Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  890/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
SpofaDental a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka
  (od: 30.06.2004)
SPOFA - DENTAL a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka
  (od: 19.06.2002 do: 29.06.2004)
DENTAL a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka
  (od: 10.07.2000 do: 18.06.2002)
Sídlo organizačnej zložky: 
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 29.01.2018)
Metodova 7
Bratislava 821 08
  (od: 13.02.2013 do: 28.01.2018)
Košická 52
Bratislava 821 08
  (od: 10.07.2000 do: 12.02.2013)
IČO: 
36 060 445
  (od: 09.02.2021)
Deň zápisu: 
10.07.2000
  (od: 10.07.2000)
Právna forma: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
  (od: 25.09.2021)
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
  (od: 10.07.2000 do: 24.09.2021)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.07.2000)
poradenská činnosť v oblasti výroby a odbytu zdrav. potrieb a nadväzujúcich výrob
  (od: 30.06.2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a odbytu zdrav. potrieb a nadväzujúcich výrob
  (od: 30.06.2004)
výroba zdravotníckych potrieb - dentálne prípravky a materiály
  (od: 30.06.2004)
výroba chemických prípravkov a materiálov, okrem činností uvedených v prílohe č. 1,2,3 živnostenského zákona
  (od: 30.06.2004)
výroba kozmentických prípravkov
  (od: 30.06.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj s výnimkou tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe 2-3 zák. č. 455/91Sb. a týmto zákonom vylúčené
  (od: 30.06.2004)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Mária Kročková
Starhradská 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2000 do: 29.06.2004)
Ing. Mária Kročková
Starhradská 2
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 10.07.2000
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2004 do: 29.06.2017)
Ing. Mária Kročková
Starhradská 2
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 10.07.2000
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 09.03.2020)
Ing. Mária Kročková
Starhradská 2
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 10.07.2000 Skončenie funkcie: 14.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2020 do: 09.03.2020)
Daniel Paulín
Heřmanova 15
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.02.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene organizačnej zložky koná a za organizačnú zložku podpisuje samostatne jej vedúci, tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.
  (od: 10.07.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť DENTAL a.s. so sídlom Černokostelecká 84, Praha 10, Česká republika založila dňa 12.5.2000 organizačnú zložku v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
  (od: 10.07.2000)
Zmena obchodného mena organizačnej zložky z pôvodného DENTAL a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka na SPOFA - DENTAL a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka z dôvodu zrušenia zriaďovateľa bez likvidácie a prevodu jeho imania na právneho nástupcu SPOFA - DENTAL a.s. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 13.4.2004 vo forme notárskej zápisnice N 56/2004, Nz 31212/04 spísanej notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Osvedčenie o priebehu zasadnutia dozornej rady zakladateľa zo dňa 6.8.2003, Nz 229/2003, N 290/2003.
  (od: 30.06.2004)
Rozhodnutie zakladatela zo dňa 21.01.2013
  (od: 13.02.2013)
Spoločnosť mala do dátumu 08.02.2021 nesprávne pridelené IČO .
  (od: 09.02.2021)
Zmena obchodného mena organizačnej zložky z pôvodného DENTAL a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka na SPOFA - DENTAL a.s., obchodné zastúpenie v SR, organizačná zložka z dôvodu zrušenia zriaˇovateľa bez likvidácie a prevodu jeho imania na právneho nástupcu SPOFA - DENTAL a.s. Register zápisu zahraničnej osoby: Mestský súd v Prahe, obchodný register, odd. B, vložka č. 3542 Predmet podnikania zahraničnej osoby: - poradenská činnosť v oblasti výroby a odbytu zdrav. potrieb a nadväzujúcich výrob, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a odbytu zdrav. potrieb a nadväzujúcich výrob, - výroba zdravotníckych potrieb - dentálne prípravky a materiály, - výroba chemických prípravkov a materiálov, okrem činností uvedených v prílohe č. 1,2,3 živnostenského zákona, výroba kozmetických prípravkov, - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj s výnimkou tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe 2-3 zák. č. 455/91 Sb. a týmto zákonom vylúčené Právna forma zahraničnej osoby: akciová spoločnosť Právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje: české hmotné a procesné právo Štatutárny orgán zahraničnej osoby: Predstavenstvo: Ing. Vladimír Pavala, r.č. , predseda predstavenstva Hradišťsko, Pikovice, Dlážděná 151, okr. Nymburk, PSČ 252 09 Deň vzniku funkcie: 14.1.2002 Stuart Carlton Baxter, nar. 28.4.1958, člen predstavenstva 314 East 41 st. Penthouse 1, New York City, 10017 NY, Spojené štáty americké Zapísané: 16.9.1998 Dr. Ing. Ivan Oliva, r.č. , podpredseda predstavenstva Praha 6, K Lánu 498, PSČ 160 00 Zapísané: 25.6.1999 Dr. Ing. Petr Moučka, r.č. , podpredseda predstavenstva Pardubice, Karla IV. 755, PSČ 530 02 Deň vzniku funkcie: 14.1.2002 Konanie menom zahraničnej osoby: Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva bez obmedzenia. Za spoločnosť môžu konať a podpisovať tiež spoločne dvaja podpredsedovia predstavenstva, avšak s výnimkou scudzovania a nákupu nehnuteľností, akcií a podielov v obchodných spoločnostiach, zmlúv a listín týkajúcich sa úverov, pôžičiek a záložných zmlúv medzi členmi dozornej rady a predstavenstvom spoločnosti alebo osobami im blízkymi na strane jednej a spoločnosťou na strane druhej. Osoby oprávnené konať menom spoločnosti robia písomné právne úkony tak, že k svojmu napísanému alebo vytlačenému menu funkcií a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 19.06.2002 do: 29.06.2004)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Markova 238
