001 until: 07/06/2003)
Plynárenská 3
Bratislava 820 06
  (from: 05/02/2000 until: 12/03/2001)
Identification number (IČO): 
35 787 287
  (from: 05/02/2000)
Date of entry: 
05/02/2000
  (from: 05/02/2000)
Date of deletion: 
07/14/2005
  (from: 07/14/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/14/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/02/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/02/2000 until: 07/13/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/02/2000 until: 07/13/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/02/2000 until: 07/13/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 04/16/2004 until: 07/13/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/14/2004 until: 07/13/2005)
Managing board
  (from: 07/07/2003 until: 09/13/2004)
Managing board
  (from: 05/02/2000 until: 07/06/2003)
JUDr. Milan Banas
Jurigovo námestie 13
Bratislava
From: 11/22/2000 Until: 04/11/2002
  (from: 01/24/2001 until: 07/17/2002)
Mgr. Andrea Čiková
Moyzesova 868/67
Považská Bystrica
From: 11/22/2000 Until: 04/11/2002
  (from: 01/24/2001 until: 07/17/2002)
Ing. Martin Kolík
Radvanská 21
Bratislava 811 01
  (from: 05/02/2000 until: 01/23/2001)
Ing. Peter Lukeš - podpredseda
Šulekova 13
Bratislava 811 06
From: 04/11/2002
  (from: 07/18/2002 until: 04/15/2004)
Ing. Peter Lukeš - podpredseda
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 04/11/2002
  (from: 04/16/2004 until: 08/26/2004)
Ing. Peter Lukeš - podpredseda
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 04/11/2002 Until: 06/30/2004
  (from: 08/27/2004 until: 08/26/2004)
Dr. Roman Polakovič
Hurbanova 768/2
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 10/22/2001 until: 07/17/2002)
Dr. Roman Polakovič - predseda
Hurbanova 768/2
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/20/2001
  (from: 07/18/2002 until: 08/26/2004)
Dr. Roman Polakovič - predseda
Hurbanova 768/2
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/20/2001 Until: 06/30/2004
  (from: 08/27/2004 until: 08/26/2004)
Roni Reich
Duklianska 340/16
Stupava
  (from: 01/24/2001 until: 10/21/2001)
JUDr. Ondrej Štrigner
157
Most pri Bratislave 900 46
  (from: 05/02/2000 until: 01/23/2001)
Ing. Peter Uberal
Brančská 3
Bratislava 851 05
  (from: 05/02/2000 until: 01/23/2001)
Tamás Gyorgy Méri
Etele ut. 66/t
Budapešť 1115
Maďarsko
From: 04/11/2002
  (from: 07/18/2002 until: 08/26/2004)
Tamás Gyorgy Méri
Etele ut. 66/t
Budapešť 1115
Maďarsko
From: 04/11/2002 Until: 06/30/2004
  (from: 08/27/2004 until: 08/26/2004)
Harold Alan Schwartz III. - predseda predstavenstva
Nort Bissell, unit m 1919
Chicago 606 14
Illinois, Spojené štáty americké
From: 07/01/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/13/2005)
Dale Charles Griffiths - člen predstavenstva
Lyndene Close 20
Earl Shilton, Leicestershire LE97FE
Veľká Británia
From: 07/01/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/13/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen Predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/14/2004 until: 07/13/2005)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/07/2003 until: 09/13/2004)
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva a listiny podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/02/2000 until: 07/06/2003)
Capital: 
43 000 000 Sk Paid up: 43 000 000 Sk
  (from: 07/07/2003 until: 07/13/2005)
43 000 000 Sk
  (from: 12/03/2001 until: 07/06/2003)
28 000 000 Sk
  (from: 05/02/2000 until: 12/02/2001)
Shares: 
Number of shares: 43
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/03/2001 until: 07/13/2005)
Number of shares: 28
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/02/2000 until: 12/02/2001)
Stockholder: 
BBC Five, a.s.
