Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  117/V

Business name: 
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 02/26/2020)
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (skrátené obchodné meno: LYNX - s. r. o. Košice)
  (from: 12/12/2019 until: 02/25/2020)
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 01/16/1991 until: 12/11/2019)
Registered seat: 
Gavlovičova 9
Košice 040 17
  (from: 05/10/2005)
Dénešova 4
Košice 040 11
  (from: 10/18/2002 until: 05/09/2005)
Idanská 6
Košice 040 11
  (from: 01/12/1999 until: 10/17/2002)
Zombova 9
Košice 040 01
  (from: 02/17/1997 until: 01/11/1999)
Štefánikova 50a
Košice
  (from: 12/07/1992 until: 02/16/1997)
Rooseweltova 9
Košice
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Identification number (IČO): 
00 692 069
  (from: 01/16/1991)
Date of entry: 
01/16/1991
  (from: 01/16/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/16/1991)
Objects of the company: 
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti trhu software, hardware a spotrebnej elektroniky
  (from: 01/16/1991)
nákup a predaj software a hardware a spotrebnej elektroniky vo veľkoobchodnej forme a servisné služby
  (from: 01/16/1991)
servisné a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 12/07/1992)
maloobchod s výpočtovou technikou a spotrebnou elektronikou
  (from: 12/07/1992)
obstarávateľská, sprostredkovateľská, marketingová činnosť v oblasti obchodu, služieb a činnosti v oblasti kúpy najatej veci
  (from: 12/07/1992)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na objednávku
  (from: 12/07/1992)
organizovanie kurzov
  (from: 12/07/1992)
realitná činnosť
  (from: 12/07/1992)
veľkoobchod a maloobchod: kancelárska technika a zariadenie
  (from: 10/04/2000)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 10/04/2000)
realizácia štrukturovaných kabelážnych systémov na prenos dát a služby s tým spojené
  (from: 10/04/2000)
konzultácie a analýzy v oblasti budovania a bezpečnosti informačných systémov
  (from: 10/04/2000)
vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky
  (from: 07/10/2002)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č.236/2000 Z.z..
  (from: 02/15/2005)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/10/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačnej a rádiotelekomunikačnej techniky
  (from: 05/10/2005)
výroba, technický servis a montáže elektronických a rádiokomunikačných zariadení
  (from: 05/10/2005)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 05/10/2005)
poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení a rádiových počítačových sietí
  (from: 05/10/2005)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórí statika stavieb s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.
  (from: 05/10/2005)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 12/23/2005)
prevádzkovanie technickej služby podľa §7 ods.1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 11/24/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (from: 11/24/2006)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/09/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/09/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/09/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/31/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/31/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/13/2011)
veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
  (from: 02/07/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/07/2013)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, číslo rozhodnutia: Po33/2019-1050 zo dňa 09.10.2019 (slovami: deviateho októbra dvetisícdevätnásť)
  (from: 12/12/2019)
monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  (from: 09/24/2021)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR číslo povolenia 03010502001 zo dňa 27.1.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.1.2006 a Rozhodnutia o doplnení údaja "Špecifikácia vojenského materiálu" v povolení na obchodovanie s vojenským materiálom č. 03010502001 zo dňa 25.6.2007
  (from: 07/14/2007 until: 12/29/2009)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, číslo povolenia: P019/2014-1050 zo dňa 24.11.2014 (slovami: dvadsiateho štvrtého novembra dvetisícštrnásť), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2014 (slovami: dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícštrnásť)
  (from: 12/30/2014 until: 12/11/2019)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, číslo povolenia: Po15/2009-1050 zo dňa 8.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR číslo povolenia 03010502001 zo dňa 27.1.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.1.2006
  (from: 04/26/2006 until: 07/13/2007)
