Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  167/V

Business name: 
EUROPEAN MOTION SYSTEMS s.r.o.
  (from: 01/26/2004 until: 04/26/2007)
KIMEX, s.r.o., Košice
  (from: 08/12/1993 until: 01/25/2004)
KIMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
Registered seat: 
Poštova 8
Košice 040 01
  (from: 04/03/1997 until: 04/26/2007)
Poštova 6
Košice 040 01
  (from: 08/12/1993 until: 04/02/1997)
Zámočnícka 2
Košice
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
Identification number (IČO): 
17 075 173
  (from: 03/07/1991)
Date of entry: 
03/07/1991
  (from: 03/07/1991)
Date of deletion: 
04/27/2007
  (from: 04/27/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/27/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/07/1991)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v oblasti spotrebného tovaru /priemyselný tovar, textilný, potravinársky/ technologických zariadení, strojov, automobilov, materiálov a surovín
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
dovoz a vývoz vecí zo zahraničia do ČSFR za účelom predaja, scudzenia alebo využitia vo výrobe pre zaistenie hospodárskej a obchodnej činnosti firmy s výnimkou vecí uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR v zahraničí formou zastupovania zahraničných firiem, propagáciou výrobkov a činností zastupovaných firiem
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
maloobchod s nerastnými surovinami, kovmi a výrobkami z nich, plechmi, priemyselným tovarom, elektrotechnikou, textilným tovarom, potravinami, strojárenským tovarom, automobilmi, nákladnými autami, tehcnologickými zariadeniami, obuvníckym tovarom, osobnými autami, investičnými celkami a spotrebným tovarom
  (from: 08/12/1993 until: 12/11/1994)
veľkoobchod s uvedenými tovarmi
  (from: 08/12/1993 until: 12/11/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/12/1993 until: 12/11/1994)
propagačná činnosť a managering
  (from: 08/12/1993 until: 12/11/1994)
maloobchod s nerastnými surovinami, kovmi a výrobkami z nich, plechmi, priemyselným tovarom, elektrotechnikou, textilným tovarom, potravinami, strojárenským tovarom, automobilmi, nákladnými autami, technologickými zariadeniami, obuvníckym tovarom, osobnými autami, investičnými celkami a spotrebným tovarom
  (from: 12/12/1994 until: 04/26/2007)
veľkoobchod s uvedenými tovarmi
  (from: 12/12/1994 until: 04/26/2007)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/12/1994 until: 04/26/2007)
propagačná činnosť a managering
  (from: 12/12/1994 until: 04/26/2007)
maloobchod a veľkoobchod so zariadeniami pre sauny, kozmetické salóny a fitnesscentrá, elektroterapeutickými prístrojmi, zdravotníckou technikou, športovými a rehabilitačnými zariadeniami, nábytkom
  (from: 12/12/1994 until: 04/26/2007)
prenájom zariadení pre sauny, kozmetické salóny a fitnesscentrá, elektroterapeutických prístrojov, zdravotníckej techniky, športových a rehabilitačných zariadení a nábytku
  (from: 12/12/1994 until: 04/26/2007)
prenájom strojov, prístrojov a nástrojov
  (from: 04/03/1997 until: 04/26/2007)
masérske služby
  (from: 04/03/1997 until: 04/26/2007)
prevádzkovanie posilovne - fitness centra
  (from: 04/03/1997 until: 04/26/2007)
organizovanie jazykových kurzov
  (from: 04/03/1997 until: 04/26/2007)
prevádzkovanie parného kúpeľa
  (from: 04/03/1997 until: 04/26/2007)
maloobchodná činnosť: potraviny, pochutiny, nápoje, tabakové výrobky
  (from: 04/03/1997 until: 04/26/2007)
prevádzkovanie solária
  (from: 06/12/1997 until: 04/26/2007)
predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov, piva, vína, koktailov, čaju a kávy
  (from: 06/12/1997 until: 04/26/2007)
kempingy a prechodné ubytovanie po triedu ***
  (from: 10/12/1998 until: 04/26/2007)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 10/12/1998 until: 04/26/2007)
autokempingy a táborištia po triedu ***
  (from: 10/12/1998 until: 04/26/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/02/2001 until: 04/26/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/02/2001 until: 04/26/2007)
Partners: 
Ing. Jozef Jankulák
Rázusova 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/08/2001 until: 01/07/2004)
Ing. Jozef Jankulák
Rázusova 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/12/2000 until: 10/07/2001)
Ing. Jozef Jankulák
Rázusova 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/12/1997 until: 12/11/2000)
Ing. Jozef Jankulák
Rázusova 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/03/1997 until: 06/11/1997)
Ing. Jozef Jankulák
Klimkovičová 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/12/1993 until: 04/02/1997)
Ing. Jozef Jankulák
Klimkovičová 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
Miroslav Ondrík
Hroncova 19/17
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/08/2001 until: 01/07/2004)
Partnership in Industry Limited S.A. Holdingová akciová spoločnosť
5, boulevard de la Foire
Luxembourg L-1528
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 01/08/2004 until: 04/26/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Jankulák
Amount of investment: 134 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
Ing. Jozef Jankulák
