Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2448/B

Business name: 
Super Pek a.s., v konkurze
  (from: 11/04/2009)
Registered seat: 
Budatínska 36
Bratislava 851 05
  (from: 08/05/2008)
Identification number (IČO): 
35 789 115
  (from: 05/31/2000)
Date of entry: 
05/31/2000
  (from: 05/31/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/31/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/31/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-(veľkoobchod)
  (from: 05/31/2000)
nákup a predaj pekárenských výrobkov
  (from: 05/31/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/31/2000)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/31/2000)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 05/31/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/31/2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 05/31/2000)
upratovacie práce
  (from: 05/31/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/31/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/31/2000)
MVDr. Štefan Urda - predseda predstavenstva
Budovateľská 3595/32
Prešov 080 01
From: 06/30/2008
  (from: 08/05/2008)
Ing. Ladislav Beer - podpredseda
Lány 1417/52
Bojnice-Dubnica 972 01
From: 06/30/2008
  (from: 08/05/2008)
Ing. Slavomír Moravčík - podpredseda
ul. 1. mája 2044/180
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/30/2008
  (from: 08/05/2008)
Juraj Samek - člen
Na Doline 10356/9
Bratislava 831 07
From: 06/30/2008
  (from: 08/05/2008)
Ing. Peter Gese - člen
Vajnorská 10595/98C
Bratislava - Nové Mesto 831 04
From: 06/30/2008
  (from: 08/05/2008)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis najmenej dvoch členov predstavenstva pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti, pričom jedným z podpisujúcich musí byť predseda resp. podpredseda predstavenstva.
  (from: 05/31/2000)
Capital: 
681 139,215828 EUR Paid up: 681 139,215828 EUR
  (from: 01/28/2009)
Shares: 
Number of shares: 2052
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 01/28/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/07/2009
Uznesením Okresného súdu v Bratislave zo dňa 07.08.2009, sp.zn.: 2K /26/2009 - 51, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.08.2009, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : Super Pek, a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava, IČO : 35 789 115
  (from: 09/20/2014)
Bankruptcy trustee: 
LEGAL RECOVERY, k. s.
Palárikova 14
Bratislava 811 04
From: 08/09/2014
  (from: 09/20/2014)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Černý
Nitrianska 1593/3
Žilina 010 08
From: 06/30/2008
  (from: 08/05/2008)
Ing. Ján Kozemčák
Medze 520/14
Liptovský Mikuláš-Liptovská Ondrášová 031 05
From: 06/30/2008
  (from: 08/05/2008)
Ing. Róbert Matiaško
1. mája 876/12
Bojnice 972 01
From: 06/30/2008
  (from: 08/05/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.05.2000 podľa ustanovení § 56 až § 75 a ustanovení § 154 až § 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zakladateľskou zmluvou a notárskou zápisnicou N 17/2000, NZ 15/2000 spísanou notárom JUDr. Ivanom Lošonským.
  (from: 05/31/2000)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia obsahujúca.Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti zo dňa 16.11.2000 vo forme notárskej zápisnice N 125/2000 Nz 120/2000 JUDr. I.Lošonského.
  (from: 01/15/2001)
Notárska zápisnica N 111/2002, Nz 107/2002 zo dňa 16.4.2002 vyhotovená notárom JUDr. Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, súčasťou notárskej zápisnice je Dodatok č. 2 k Stanovám obsahujúci nové úplná znenie Stanov spoločnosti.
  (from: 06/05/2002)
Zmena stanov, zvýšenie základného imania, schválené valným zhromaždením dňa 27.9.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 314/02, Nz 278/02.
  (from: 11/05/2002)
Notárska zápisnica N 44/03, Nz 10744/03 spísaná dňa 13.2.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. Pavla Derkaya sa končí dňom 13.2.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. Juraja Bratislavského, Ing. Jána Lendvaya, Ing. Ladislava Uhlára sa končí dňom 13.2.2003.
  (from: 06/25/2003)
Notárska zápisnica N 309/2003 Nz 57515/2003 zo dňa 9.7.2003 vyhotovená notárom JUDr. Vladimírom Čuchtom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, súčasťou notárskej zápisnice Dodatok č. 5 k Stanovám obsahujúci nové úplne znenie Stanov spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. Z. Greguša , Ing. L. Uhlára a člena dozornej rady Ing. B. Lauberta zaniká dňa 9.7.2003.
  (from: 11/21/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2005. Ing. Slavomír Moravčík, funkcia člena predstavenstva od 08.02.2005 do 14.06.2005. Iveta Devečková, funkcia člena dozornej rady od 09.07.2003 do 14.06.2005.
  (from: 07/14/2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti dňa 13. 12. 2005 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 247/ 2005, NZ 63732/ 2005, NCRIs 63324/ 2005 z 8.960.000,- Sk na 9.520.000,- Sk.
  (from: 01/11/2006)
Notárska zápisnica N 349/2006, Nz 36769/2006, NCRls 36646/2006 zo dňa 21.9.2006.
  (from: 10/25/2006)
Notárska zápisnica N 30/2007, Nz 31227/2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.07.2007.
  (from: 09/18/2007)
Notárska zápisnica N 88/2008, Nz 27969/2008 zo dňa 30.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2008.
  (from: 08/05/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.9.2009, č.k.33Exre/1772/2009, právoplatné dňa 20.10.2009
  (from: 11/04/2009)
Date of updating data in databases:  06/18/2021
Date of extract :  06/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person