Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  298/R

Business name: 
INTERAUDIT Trenčín, spol. s r. o.
  (from: 06/02/1992)
INTERAUDIT - TEÚTOP Trenčín, spol.s r.o.
  (from: 12/19/1991 until: 06/01/1992)
Registered seat: 
Prúdy 23
Trenčín 911 05
  (from: 06/12/1998)
Prúdy 23
Trenčín 912 50
  (from: 03/13/1996 until: 06/11/1998)
Kožušnícka 4
Trenčín
  (from: 12/19/1991 until: 03/12/1996)
Identification number (IČO): 
30 999 944
  (from: 12/19/1991)
Date of entry: 
12/19/1991
  (from: 12/19/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1991)
Objects of the company: 
audítorstvo
  (from: 03/13/1996)
vedenie účtovníctva pre podnikateľov
  (from: 03/13/1996)
sprostredkovateľské činnosti
  (from: 03/13/1996)
poradenská činnosť v oblasti managementu podnikov
  (from: 03/13/1996)
konzultačná činnosť a výkon prác pri transformácii hospodárskych subjektov i v procese konkurzného a vyrovnávacieho konania
  (from: 03/13/1996)
oceňovanie majetku podnikov
  (from: 03/13/1996)
auditorstvo
  (from: 12/19/1991 until: 08/20/1995)
vedenie účtovníctva pre podnikateľov
  (from: 12/19/1991 until: 08/20/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/19/1991 until: 08/20/1995)
poradenská činnosť v oblasti managementu podnikov
  (from: 12/19/1991 until: 08/20/1995)
konzultačná činnosť a výkon prác pri transformácii hospodárskych subjektov a v procese konkurzného a vyrovnávacieho konania
  (from: 12/19/1991 until: 08/20/1995)
oceňovanie majtetku podnikov
  (from: 01/20/1994 until: 03/12/1996)
činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva pre podnikateľov
  (from: 01/20/1994 until: 03/12/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/20/1994 until: 03/12/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/20/1994 until: 03/12/1996)
poradenská činnosť v oblasti managementu podnikov
  (from: 01/20/1994 until: 03/12/1996)
konzultačná činnosť a výkon prác pri transformácii hospodárskych subjektov
  (from: 01/20/1994 until: 03/12/1996)
konzultačná činnosť v procese konkurzného a vyrovnávacieho konania
  (from: 01/20/1994 until: 03/12/1996)
auditorstvo
  (from: 08/21/1995 until: 03/12/1996)
vedenie účtovníctva pre podnikateľov
  (from: 08/21/1995 until: 03/12/1996)
sprostredkovateľské činnosti
  (from: 08/21/1995 until: 03/12/1996)
poradenská činnosť v oblasti managementu podnikov
  (from: 08/21/1995 until: 03/12/1996)
konzultačná činnosť a výkon prác pri transformácii hospodárských subjektov i v procese konkurzného a vyrovanávacieho konania
  (from: 08/21/1995 until: 03/12/1996)
oceňovanie majetku podnikov
  (from: 08/21/1995 until: 03/12/1996)
Partners: 
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/14/2023)
Interaudit International B.V.Gouda Auke
Vleerstraat 5
7521 PE Enschede
Holandsko
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Interaudit Slovakia s.r.o. Bratislava
Žalmanova 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Interaudit Bratislava spol.s r.o.
