Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1735/T

Business name: 
ZITOS, s.r.o.
  (from: 01/19/1996)
Registered seat: 
9. mája 2012/54
Trnava 917 02
  (from: 02/14/2023)
Identification number (IČO): 
34 133 330
  (from: 01/19/1996)
Date of entry: 
01/19/1996
  (from: 01/19/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/19/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/19/1996)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/19/1996)
sprostredkovateľská činnosť (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 01/19/1996)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/19/1996)
technické poradenstvo v rozsahu voľnej žinosti
  (from: 01/19/1996)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/19/1996)
výroba reklamy
  (from: 01/29/1998)
školiaca činnosť
  (from: 01/29/1998)
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 11/10/1999)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností-prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 11/10/1999)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/04/2016)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/04/2016)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/04/2016)
Manikúra - Pedikúra
  (from: 08/12/2016)
Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 08/08/2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/01/2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 04/01/2021)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 04/01/2021)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 04/01/2021)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/01/2021)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov.
  (from: 04/01/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/01/2021)
Partners: 
Miroslav Petre
Matuškova 7064/3
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 08/01/2022)
Van Petreová
Matušková 7064/3
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 08/01/2022)
Contribution of each member: 
Miroslav Petre
Amount of investment: 6 400 EUR Paid up: 6 400 EUR
  (from: 08/01/2022)
Van Petreová
Amount of investment: 1 600 EUR Paid up: 1 600 EUR
  (from: 08/01/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/12/2016)
Miroslav Petre
Matuškova 7064/3
Trnava 917 01
  (from: 06/10/2017)
Van Petreová
Matuškova 7064/3
Trnava 917 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/03/2019)
Acting in the name of the company: 
Koná samostatne v mene spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/14/2013)
Capital: 
8 000 EUR Paid up: 8 000 EUR
  (from: 06/10/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.12.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 5338
  (from: 01/19/1996)
Zmena vykonaná notárskou zápisnicou o vyhlásení o zmene spoločenskej zmluvy č. N 276/96, Nz 244/96 zo dňa 27.09.1996.
  (from: 02/10/1997)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.12.1997. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 483/97, Nz 434/97 zo dňa 30.12.1997.
  (from: 01/29/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.07.1998. Prispôsobenie zakladateľskej listiny zák. č. 11/98 Z.z. dodatkom formou notárskej zápisnice č. N 349/98, Nz 326/98 zo dňa 03.07.1998.
  (from: 08/25/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.10.1999. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 11.10.1999 do notárskej zápisnice NZ 221/99, N 237/99.
  (from: 11/10/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.01.2004 rozhodlo o zmene sídla z: Clementisova 13, Trnava, na: Odbojárska 33, Trnava.
  (from: 03/11/2004)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person