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 08/12/1993 until: 04/02/1997)
Ing. Jozef Jankulák
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 04/03/1997 until: 06/11/1997)
Ing. Jozef Jankulák
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 650 000 Sk
  (from: 06/12/1997 until: 12/11/2000)
Ing. Jozef Jankulák
Amount of investment: 1 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 10/07/2001)
Ing. Jozef Jankulák
Amount of investment: 220 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 220 000 Sk
  (from: 10/08/2001 until: 01/07/2004)
Miroslav Ondrík
Amount of investment: 880 000 Sk Paid up: 880 000 Sk
  (from: 10/08/2001 until: 01/07/2004)
Partnership in Industry Limited S.A. Holdingová akciová spoločnosť
Amount of investment: 1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 01/08/2004 until: 04/26/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/05/2001 until: 04/26/2007)
konatelia
  (from: 08/12/1993 until: 10/04/2001)
Ing. Julie Francová
Za štadiónom 3A
Košice
Until: 12/31/2002
  (from: 04/03/1997 until: 02/04/2003)
Ing. Jozef Jankulák
Klimkovičová 4
Košice
  (from: 08/12/1993 until: 04/02/1997)
Ing. Jozef Jankulák
Rázusova 5
Košice
  (from: 04/03/1997 until: 10/04/2001)
Ing. Pavel Šuťák
Exnárova 19
Prešov
  (from: 08/12/1993 until: 04/02/1997)
Ing. Pavel Šuťák
Exnárova 19
Prešov
  (from: 04/03/1997 until: 10/04/2001)
Peter Felix
Belehradská 16
Košice
From: 12/31/2002
  (from: 02/05/2003 until: 04/26/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/05/2001 until: 04/26/2007)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/12/1993 until: 10/04/2001)
Ing. Jozef Jankulák - riaditeľ spoločnosti Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje riaditeľ spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
Capital: 
1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 01/08/2004 until: 04/26/2007)
1 100 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 01/07/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 06/12/1997 until: 12/11/2000)
500 000 Sk
  (from: 08/12/1993 until: 06/11/1997)
134 000 Sk
  (from: 03/07/1991 until: 08/11/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/27/2004
  (from: 05/20/2005)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Krupa
Volgogradská 13
Prešov
From: 10/27/2004
  (from: 05/20/2005)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 167/V pri: Obchodné meno: EUROPEAN MOTION SYSTEMS s.r.o. Sídlo: Poštová 8, Košice IČO: 17 075 173 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 24/2004-79 zo dňa 25.9.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.11.2006, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu EUROPEAN MOTION SYSTEMS s.r.o., Poštová 8, Košice, IČO: 17 075 173, po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Jozef Krupa, Volgogradská 13, Prešov bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 04/27/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 4.3.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb.
  (from: 03/07/1991 until: 04/26/2007)
Zmeny v zápise urobené na základe zakladateľ- skej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 812/92, Nz 764/92 zo dňa 8.12. 1992 a N 77/93, Nz 75/93 zo dňa 4.8. 1993 v súlade s § 764 zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 08/12/1993 until: 04/26/2007)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 22.11.1994.
  (from: 12/12/1994 until: 04/26/2007)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 7/97, Nz 7/97 zo dňa 22.1. 1997 napísaná JUDr. Jozefínou Atanasovou, notárkou v Košiciach.
  (from: 04/03/1997 until: 04/26/2007)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10.4.1997 a zo dňa 5.6.1997.
  (from: 06/12/1997 until: 04/26/2007)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19.5.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/12/1998 until: 04/26/2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29. 7. 1998 napísané vo forme notárskej zápisnice pod č. N 218/98, Nz 214/98 o zlúčení so spoločnosťou INTERCO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Poštová 6, Košice zrušenej bez likvidácie a dňom 29. 4. 1999 vymazanej z obchodného registra. Spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 12/12/2000 until: 04/26/2007)
Zmena spol. zmluvy zo dňa 18.5.2001.
  (from: 07/02/2001 until: 04/26/2007)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 943/01, Nz 942/01 zo dňa 14.9.2001.
  (from: 10/08/2001 until: 04/26/2007)
Dodatok k kspoločenskej zmluve zo dňa 9.12.2002.
  (from: 02/05/2003 until: 04/26/2007)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 1271/2003 Nz 98034/2003 zo dňa 28.10.2003.
  (from: 01/08/2004 until: 04/26/2007)
Zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.1.2004.
  (from: 01/26/2004 until: 04/26/2007)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3K 24/04-17 zo dňa 4.10.2004 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka EUROPEAN MOTION SYSTEMS s.r.o. a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Krupu, Volgogradská 13, Prešov, dát. nar. 13.10.1952, r.č. .
  (from: 05/20/2005 until: 04/26/2007)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person