Žalmanova 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Interaudit International B.V.Gouda Auke
Vleerstraat 5
7521 PE Enschede
Holandsko
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín 911 00
Slovak Republic
  (from: 01/25/2001 until: 09/07/2005)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín 911 00
Slovak Republic
  (from: 06/12/1998 until: 01/24/2001)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín 911 00
Slovak Republic
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín 911 00
Slovak Republic
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín 911 00
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Ing. Eva Ďuržová
Veľkomoravská 44
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/25/2001 until: 09/07/2005)
Ing. Eva Ďuržová
Veľkomoravská 44
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 06/12/1998 until: 01/24/2001)
Ing. Eva Ďuržová
9.mája 44
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Eva Ďuržová
9.mája 44
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Eva Ďuržová
9.mája 44
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 09/08/2005 until: 12/06/2007)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/25/2001 until: 09/07/2005)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 09/28/2000 until: 01/24/2001)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 06/12/1998 until: 09/27/2000)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 09/19/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/20/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 01/19/1994)
Ing. Eduard Fabo
Sasinkova 20
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 09/08/2005 until: 12/06/2007)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/25/2001 until: 09/07/2005)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 09/28/2000 until: 01/24/2001)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 06/12/1998 until: 09/27/2000)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 09/19/1994 until: 08/20/1995)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/20/1994 until: 09/18/1994)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 01/19/1994)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 06/01/1992)
Ing. Karol Melocík
Ľ. Fullu 52
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 06/12/1998 until: 09/07/2005)
Ing. Karol Melocík
Dibrova 4/14
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Karol Melocík
Dibrova 4/14
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Karol Melocík
Dibrova 4/14
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 01/19/1994)
Ing. Peter Mišák
Mojmírova 1294/18
Bánovce nad Bebravou 957 04
Slovak Republic
  (from: 11/21/2009 until: 07/14/2016)
Ing Peter Mišák
Mojmírova 1294/18
Bánovce nad Bebravou 957 04
Slovak Republic
  (from: 09/08/2005 until: 11/20/2009)
Ing. Marta Reháková
58
Kostolná - Záriečie 913 04
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 06/01/1992)
Ing. Jozef Richter
Družstevná 52
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 06/12/1998 until: 09/27/2000)
Ing. Jozef Richter
Družstevná 52
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Jozef Richter
Družstevná 52
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 09/19/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Jozef Richter
Družstevná 52
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/20/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Jozef Richter
Družstevná 52
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 12/07/2007 until: 01/13/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 23 300 EUR Paid up: 23 300 EUR
  (from: 01/14/2023)
Interaudit International B.V.Gouda Auke
Amount of investment: 190 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Interaudit Bratislava spol.s r.o.
Amount of investment: 190 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Ing. Jozef Richter
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Anna Fabová
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 06/01/1992)
Ing. Marta Reháková
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 06/01/1992)
Ing. Eva Ďuržová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Ing. Kamil Brieštenský
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Anna Fabová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 06/02/1992 until: 01/19/1994)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 06/02/1992 until: 01/19/1994)
Ing. Karol Melocík
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 06/02/1992 until: 01/19/1994)
Interaudit International B.V.Gouda Auke
Amount of investment: 190 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 190 000 Sk
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Interaudit Slovakia s.r.o. Bratislava
Amount of investment: 190 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 190 000 Sk
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Jozef Richter
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/20/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Eva Ďuržová
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Kamil Brieštenský
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Anna Fabová
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/20/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/20/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Karol Melocík
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 01/20/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Jozef Richter
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/19/1994 until: 08/20/1995)
Anna Fabová
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/19/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/19/1994 until: 08/20/1995)
Ing. Eva Ďuržová
