Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  117/V

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
LYNX s.r.o.
  (od: 10.08.2022)
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (od: 26.02.2020 do: 09.08.2022)
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (skrátené obchodné meno: LYNX - s. r. o. Košice)
  (od: 12.12.2019 do: 25.02.2020)
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (od: 16.01.1991 do: 11.12.2019)
Sídlo: 
Jelačičova 8A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (od: 29.07.2022)
Gavlovičova 9
Košice 040 17
  (od: 10.05.2005 do: 28.07.2022)
Dénešova 4
Košice 040 11
  (od: 18.10.2002 do: 09.05.2005)
Idanská 6
Košice 040 11
  (od: 12.01.1999 do: 17.10.2002)
Zombova 9
Košice 040 01
  (od: 17.02.1997 do: 11.01.1999)
Štefánikova 50a
Košice
  (od: 07.12.1992 do: 16.02.1997)
Rooseweltova 9
Košice
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
IČO: 
00 692 069
  (od: 16.01.1991)
Deň zápisu: 
16.01.1991
  (od: 16.01.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 16.01.1991)
Predmet činnosti: 
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti trhu software, hardware a spotrebnej elektroniky
  (od: 16.01.1991)
nákup a predaj software a hardware a spotrebnej elektroniky vo veľkoobchodnej forme a servisné služby
  (od: 16.01.1991)
servisné a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 07.12.1992)
maloobchod s výpočtovou technikou a spotrebnou elektronikou
  (od: 07.12.1992)
obstarávateľská, sprostredkovateľská, marketingová činnosť v oblasti obchodu, služieb a činnosti v oblasti kúpy najatej veci
  (od: 07.12.1992)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na objednávku
  (od: 07.12.1992)
organizovanie kurzov
  (od: 07.12.1992)
realitná činnosť
  (od: 07.12.1992)
veľkoobchod a maloobchod: kancelárska technika a zariadenie
  (od: 04.10.2000)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 04.10.2000)
realizácia štrukturovaných kabelážnych systémov na prenos dát a služby s tým spojené
  (od: 04.10.2000)
konzultácie a analýzy v oblasti budovania a bezpečnosti informačných systémov
  (od: 04.10.2000)
vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky
  (od: 10.07.2002)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č.236/2000 Z.z..
  (od: 15.02.2005)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 10.05.2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačnej a rádiotelekomunikačnej techniky
  (od: 10.05.2005)
výroba, technický servis a montáže elektronických a rádiokomunikačných zariadení
  (od: 10.05.2005)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 10.05.2005)
poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení a rádiových počítačových sietí
  (od: 10.05.2005)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórí statika stavieb s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.
  (od: 10.05.2005)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 23.12.2005)
prevádzkovanie technickej služby podľa §7 ods.1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 24.11.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (od: 24.11.2006)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 09.06.2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 09.06.2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 09.06.2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 31.12.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 31.12.2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 13.12.2011)
veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
  (od: 07.02.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 07.02.2013)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, číslo rozhodnutia: Po33/2019-1050 zo dňa 09.10.2019 (slovami: deviateho októbra dvetisícdevätnásť)
  (od: 12.12.2019)
monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  (od: 24.09.2021)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR číslo povolenia 03010502001 zo dňa 27.1.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.1.2006 a Rozhodnutia o doplnení údaja "Špecifikácia vojenského materiálu" v povolení na obchodovanie s vojenským materiálom č. 03010502001 zo dňa 25.6.2007
  (od: 14.07.2007 do: 29.12.2009)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, číslo povolenia: P019/2014-1050 zo dňa 24.11.2014 (slovami: dvadsiateho štvrtého novembra dvetisícštrnásť), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2014 (slovami: dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícštrnásť)
  (od: 30.12.2014 do: 11.12.2019)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, číslo povolenia: Po15/2009-1050 zo dňa 8.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR číslo povolenia 03010502001 zo dňa 27.1.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.1.2006
  (od: 26.04.2006 do: 13.07.2007)
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a revízia zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (od: 10.07.2002 do: 23.11.2006)
