Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2465/B

Business name: 
DH Finance Slovakia, a.s.
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
DH Slovakia, a.s.
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Registered seat: 
Seberíniho 2
Bratislava 821 03
  (from: 10/11/2008 until: 05/09/2016)
Jeséniova 20
Bratislava 831 01
  (from: 05/12/2005 until: 10/10/2008)
Na Hrebienku 3
Bratislava 811 02
  (from: 07/31/2004 until: 05/11/2005)
Toplianska 28
Bratislava 821 07
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Identification number (IČO): 
35 789 701
  (from: 06/07/2000)
Date of entry: 
06/07/2000
  (from: 06/07/2000)
Date of deletion: 
05/10/2016
  (from: 05/10/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/10/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/07/2000)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v rámci základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/07/2000 until: 05/09/2016)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
prieskum trhu
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
Managing board
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Ing. Martin Kožányi
Homolova 43
Bratislava 841 08
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Ing. Martin Kožányi
Homolova 43
Bratislava 841 08
Until: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 07/30/2004)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
Until: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 07/30/2004)
Ing. Milan Smolár
Československej Armády 241/12
Kremnica 967 01
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Ing. Milan Smolár
Československej Armády 241/12
Kremnica 967 01
Until: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 07/30/2004)
Ing. Ivan Stoszek - predseda
Andrusovova 1014/9B
Bratislava - Petržalka 851 01
From: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Capital: 
33 193,91888 EUR Paid up: 33 193,91888 EUR
  (from: 03/25/2010 until: 05/09/2016)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/31/2004 until: 03/24/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/25/2010 until: 05/09/2016)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/11/2008 until: 03/24/2010)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/07/2000 until: 10/10/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/17/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.12.2013, sp.zn.: 6K 55/2013-454, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.12.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : DH Finance Slovakia, a.s. Seberíniho 2, Bratislava, IČO: 35 789 701 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený LexCreditor k.s. so sídlom kancelárie Laurinská 3/A. 811 01 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.4.2014 č.k. 6K/55/2013 - 539, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.4.2014, súd odvolal z funkcie správcu úpadcu DH Finance Slovakia, a.s. Seberíniho 2, Bratislava, IČO: 35 789 701 LexCreditor k.s. so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Mgr. Petra Podolského so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1230.
  (from: 06/25/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/17/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.12.2013, sp.zn.: 6K 55/2013-454, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.12.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : DH Finance Slovakia, a.s. Seberíniho 2, Bratislava, IČO: 35 789 701 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený LexCreditor k.s. so sídlom kancelárie Laurinská 3/A. 811 01 Bratislava.
  (from: 02/19/2014 until: 06/24/2014)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Peter Podolský
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
From: 04/16/2014
  (from: 06/25/2014)
LexCreditor k.s.
Laurinská 3/A
Bratislava 811 01
From: 12/17/2013
  (from: 02/19/2014 until: 06/24/2014)
LexCreditor k.s.
Laurinská 3/A
Bratislava 811 01
From: 12/17/2013 Until: 04/16/2014
  (from: 06/25/2014 until: 06/24/2014)
Supervisory board: 
Tomáš Filipek - predseda
Haanova 41
Bratislava 851 04
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Tomáš Filipek - predseda
Haanova 41
Bratislava 851 04
Until: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 07/30/2004)
Zuzana Lunterová
Korytnická 4
Bratislava 821 07
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Zuzana Lunterová
Korytnická 4
Bratislava 821 07
Until: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 07/30/2004)
Petra Potúčková
Adama Trajana 18
Piešťany 921 01
  (from: 06/07/2000 until: 07/30/2004)
Petra Potúčková
Adama Trajana 18
Piešťany 921 01
Until: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 07/30/2004)
Ing. Zuzana Halušťoková
Košická 4980/12
Bratislava - Ružinov 821 09
From: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
Ing. Peter Hrín
Drobného 1900/4
Bratislava 841 01
From: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
Ing. Jiří Dlouhý
Vnútorná okružná 1/3
Komárno 945 11
From: 05/21/2004
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.6K/55/2013 - 662, 1113226634 zo dňa 18.3.2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.4.2016 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu DH Finance Slovakia, a.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 789 701 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť DH Finance Slovakia, a.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 789 701 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 2465/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 05/10/2016)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 647/2000, Nz 641/2000 dňa 23.5.2000 a dodatkom č. 1 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 727/2000, Nz 720/2000 dňa 5.6.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 06/07/2000 until: 05/09/2016)
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2004 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z "DH Slovakia, a.s." na "DH Finance Slovakia, a.s.".
  (from: 07/31/2004 until: 05/09/2016)
Notárska zápisnica N 1934/2005, NZ 19828/2005, NCRls 19600/2005 zo dňa 6.5.2005.
  (from: 05/12/2005 until: 05/09/2016)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 295/2008 Nz 40351/2008 zo dňa 26.09.2008.
  (from: 10/11/2008 until: 05/09/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.1.2014, č.k. 33Exre/537/2013, právoplatné dňa 7.2.2014.
  (from: 02/19/2014 until: 05/09/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.4.2014, sp. zn. 34 Exre/165/2014 - 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.6.2014.
  (from: 06/25/2014 until: 05/09/2016)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person