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Kamil Brieštenský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Karol Melocík
Amount of investment: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 90 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Jozef Richter
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Anna Fabová
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Eva Ďuržová
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/12/1998 until: 01/24/2001)
Ing. Kamil Brieštenský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/12/1998 until: 01/24/2001)
Ing. Karol Melocík
Amount of investment: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 90 000 Sk
  (from: 06/12/1998 until: 09/07/2005)
Ing. Jozef Richter
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 06/12/1998 until: 09/27/2000)
Anna Fabová
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 06/12/1998 until: 09/27/2000)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 06/12/1998 until: 09/27/2000)
Anna Fabová
Amount of investment: 240 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 240 000 Sk
  (from: 09/28/2000 until: 01/24/2001)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 240 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 240 000 Sk
  (from: 09/28/2000 until: 01/24/2001)
Ing. Eva Ďuržová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/2001 until: 09/07/2005)
Ing. Kamil Brieštenský
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/2001 until: 09/07/2005)
Anna Fabová
Amount of investment: 260 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 260 000 Sk
  (from: 01/25/2001 until: 09/07/2005)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 280 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 280 000 Sk
  (from: 01/25/2001 until: 09/07/2005)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 552 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 552 000 Sk
  (from: 09/08/2005 until: 12/06/2007)
Ing Peter Mišák
Amount of investment: 69 000 Sk Paid up: 69 000 Sk
  (from: 09/08/2005 until: 12/06/2007)
Ing. Eduard Fabo
Amount of investment: 69 000 Sk Paid up: 69 000 Sk
  (from: 09/08/2005 until: 12/06/2007)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 595 000 Sk Paid up: 595 000 Sk
  (from: 12/07/2007 until: 11/20/2009)
Ing Peter Mišák
Amount of investment: 105 000 Sk Paid up: 105 000 Sk
  (from: 12/07/2007 until: 11/20/2009)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 19 805 EUR Paid up: 19 805 EUR
  (from: 11/21/2009 until: 07/14/2016)
Ing. Peter Mišák
Amount of investment: 3 495 EUR Paid up: 3 495 EUR
  (from: 11/21/2009 until: 07/14/2016)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Amount of investment: 23 300 EUR Paid up: 23 300 EUR
  (from: 07/15/2016 until: 01/13/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/26/2001)
konatelia
  (from: 08/21/1995 until: 06/25/2001)
konatelia
  (from: 06/02/1992 until: 08/20/1995)
konatelia
  (from: 12/19/1991 until: 06/01/1992)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín 911 01
  (from: 05/17/2022)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín
  (from: 06/02/1992 until: 03/12/1996)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Ing. Miroslav Džupinka , CSc.
Švermova 39
Trenčín 911 01
  (from: 06/12/1998 until: 05/16/2022)
Anna Fabová
  (from: 09/19/1994 until: 08/20/1995)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín
  (from: 08/21/1995 until: 06/11/1998)
Anna Fabová
Karpatská 22
Trenčín 911 01
  (from: 06/12/1998 until: 06/25/2001)
Ing. Kamil Mikulič
  (from: 06/02/1992 until: 08/20/1995)
Ing. Jozef Richter
  (from: 06/02/1992 until: 09/18/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 06/26/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/21/1995 until: 06/25/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú traja konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/02/1992 until: 08/20/1995)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisuje vždy dvaja spoločníci.
  (from: 12/19/1991 until: 06/01/1992)
Capital: 
23 300 EUR Paid up: 23 300 EUR
  (from: 11/21/2009)
700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 12/07/2007 until: 11/20/2009)
690 000 Sk
  (from: 01/20/1994 until: 12/06/2007)
570 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 01/19/1994)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.11.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodárský zákonník a v zmysle ustanovení Zákona č.173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 1665
  (from: 12/19/1991)
Dodatok č. 2 zo dňa 27.1.1993 k spoločenskej zmluve v súlade so zák. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1665
  (from: 01/20/1994)
Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 3 zo dňa 11.7.1994. Stary spis: S.r.o. 1665
  (from: 09/19/1994)
Zmluvy o prevode obchodných podielov uzavreté medzi spoločníkmi zo dňa 11.7.1995,12.7.1995. Dodatok č.4 zo dňa 13.7.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1665
  (from: 08/21/1995)
Dodatok č.5 zo dňa 07.03.1996 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Trenčín, Kožušnícka 4 na: Trenčín, Prúdy 23). Stary spis: S.r.o. 1665
  (from: 03/13/1996)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 14.7.1998.
  (from: 10/29/1998)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 19.4.2000.
  (from: 09/28/2000)
Valné zhromaždenie dňa 11.12.2000 schválilo prevod časti obchodných podielov (zmluvy o prevode časti obchodných podielov z 12.12.2000) a dodatok č.9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/25/2001)
Valné zhromaždenie dňa 30.1.2001 schválilo dodatok č.10 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/26/2001)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person