Námestie SNP 15
Bratislava 811 06
  (from: 08/27/2004 until: 07/13/2005)
Supervisory board: 
JUDr. Michal Lazar - predseda
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 04/11/2002
  (from: 07/18/2002 until: 08/26/2004)
JUDr. Michal Lazar - predseda
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 04/11/2002 Until: 06/30/2004
  (from: 08/27/2004 until: 08/26/2004)
Helena Plavecká
Hontianska 6
Bratislava 821 09
  (from: 05/02/2000 until: 01/23/2001)
Jarmila Považanová
Rozvodná 11
Bratislava 831 01
  (from: 05/02/2000 until: 01/23/2001)
Ľuboš Sedlák
Lietavská 5
Bratislava 851 02
  (from: 05/02/2000 until: 01/23/2001)
Shachar Brikman
Brazil street,
Tel Aviv 69460
Izrael
  (from: 01/24/2001 until: 12/03/2001)
Shachar Brikman
Brazil street
Tel Aviv 694 60
Izrael
  (from: 12/04/2001 until: 07/06/2003)
Shachar Brikman
Brazil street
Tel Aviv 694 60
Izrael
From: 11/22/2000
  (from: 07/07/2003 until: 08/26/2004)
Shachar Brikman
Brazil street
Tel Aviv 694 60
Izrael
From: 11/22/2000 Until: 06/30/2004
  (from: 08/27/2004 until: 08/26/2004)
Maria Christina van der Sluijs- Plantz
Haagweg 194, 2324 Na,
Leiden
Holandsko
  (from: 01/24/2001 until: 12/03/2001)
Johannes Jacobus Schellingerhout
Prins Willem - Alexanderin 1
Badhoevedorp
Holansko
  (from: 01/24/2001 until: 12/03/2001)
Doron Shamir
Stoker Kade 96
Amsterdam 1019 XB
Holandsko
From: 11/23/2001 Until: 04/11/2002
  (from: 12/04/2001 until: 07/17/2002)
Manou von Moorsel
Linnaeusstraat 22 bis
Utrecht 3553 CD
Holandsko
From: 11/23/2001
  (from: 07/07/2003 until: 08/26/2004)
Manou von Moorsel
Linnaeusstraat 22 bis
Utrecht 3553 CD
Holandsko
  (from: 12/04/2001 until: 07/06/2003)
Manou von Moorsel
Linnaeusstraat 22 bis
Utrecht 3553 CD
Holandsko
From: 11/23/2001 Until: 06/30/2004
  (from: 08/27/2004 until: 08/26/2004)
Christopher Nelson Merrill - člen dozornej rady
Hill Road 1180
Winnetka 600 93
Illinois, Spojené štáty americké
From: 07/01/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/13/2005)
Allan Waggoner - člen dozornej rady
Holzhausenstrasse 83
Frankfurt nad Mohanom 603 22
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/13/2005)
Gordon Cary Black - člen dozornej rady
N. North Park 1410
Chicago 606 10
Illinois, Spojené štáty americké
From: 07/01/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/13/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola zrušená bez likvidácie na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.06.2005 prijatého vo forme notárskej zápisnice č.N 448/2005, Nz 30338/20005 z dôvodu splynutia so spoločnosťou BBC Five, a.s., so sídlom Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO : 35 886 951. Celé obchodné imanie t.j. súbor všetkého majetku a záväzkov, dňom výmazu spoločnosti AGEMO, a.s. z obchodného registra a dňom zápisu splynutia spoločnosti AGEMO, a.s. so spoločnosťou BBC Five, a.s. do obchodného registra prechádza na právneho nástupcu - spoločnosť BBC Five ABC, a.s., so sídlom Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO: 35 945 583. Zmluva o splynutí zo dňa 30.06.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 447/2005, Nz 30337/2005,NCRl 29962/2005. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom zo dňa 01.07.2005 zo dňa 600/231/98900/05/Čav. Na základe uvedeného vymazuje sa z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť AGEMO, a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 787 287, zapísaná v odd.Sa, vo vložke 2430/B.
  (from: 07/14/2005)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 272/00, Nz 260/00 dňa 10.4.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/02/2000 until: 07/13/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2000.
  (from: 01/24/2001 until: 07/13/2005)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 20.8.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.
  (from: 10/22/2001 until: 07/13/2005)
Notárska zápisnica č.N 355/01, Nz 350/01 zo dňa 28.8.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (from: 12/03/2001 until: 07/13/2005)
Notárska zápisnica č. N 454/01, Nz 439/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady.
  (from: 12/04/2001 until: 07/13/2005)
Zánik funkcie člena predstavenstva JUDr.Milana Banasa a Mgr.Andrea Číková dňom 11.4.2002 zánik funkcie člena dozornej rady Doron Shamir dňom 11.4.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.4.2002 zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.4.2002.
  (from: 07/18/2002 until: 07/13/2005)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 12.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 991/2002.
  (from: 07/07/2003 until: 07/13/2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 17.12.2003, ktoré rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 04/16/2004 until: 07/13/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28. júna 2004.
  (from: 08/27/2004 until: 07/13/2005)
Osvedčenie o prijatí rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 11.8.2004 spísané do notárskej zápisnice N 589/2004, Nz 63808/2004 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (from: 09/14/2004 until: 07/13/2005)
Legal successor: 
BBC Five ABC, a.s.
Námestie SNP 15
Bratislava 811 06
  (from: 07/14/2005)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person