Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  890/B

Business name of the organisational unit: 
SpofaDental a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka
  (from: 06/30/2004)
Registered seat of organisational unit: 
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 01/29/2018)
Identification number (IČO): 
36 060 445
  (from: 02/09/2021)
Date of entry: 
07/10/2000
  (from: 07/10/2000)
Legal form: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
  (from: 07/10/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2000)
poradenská činnosť v oblasti výroby a odbytu zdrav. potrieb a nadväzujúcich výrob
  (from: 06/30/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a odbytu zdrav. potrieb a nadväzujúcich výrob
  (from: 06/30/2004)
výroba zdravotníckych potrieb - dentálne prípravky a materiály
  (from: 06/30/2004)
výroba chemických prípravkov a materiálov, okrem činností uvedených v prílohe č. 1,2,3 živnostenského zákona
  (from: 06/30/2004)
výroba kozmentických prípravkov
  (from: 06/30/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj s výnimkou tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe 2-3 zák. č. 455/91Sb. a týmto zákonom vylúčené
  (from: 06/30/2004)
Head of organisational unit: 
Daniel Paulín
Heřmanova 15
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 02/15/2020
  (from: 03/10/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky koná a za organizačnú zložku podpisuje samostatne jej vedúci, tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.
  (from: 07/10/2000)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť DENTAL a.s. so sídlom Černokostelecká 84, Praha 10, Česká republika založila dňa 12.5.2000 organizačnú zložku v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
  (from: 07/10/2000)
Zmena obchodného mena organizačnej zložky z pôvodného DENTAL a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka na SPOFA - DENTAL a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka z dôvodu zrušenia zriaďovateľa bez likvidácie a prevodu jeho imania na právneho nástupcu SPOFA - DENTAL a.s. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 13.4.2004 vo forme notárskej zápisnice N 56/2004, Nz 31212/04 spísanej notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Osvedčenie o priebehu zasadnutia dozornej rady zakladateľa zo dňa 6.8.2003, Nz 229/2003, N 290/2003.
  (from: 06/30/2004)
Rozhodnutie zakladatela zo dňa 21.01.2013
  (from: 02/13/2013)
Spoločnosť mala do dátumu 08.02.2021 nesprávne pridelené IČO .
  (from: 02/09/2021)
Foreign person: 
Business name: SpofaDental a.s.
Identification number (IČO): 63 999 447
Registered seat:
Markova 238
Holínské Předměstí, Jičín 506 01
Česká republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (from: 01/29/2018)
Amir Aghdaei
Aurora Road 28775
Solon OH 287 75
Spojené štáty americké
From: 10/05/2016
  (from: 01/29/2018)
Bernd Günter Schnakenberg
Tresckowstrasse 33
Hamburg 202 59
Nemecká spolková republika
From: 02/10/2015
  (from: 01/29/2018)
Ing. Petr Švec
nám. Tržní 657/12
Liberec 1 - Staré Město 460 01
Česká republika
From: 05/24/2017
  (from: 01/29/2018)
Acting of management body: Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne a bez obmedzenia. Ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú samostatne v prípadoch, keď finančný efekt takéhoto konania alebo podpisu neprekročí 5.000.000 Kč. V prípadoch, kedy je tento limit prekročený, konajú alebo podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Osoby oprávnené konať menom spoločnosti robia písomné právne úkony, tak, že k svojmu napísanému alebo vytlačenému menu a obchodnej firme spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 01/29/2018)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person