obchodovanie s vojenským materiálom spôsobom: predaj /kúpa vojenského materiálu zahranično obchodná činnosť s vojenským materiálom sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálom; špecifikácia vojenského materiálu: J-programové vybavenie špeciálne spracované alebo upravené na vývoj, výrobu alebo použitie zariadení alebo materiál na potreby obrany a bezpečnosti štátu; K-špeciálne zariadenie pre vojenský výcvik alebo simulovanie bojových situácií; N-služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom
  (od: 11.12.2003 do: 25.04.2006)
výroba a tvorba software a servis a konzultačné služby
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k tretím osobám
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
služby poskytované tretím osobám spočívajúce v obstarávateľských, sprostredkovateľských, marketingových a leasingových službách
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
zahranično-obchodná činnosť a služby za podmienok upravených príslušným predpisom
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
elektroinštalácie
  (od: 04.10.2000 do: 22.12.2005)
Spoločníci: 
Ing. Marek Grega
Matičná 118/30
Košice - mestská časť Barca 040 17
  (od: 02.12.2021)
Ing. Ladislav Plánka
Matičná 607/36
Košice - mestská časť Barca 040 17
  (od: 02.12.2021)
Teamsales s.r.o. IČO: 46 056 301
Kutlíkova 17
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
  (od: 28.12.2021)
Ing. Konštantín Hudák
Sofijská 13
Košice
  (od: 02.11.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Konštantín Hudák
Sofijská 13
Košice
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Konštantín Hudák
Sofijska č. 13
Košice
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice
  (od: 12.01.1999 do: 10.05.2000)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice 040 01
  (od: 02.11.1995 do: 11.01.1999)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Milan Jankura
Idanska 6
Košice
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Ing. Zoltán Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
  (od: 23.12.2005 do: 01.12.2021)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice
  (od: 08.10.2003 do: 22.12.2005)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice
  (od: 11.05.2000 do: 07.10.2003)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 36
Košice
  (od: 12.01.1999 do: 10.05.2000)
Ing. Zoltán Kollár
Zombova 9
Košice 040 01
  (od: 30.01.1996 do: 11.01.1999)
Ing. Zoltán Kollár
Zombova 9
Košice
  (od: 02.11.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Zoltán Kollár
Zombova 9
Košice
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťská 23
Košice
  (od: 02.11.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťská 23
Košice
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťska č. 23
Košice
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Marek Grega
Vklad: 84 000 EUR Splatené: 84 000 EUR
  (od: 28.12.2021)
Ing. Ladislav Plánka
Vklad: 336 000 EUR Splatené: 336 000 EUR
  (od: 28.12.2021)
Teamsales s.r.o.
Vklad: 420 000 EUR Splatené: 420 000 EUR
  (od: 28.12.2021)
Ing. Milan Jankura
Vklad: 33 500 Sk
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Ing. Konštantín Hudák
Vklad: 33 500 Sk
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Ing. Vladimír Popík
Vklad: 33 500 Sk
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Ing. Milan Jankura
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Konštantín Hudák
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Vladimír Popík
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Zoltán Kollár
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Milan Jankura
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 02.11.1995 do: 11.01.1999)
Ing. Konštantín Hudák
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 02.11.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Vladimír Popík
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 02.11.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Zoltán Kollár
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 02.11.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Zoltán Kollár
Vklad: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 150 000 Sk
  (od: 30.01.1996 do: 11.01.1999)
Ing. Milan Jankura
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 12.01.1999 do: 10.05.2000)
Ing. Zoltán Kollár
Vklad: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 150 000 Sk
  (od: 12.01.1999 do: 10.05.2000)
Ing. Zoltán Kollár
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 11.05.2000 do: 07.10.2003)
Ing. Zoltán Kollár
Vklad: 6 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 6 000 000 Sk
  (od: 08.10.2003 do: 22.12.2005)
Ing. Zoltán Kollár
Vklad: 6 000 000 Sk Splatené: 6 000 000 Sk
  (od: 23.12.2005 do: 28.10.2008)
Ing. Zoltán Kollár
Vklad: 25 200 000 Sk Splatené: 25 200 000 Sk
  (od: 29.10.2008 do: 08.06.2009)
Ing. Zoltán Kollár
Vklad: 836 487 EUR Splatené: 836 487 EUR
  (od: 09.06.2009 do: 01.12.2021)