Holínské Předměstí, Jičín 506 01
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 29.01.2018)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Markova 238
Jičín 506 46
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 03.06.2014 do: 28.01.2018)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 03.06.2014 do: 28.01.2018)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 27.09.2012 do: 02.06.2014)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Markova 238
Jičín 506 46
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 27.09.2012 do: 02.06.2014)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 16.01.2010 do: 26.09.2012)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Markova 238
Jičín 506 46
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 16.01.2010 do: 26.09.2012)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Markova 238
Jičín 506 46
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 04.12.2008 do: 15.01.2010)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 04.12.2008 do: 15.01.2010)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 06.12.2006 do: 03.12.2008)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Markova 238
Jičín 506 46
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2476
  (od: 06.12.2006 do: 03.12.2008)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Černokostelecká 84
Praha 10 100 31
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, obchodný register, odd. B, vložka č. 3542
  (od: 30.06.2004 do: 05.12.2006)
Obchodné meno: SpofaDental a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, obchodný register, odd. B, vložka č. 3542
  (od: 30.06.2004 do: 05.12.2006)
Obchodné meno: SPOFA - DENTAL a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Černokostelecká 84
Praha 10 100 31
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 19.06.2002 do: 29.06.2004)
Obchodné meno: SPOFA - DENTAL a.s.
IČO: 63 999 447
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 19.06.2002 do: 29.06.2004)
Obchodné meno: DENTAL a.s.
IČO: 60 193 506
Sídlo:
Černokostelecká 84
Praha 10 100 31
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 10.07.2000 do: 18.06.2002)
Obchodné meno: DENTAL a.s.
IČO: 60 193 506
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 10.07.2000 do: 18.06.2002)
Amir Aghdaei
Aurora Road 28775
Solon OH 287 75
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 05.10.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2018)
Bernd Günter Schnakenberg
Tresckowstrasse 33
Hamburg 202 59
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.02.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2018)
Ing. Petr Švec
nám. Tržní 657/12
Liberec 1 - Staré Město 460 01
Česká republika
Vznik funkcie: 24.05.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2018)
Tomas Benke
Alabstrom u. 7
Budapešť 1116
Maďarská republika
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2004 do: 05.12.2006)
Tomas Benke
Alabstrom u. 7
Budapešť 1116
Maďarská republika
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2006 do: 03.12.2008)
Tomas Benke
Alabstrom u. 7
Budapešť 1116
Maďarská republika
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 06.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2008 do: 03.12.2008)
Alessandro Bressan
Via Colombera 61
Caslano 6987
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2010 do: 26.09.2012)
Alessandro Bressan
Via Colombera 61
Caslano 6987
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.2012 do: 02.06.2014)
Alessandro Bressan
Via Colombera 61
Caslano 6987
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2014 do: 28.01.2018)
Alessandro Bressan
Via Colombera 61
Caslano 6987
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.03.2008 Skončenie funkcie: 01.06.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2018 do: 28.01.2018)
Steven J. Dunkerken
North Fork Road
East Highlands 7692 923 46
California, USA
Vznik funkcie: 02.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2004 do: 05.12.2006)
Steven J. Dunkerken
North Fork Road
East Highlands 7692 923 46
California, USA
Vznik funkcie: 02.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2006 do: 03.12.2008)
Steven J. Dunkerken
North Fork Road
East Highlands 7692 923 46
California, USA
Vznik funkcie: 02.09.2003 Skončenie funkcie: 02.12.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2008 do: 03.12.2008)
Ing. Petr Hartman
Mezilesí 2060/4
Praha 9, Horní Počernice 193 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2008 do: 15.01.2010)
Ing. Petr Hartman
Mezilesí 2060/4
Praha 9, Horní Počernice 193 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 05.12.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2010 do: 15.01.2010)
Alvin M. McCurdy
East Hemingway View Terrace 6195
Anaheim Hills, CA 928 07
USA
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2004 do: 05.12.2006)
Alvin M. McCurdy
East Hemingway View Terrace 6195
Anaheim Hills, CA 928 07
USA
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2006 do: 03.12.2008)
Alvin M. McCurdy
East Hemingway View Terrace 6195
Anaheim Hills, CA 928 07
USA