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a revízia zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 07/10/2002 until: 11/23/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom spôsobom: predaj /kúpa vojenského materiálu zahranično obchodná činnosť s vojenským materiálom sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálom; špecifikácia vojenského materiálu: J-programové vybavenie špeciálne spracované alebo upravené na vývoj, výrobu alebo použitie zariadení alebo materiál na potreby obrany a bezpečnosti štátu; K-špeciálne zariadenie pre vojenský výcvik alebo simulovanie bojových situácií; N-služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom
  (from: 12/11/2003 until: 04/25/2006)
výroba a tvorba software a servis a konzultačné služby
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k tretím osobám
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
služby poskytované tretím osobám spočívajúce v obstarávateľských, sprostredkovateľských, marketingových a leasingových službách
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
zahranično-obchodná činnosť a služby za podmienok upravených príslušným predpisom
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
elektroinštalácie
  (from: 10/04/2000 until: 12/22/2005)
Partners: 
Ing. Marek Grega
Matičná 118/30
Košice - mestská časť Barca 040 17
Slovak Republic
  (from: 12/02/2021)
Ing. Ladislav Plánka
Matičná 607/36
Košice - mestská časť Barca 040 17
Slovak Republic
  (from: 12/02/2021)
Teamsales s.r.o. IČO: 46 056 301
Kutlíkova 17
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Slovak Republic
  (from: 12/28/2021)
Ing. Konštantín Hudák
Sofijská 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/02/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Konštantín Hudák
Sofijská 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Konštantín Hudák
Sofijska č. 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/12/1999 until: 05/10/2000)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 11/02/1995 until: 01/11/1999)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Milan Jankura
Idanska 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Ing. Zoltán Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
Slovak Republic
  (from: 12/23/2005 until: 12/01/2021)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/08/2003 until: 12/22/2005)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/11/2000 until: 10/07/2003)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 36
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/12/1999 until: 05/10/2000)
Ing. Zoltán Kollár
Zombova 9
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 01/30/1996 until: 01/11/1999)
Ing. Zoltán Kollár
Zombova 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/02/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Zoltán Kollár
Zombova 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťská 23
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/02/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťská 23
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťska č. 23
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Contribution of each member: 
Ing. Marek Grega
Amount of investment: 84 000 EUR Paid up: 84 000 EUR
  (from: 12/28/2021)
Ing. Ladislav Plánka
Amount of investment: 336 000 EUR Paid up: 336 000 EUR
  (from: 12/28/2021)
Teamsales s.r.o.
Amount of investment: 420 000 EUR Paid up: 420 000 EUR
  (from: 12/28/2021)
Ing. Milan Jankura
Amount of investment: 33 500 Sk
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Ing. Konštantín Hudák
Amount of investment: 33 500 Sk
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Ing. Vladimír Popík
Amount of investment: 33 500 Sk
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Ing. Milan Jankura
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Konštantín Hudák
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Vladimír Popík
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Zoltán Kollár
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Milan Jankura
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 01/11/1999)
Ing. Konštantín Hudák
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Vladimír Popík
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Zoltán Kollár
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Zoltán Kollár
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 01/30/1996 until: 01/11/1999)
Ing. Milan Jankura
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/12/1999 until: 05/10/2000)
Ing. Zoltán Kollár
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 01/12/1999 until: 05/10/2000)
Ing. Zoltán Kollár
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/11/2000 until: 10/07/2003)
Ing. Zoltán Kollár
Amount of investment: 6 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 10/08/2003 until: 12/22/2005)
Ing. Zoltán Kollár
Amount of investment: 6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 12/23/2005 until: 10/28/2008)
Ing. Zoltán Kollár
Amount of investment: 25 200 000 Sk Paid up: 25 200 000 Sk
  (from: 10/29/2008 until: 06/08/2009)
Ing. Zoltán Kollár
Amount of investment: 836 487 EUR Paid up: 836 487 EUR