Ing. Marek Grega
Vklad: 83 649 EUR Splatené: 83 649 EUR
  (od: 02.12.2021 do: 27.12.2021)
Ing. Ladislav Plánka
Vklad: 752 838 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 752 838 EUR
  (od: 02.12.2021 do: 27.12.2021)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 31.12.2010)
konateľ
  (od: 11.05.2000 do: 30.12.2010)
konatelia
  (od: 07.12.1992 do: 10.05.2000)
Ing. Marek Grega
Matičná 118/30
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 06.12.2010
  (od: 31.12.2010)
Ing. Rastislav Šoltýs
Budimír 370
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 03.05.2022
  (od: 12.05.2022)
Ing. Konštantín Hudák
Bukurešťská 13
Košice
  (od: 02.11.1995 do: 29.01.1996)
Ing. Konštantín Hudák
Sofijská 13
Košice
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Konštatín Hudák
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Ing. Milan Jankura
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice
  (od: 02.11.1995 do: 10.05.2000)
Ing. Zoltán Kollár
Zombova 9
Košice
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice
  (od: 02.11.1995 do: 22.12.2005)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice 040 17
Vznik funkcie: 29.09.1992
  (od: 23.12.2005 do: 30.12.2010)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice 040 17
Vznik funkcie: 29.09.1992 Skončenie funkcie: 06.12.2010
  (od: 31.12.2010 do: 30.12.2010)
Ing. Ladislav Plánka
Matičná 607/36
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 06.12.2010
  (od: 31.12.2010 do: 11.05.2022)
Ing. Ladislav Plánka
Matičná 607/36
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 06.12.2010 Skončenie funkcie: 28.04.2022
  (od: 12.05.2022 do: 11.05.2022)
Ing. Vladimír Popík
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťská 23
Košice
  (od: 07.12.1992 do: 01.11.1995)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťská 23
Košice
  (od: 02.11.1995 do: 29.01.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 31.12.2010)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.05.2000 do: 30.12.2010)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (od: 07.12.1992 do: 10.05.2000)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje každý zo spoločníkov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Základné imanie: 
840 000 EUR Rozsah splatenia: 840 000 EUR
  (od: 28.12.2021)
836 487 EUR Rozsah splatenia: 836 487 EUR
  (od: 09.06.2009 do: 27.12.2021)
25 200 000 Sk Rozsah splatenia: 25 200 000 Sk
  (od: 29.10.2008 do: 08.06.2009)
6 000 000 Sk Rozsah splatenia: 6 000 000 Sk
  (od: 08.10.2003 do: 28.10.2008)
200 000 Sk
  (od: 07.12.1992 do: 07.10.2003)
100 500 Sk
  (od: 16.01.1991 do: 06.12.1992)
Dozorná rada: 
Ing. Zoltán Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 31.12.2010 Skončenie funkcie: 17.08.2017
  (od: 25.08.2017 do: 24.08.2017)
Ing. Zoltán Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 31.12.2010
  (od: 31.12.2010 do: 24.08.2017)
Ing. Róbert Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 31.12.2010 Skončenie funkcie: 17.08.2017
  (od: 25.08.2017 do: 24.08.2017)
Ing. Róbert Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 31.12.2010
  (od: 31.12.2010 do: 24.08.2017)
Martin Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 31.12.2010 Skončenie funkcie: 17.08.2017
  (od: 25.08.2017 do: 24.08.2017)
Martin Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
Vznik funkcie: 31.12.2010
  (od: 31.12.2010 do: 24.08.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.1.1991, na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení zák. č. 103/90 Zb. Hospodárskeho zákonníka. Podpisy na spoločenskej zmluve overené JUDr. Sitárom, advokátom Advokátskej kancelárie Jančo-Sitár v Košiciach dňa 10.1.1991 pod číslom AK 343/90 Si.
  (od: 16.01.1991)
Zmeny boli uskutočnené v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. na základe dodatku k spoločenskej zmluve č. 1 dňa 29.9.1992.
  (od: 07.12.1992)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.8.1995.
  (od: 02.11.1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.12.1995.
  (od: 30.01.1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.10.1996.
  (od: 17.02.1997)
Zmena spol. zmluvy zo dňa 1.7.1998.
  (od: 12.01.1999)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 26/00, Nz 25/00 zo dňa 21.2.2000.
  (od: 11.05.2000)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 148/00, Nz 147/00 zo dňa 25. 9. 2000.
  (od: 04.10.2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 17. 5. 2002.
  (od: 10.07.2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 201/02, Nz 200/02 zo dňa 30.7.2002.
  (od: 18.10.2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 379/2003 Nz 80981/2003 zo dňa 16.9.2003.
  (od: 08.10.2003)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 537/2003 Nz 115557/2003 zo dňa 8.12.2003 (úplné znenie )
  (od: 11.12.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  27.09.2023
Dátum výpisu:  28.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)