Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  94252/B

Business name: 
eGar, s. r. o. v likvidácii
  (from: 05/03/2017 until: 03/23/2018)
Registered seat: 
Legerského 10
Bratislava 831 02
  (from: 11/15/2013 until: 03/23/2018)
Identification number (IČO): 
47 518 812
  (from: 11/15/2013)
Date of entry: 
11/15/2013
  (from: 11/15/2013)
Person dissolved from: 
11.4.2017
  (from: 05/03/2017)
Date of deletion: 
03/24/2018
  (from: 03/24/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/24/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/15/2013)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 11/15/2013 until: 03/23/2018)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/11/2017
  (from: 03/24/2018)
 Liquidators:
Ing. Ján Kmeťko
Jamník 31
Jamník 033 01
From: 04/11/2017 Until: 03/24/2018
  (from: 05/03/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje vo veciach smerujúcich k likvidácii spoločnosti samostatne.
  (from: 05/03/2017)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/20/2017
  (from: 03/24/2018)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2017, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť eGar, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Legerského 10, 831 02 Bratislava, IČO: 47 518 812, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 94252/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 03/24/2018)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person