  (from: 06/09/2009 until: 12/01/2021)
Ing. Marek Grega
Amount of investment: 83 649 EUR Paid up: 83 649 EUR
  (from: 12/02/2021 until: 12/27/2021)
Ing. Ladislav Plánka
Amount of investment: 752 838 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 752 838 EUR
  (from: 12/02/2021 until: 12/27/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/31/2010)
Individual managing director
  (from: 05/11/2000 until: 12/30/2010)
konatelia
  (from: 12/07/1992 until: 05/10/2000)
Ing. Marek Grega
Matičná 118/30
Košice-Barca 040 17
From: 12/06/2010
  (from: 12/31/2010)
Ing. Rastislav Šoltýs
Budimír 370
Budimír 044 43
From: 05/03/2022
  (from: 05/12/2022)
Ing. Konštantín Hudák
Bukurešťská 13
Košice
  (from: 11/02/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Konštantín Hudák
Sofijská 13
Košice
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Konštatín Hudák
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Ing. Milan Jankura
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Milan Jankura
Idanská 6
Košice
  (from: 11/02/1995 until: 05/10/2000)
Ing. Zoltán Kollár
Zombova 9
Košice
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice
  (from: 11/02/1995 until: 12/22/2005)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice 040 17
From: 09/29/1992
  (from: 12/23/2005 until: 12/30/2010)
Ing. Zoltán Kollár
Matičná 118/30
Košice 040 17
From: 09/29/1992 Until: 12/06/2010
  (from: 12/31/2010 until: 12/30/2010)
Ing. Vladimír Popík
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťská 23
Košice
  (from: 12/07/1992 until: 11/01/1995)
Ing. Vladimír Popík
Bukurešťská 23
Košice
  (from: 11/02/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Ladislav Plánka
Matičná 607/36
Košice-Barca 040 17
From: 12/06/2010 Until: 04/28/2022
  (from: 05/12/2022 until: 05/11/2022)
Ing. Ladislav Plánka
Matičná 607/36
Košice-Barca 040 17
From: 12/06/2010
  (from: 12/31/2010 until: 05/11/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/2010)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/11/2000 until: 12/30/2010)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 12/07/1992 until: 05/10/2000)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje každý zo spoločníkov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Capital: 
840 000 EUR Paid up: 840 000 EUR
  (from: 12/28/2021)
836 487 EUR Paid up: 836 487 EUR
  (from: 06/09/2009 until: 12/27/2021)
25 200 000 Sk Paid up: 25 200 000 Sk
  (from: 10/29/2008 until: 06/08/2009)
6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 10/08/2003 until: 10/28/2008)
200 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 10/07/2003)
100 500 Sk
  (from: 01/16/1991 until: 12/06/1992)
Supervisory board: 
Ing. Zoltán Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
From: 12/31/2010 Until: 08/17/2017
  (from: 08/25/2017 until: 08/24/2017)
Ing. Zoltán Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
From: 12/31/2010
  (from: 12/31/2010 until: 08/24/2017)
Ing. Róbert Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
From: 12/31/2010 Until: 08/17/2017
  (from: 08/25/2017 until: 08/24/2017)
Ing. Róbert Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
From: 12/31/2010
  (from: 12/31/2010 until: 08/24/2017)
Martin Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
From: 12/31/2010 Until: 08/17/2017
  (from: 08/25/2017 until: 08/24/2017)
Martin Kollár
Abovská 1527/38
Košice-Barca 040 17
From: 12/31/2010
  (from: 12/31/2010 until: 08/24/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.1.1991, na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení zák. č. 103/90 Zb. Hospodárskeho zákonníka. Podpisy na spoločenskej zmluve overené JUDr. Sitárom, advokátom Advokátskej kancelárie Jančo-Sitár v Košiciach dňa 10.1.1991 pod číslom AK 343/90 Si.
  (from: 01/16/1991)
Zmeny boli uskutočnené v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. na základe dodatku k spoločenskej zmluve č. 1 dňa 29.9.1992.
  (from: 12/07/1992)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.8.1995.
  (from: 11/02/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.12.1995.
  (from: 01/30/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.10.1996.
  (from: 02/17/1997)
Zmena spol. zmluvy zo dňa 1.7.1998.
  (from: 01/12/1999)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 26/00, Nz 25/00 zo dňa 21.2.2000.
  (from: 05/11/2000)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 148/00, Nz 147/00 zo dňa 25. 9. 2000.
  (from: 10/04/2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 17. 5. 2002.
  (from: 07/10/2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 201/02, Nz 200/02 zo dňa 30.7.2002.
  (from: 10/18/2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 379/2003 Nz 80981/2003 zo dňa 16.9.2003.
  (from: 10/08/2003)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 537/2003 Nz 115557/2003 zo dňa 8.12.2003 (úplné znenie )
  (from: 12/11/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person