Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2465/B

Obchodné meno: 
DH Finance Slovakia, a.s.
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
DH Slovakia, a.s.
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Sídlo: 
Seberíniho 2
Bratislava 821 03
  (od: 11.10.2008 do: 09.05.2016)
Jeséniova 20
Bratislava 831 01
  (od: 12.05.2005 do: 10.10.2008)
Na Hrebienku 3
Bratislava 811 02
  (od: 31.07.2004 do: 11.05.2005)
Toplianska 28
Bratislava 821 07
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
IČO: 
35 789 701
  (od: 07.06.2000)
Deň zápisu: 
07.06.2000
  (od: 07.06.2000)
Deň výmazu: 
10.05.2016
  (od: 10.05.2016)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 10.05.2016)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.06.2000)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v rámci základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 07.06.2000 do: 09.05.2016)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
prieskum trhu
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
organizovanie školení a seminárov
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
predstavenstvo
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Ing. Martin Kožányi
Homolova 43
Bratislava 841 08
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Ing. Martin Kožányi
Homolova 43
Bratislava 841 08
Skončenie funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 30.07.2004)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
Skončenie funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 30.07.2004)
Ing. Milan Smolár
Československej Armády 241/12
Kremnica 967 01
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Ing. Milan Smolár
Československej Armády 241/12
Kremnica 967 01
Skončenie funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 30.07.2004)
Ing. Ivan Stoszek - predseda
Andrusovova 1014/9B
Bratislava - Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Základné imanie: 
33 193,91888 EUR Rozsah splatenia: 33 193,91888 EUR
  (od: 25.03.2010 do: 09.05.2016)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 31.07.2004 do: 24.03.2010)
1 000 000 Sk
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
  (od: 25.03.2010 do: 09.05.2016)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.10.2008 do: 24.03.2010)
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.06.2000 do: 10.10.2008)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.12.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.12.2013, sp.zn.: 6K 55/2013-454, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.12.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : DH Finance Slovakia, a.s. Seberíniho 2, Bratislava, IČO: 35 789 701 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený LexCreditor k.s. so sídlom kancelárie Laurinská 3/A. 811 01 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.4.2014 č.k. 6K/55/2013 - 539, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.4.2014, súd odvolal z funkcie správcu úpadcu DH Finance Slovakia, a.s. Seberíniho 2, Bratislava, IČO: 35 789 701 LexCreditor k.s. so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Mgr. Petra Podolského so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1230.
  (od: 25.06.2014)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.12.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.12.2013, sp.zn.: 6K 55/2013-454, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.12.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : DH Finance Slovakia, a.s. Seberíniho 2, Bratislava, IČO: 35 789 701 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený LexCreditor k.s. so sídlom kancelárie Laurinská 3/A. 811 01 Bratislava.
  (od: 19.02.2014 do: 24.06.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Peter Podolský
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 16.04.2014
  (od: 25.06.2014)
LexCreditor k.s.
Laurinská 3/A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 17.12.2013
  (od: 19.02.2014 do: 24.06.2014)
LexCreditor k.s.
Laurinská 3/A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 17.12.2013 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 25.06.2014 do: 24.06.2014)
Dozorná rada: 
Tomáš Filipek - predseda
Haanova 41
Bratislava 851 04
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Tomáš Filipek - predseda
Haanova 41
Bratislava 851 04
Skončenie funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 30.07.2004)
Zuzana Lunterová
Korytnická 4
Bratislava 821 07
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Zuzana Lunterová
Korytnická 4
Bratislava 821 07
Skončenie funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 30.07.2004)
Petra Potúčková
Adama Trajana 18
Piešťany 921 01
  (od: 07.06.2000 do: 30.07.2004)
Petra Potúčková
Adama Trajana 18
Piešťany 921 01
Skončenie funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 30.07.2004)
Ing. Zuzana Halušťoková
Košická 4980/12
Bratislava - Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
Ing. Peter Hrín
Drobného 1900/4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
Ing. Jiří Dlouhý
Vnútorná okružná 1/3
Komárno 945 11
Vznik funkcie: 21.05.2004
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.6K/55/2013 - 662, 1113226634 zo dňa 18.3.2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.4.2016 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu DH Finance Slovakia, a.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 789 701 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť DH Finance Slovakia, a.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 789 701 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 2465/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (od: 10.05.2016)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 647/2000, Nz 641/2000 dňa 23.5.2000 a dodatkom č. 1 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 727/2000, Nz 720/2000 dňa 5.6.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (od: 07.06.2000 do: 09.05.2016)
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2004 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z "DH Slovakia, a.s." na "DH Finance Slovakia, a.s.".
  (od: 31.07.2004 do: 09.05.2016)
Notárska zápisnica N 1934/2005, NZ 19828/2005, NCRls 19600/2005 zo dňa 6.5.2005.
  (od: 12.05.2005 do: 09.05.2016)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 295/2008 Nz 40351/2008 zo dňa 26.09.2008.
  (od: 11.10.2008 do: 09.05.2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.1.2014, č.k. 33Exre/537/2013, právoplatné dňa 7.2.2014.
  (od: 19.02.2014 do: 09.05.2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.4.2014, sp. zn. 34 Exre/165/2014 - 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.6.2014.
  (od: 25.06.2014 do: 09.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  03.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)