Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2427/B

Business name: 
SATUR TRAVEL a.s.
  (from: 05/02/2000)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 824 72
  (from: 05/02/2000)
Identification number (IČO): 
35 787 201
  (from: 05/02/2000)
Date of entry: 
05/02/2000
  (from: 05/02/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/02/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/02/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/02/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/02/2000)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 05/02/2000)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (from: 05/02/2000)
hotelierske služby
  (from: 05/02/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/02/2000)
sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb
  (from: 05/02/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/19/2000)
zmenáreň- nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 12/23/2005)
organizovanie kongresov, kurzov, školení a seminárov
  (from: 12/23/2005)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav
  (from: 12/23/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/23/2005)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/23/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/23/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom – obstarávateľská činnosť
  (from: 12/23/2005)
prenájom kancelárskej techniky a priemyselného tovaru
  (from: 12/23/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/23/2005)
zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/23/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/17/2003)
JUDr. Ľudmila Masariková - podpredseda predstavenstva
Slepá 4
Bratislava 811 01
From: 12/02/2020
  (from: 02/06/2021)
Mgr. Eleonóra Fedorová - predseda predstavenstva
Slepá 4
Bratislava 811 01
From: 12/02/2020
  (from: 02/06/2021)
Ing. Jozef Stehlík - člen predstavenstva
Pod Skalkou 809/11A
Žilina 010 03
From: 12/02/2020
  (from: 02/06/2021)
Acting in the name of the company: 
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť, pričom podpisuje buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva sám alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/17/2003)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/05/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/05/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Eleonóra Muňková
Slepá 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 12/02/2020
  (from: 02/06/2021)
Ing. Ján Dobrovodský
Gercenová 19
Bratislava 851 01
From: 12/02/2020
  (from: 02/06/2021)
Ing. Sylvia Ladeinová
Korytnícka 2
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
From: 12/02/2020
  (from: 02/06/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 94/00, Nz 82/00 zo dňa 12.4.2000 o založení spločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. a stanovy spoločnosti. Spoločnosť bola založená v zmysle § 69, Zák.č. 513/91 Zb. rozdelením spoločnosti SATUR a.s., Meletičova 1, Bratislava, IČO 31 391 966 na tri spoločnosti, SATUR TRAVEL, a.s., SATUR TRANSPORT a.s., a MERK REALITY a.s.. Spoločnosť SATUR TRAVEL a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti a to známe i neznáme, spoločnosti SATUR a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 31 391 966.
  (from: 05/02/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.2000, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade
  (from: 08/03/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 160/00, Nz 160/00 napísanej dňa 14.7.2000 notárom JUDr. Gontkovičova bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/19/2000)
Notárska zápisnica č. N 174/02, Nz 174/02 zo dňa 3.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a prijaté nové stanovy.
  (from: 03/17/2003)
Ing. Jozef Stehlík, funkcia člena predstavenstva do 02.05.2005. Ing. Jozefína Kubišová, funkcia člena dozornej rady do 02.05.2005. Zápisnica volebnej komisie o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 30.06.2005. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2005. JUDr. Štefan Tholt, funkcia člena dozornej rady do 01.07.2005.
  (from: 07/27/2005)
Z8pisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2008.
  (from: 06/03/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždnenia spoločnosti konaného dňa 30.07.2012.
  (from: 09/04/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2015
  (from: 08/20/2015)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person