Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2482/B

Business name: 
NANDIN DVOR, a.s.
  (from: 06/27/2000)
Registered seat: 
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 09/21/2000)
Identification number (IČO): 
35 791 055
  (from: 06/27/2000)
Date of entry: 
06/27/2000
  (from: 06/27/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/27/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/27/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/27/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/27/2000)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárských a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/21/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/14/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/14/2001)
jazda na koni, voze, koči a saniach - agroturistika
  (from: 02/22/2007)
výcvik jazdeckých koní
  (from: 02/22/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (from: 02/22/2007)
spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 02/08/2012)
výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
  (from: 02/08/2012)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 02/08/2012)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 02/08/2012)
ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností
  (from: 02/08/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/2000)
Ing. Ladislav Rehák - predseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 08/22/2000
  (from: 05/24/2022)
Ing. Mária Reháková - podpredseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 08/22/2000
  (from: 05/24/2022)
Ing. Juraj Rehák - člen
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 08/22/2000
  (from: 02/08/2012)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti sú oprávnení samostatne konať predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti,menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 09/21/2000)
Capital: 
2 622 800 EUR Paid up: 2 622 800 EUR
  (from: 10/24/2015)
Shares: 
Number of shares: 790
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 10/24/2015)
Supervisory board: 
Martin Rehák - predseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 08/22/2000
  (from: 05/24/2022)
Ing. Bohuslav Vajcík - člen
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 08/22/2000
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jozef Bartošovič - člen
Leškova 8
Bratislava 811 01
From: 08/22/2000
  (from: 05/24/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.5.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 349/00, Nz 334/00 zo dňa 26.5.2000 v zmysle § 154 a § 172 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/27/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.8.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 614/00, Nz 589/00 spísanom notárom JUDr.Ivanom Macákom. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 24.8.2000.
  (from: 09/21/2000)
Notárska zápisnica N 369/01, Nz 353/01 zo dňa 17.5.2001 a dodatok č. 2 k stanovám, zápisnicu z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2001
  (from: 06/14/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.01.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti). Živnostenský list zo dňa 13.02.2007.
  (from: 02/22/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.11.2011
  (from: 02/08/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.10.2015.
  (from: 10/24/2015)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person