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 06.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2008 do: 03.12.2008)
Damien McDonald
Groveland Terrance 90
Minneapolis MJN 55403 - 1143
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 02.02.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.2012 do: 02.06.2014)
Damien McDonald
Groveland Terrance 90
Minneapolis MJN 55403 - 1143
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 02.02.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2014 do: 28.01.2018)
Damien McDonald
Groveland Terrance 90
Minneapolis MJN 55403 - 1143
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 02.02.2011 Skončenie funkcie: 05.10.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2018 do: 28.01.2018)
Dr. Ing. Petr Moučka - podpredseda predstavenstva
Karla IV. 755
Pardubice 530 02
Česká republika
Vznik funkcie: 14.01.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2004 do: 05.12.2006)
Dr. Ing. Petr Moučka - podpredseda predstavenstva
Karla IV. 755
Pardubice 530 02
Česká republika
Vznik funkcie: 14.01.2002 Skončenie funkcie: 30.11.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2006 do: 05.12.2006)
Ing. Ivan Oliva
Skochovická 260
Zvole 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 02.09.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2004 do: 05.12.2006)
Ing. Ivan Oliva
Skochovická 260
Zvole 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 02.09.2003 Skončenie funkcie: 11.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2006 do: 05.12.2006)
Steven M. Paskin
Glacier Circle 20152
Huntington Beach, CA 926 46
USA
Vznik funkcie: 08.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2008 do: 15.01.2010)
Steven M. Paskin
Glacier Circle 20152
Huntington Beach, CA 926 46
USA
Vznik funkcie: 08.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2010 do: 26.09.2012)
Steven M. Paskin
Glacier Circle 20152
Huntington Beach, CA 926 46
USA
Vznik funkcie: 08.06.2007 Skončenie funkcie: 02.02.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.2012 do: 26.09.2012)
Ing. Tomáš Rokos
Přemysla Otakara 370
Chrudim 537 01
Česká republika
Vznik funkcie: 05.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2010 do: 26.09.2012)
Ing. Tomáš Rokos
Přemysla Otakara 370
Chrudim 537 01
Česká republika
Vznik funkcie: 05.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.2012 do: 02.06.2014)
Ing. Tomáš Rokos
Přemysla Otakara 370
Chrudim 537 01
Česká republika
Vznik funkcie: 05.12.2008 Skončenie funkcie: 29.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.2014 do: 02.06.2014)
Steven J. Semmelmayer
Palm Vista Dr. Yorba 19190
Linda CA 928 86
USA
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2004 do: 05.12.2006)
Steven J. Semmelmayer
Palm Vista Dr. Yorba 19190
Linda CA 928 86
USA
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2006 do: 03.12.2008)
Steven J. Semmelmayer
Palm Vista Dr. Yorba 19190
Linda CA 928 86
USA
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 06.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2008 do: 03.12.2008)
Annunziata Schettino
Via Mazzini 19
Scafati 840 18
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.02.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2008 do: 15.01.2010)
Annunziata Schettino
Via Mazzini 19
Scafati 840 18
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 29.02.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2010 do: 15.01.2010)
Gert Ulrich Silber
Via Nogo
Ponte Capriasca CH-6946
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 11.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2006 do: 03.12.2008)
Gert Ulrich Silber
Via Nogo
Ponte Capriasca CH-6946
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 11.11.2004 Skončenie funkcie: 31.01.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2008 do: 03.12.2008)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne a bez obmedzenia. Ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú samostatne v prípadoch, keď finančný efekt takéhoto konania alebo podpisu neprekročí 5.000.000 Kč. V prípadoch, kedy je tento limit prekročený, konajú alebo podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Osoby oprávnené konať menom spoločnosti robia písomné právne úkony, tak, že k svojmu napísanému alebo vytlačenému menu a obchodnej firme spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 29.01.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne a bez obmedzenia. Ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú samostatne v prípadoch, keď finančný efekt takéhoto konania alebo podpisu neprekročí 5.000.000 Kč. V prípadoch, kedy je tento limit prekročený, konajú alebo podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Osoby oprávnené konať menom spoločnosti robia písomné právne úkony, tak, že k svojmu napísanému alebo vytlačenému menu a obchodnej firme spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 03.06.2014 do: 28.01.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne a bez obmedzenia. Ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú samostatne v prípadoch, keď finančný efekt takéhoto konania alebo podpisu neprekročí 5.000.000 Kč. V prípadoch, kedy je tento limit prekročený, konajú alebo podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Osoby oprávnené konať menom spoločnosti robia písomné právne úkony, tak, že k svojmu napísanému alebo vytlačenému menu a obchodnej firme spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 27.09.2012 do: 02.06.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  25.05.2022
Dátum výpisu:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)