Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21998/B

Business name: 
STAKER, s.r.o.
  (from: 06/27/2000)
Registered seat: 
Cabanova 2
Bratislava 841 02
  (from: 03/08/2002)
Identification number (IČO): 
35 791 004
  (from: 06/27/2000)
Date of entry: 
06/27/2000
  (from: 06/27/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/27/2000)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/27/2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/27/2000)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby softwaru
  (from: 06/27/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/27/2000)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 06/27/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/27/2000)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 06/27/2000)
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 06/27/2000)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 06/27/2000)
organizovanie kurzov, prednášok a školení v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/27/2000)
organizovanie školení, seminárov a kongresov
  (from: 04/17/2003)
poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/17/2003)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 04/17/2003)
marketing
  (from: 04/17/2003)
management
  (from: 04/17/2003)
preklady a tlmočenie
  (from: 04/17/2003)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 04/17/2003)
mediačné činnosti
  (from: 04/28/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/07/2006)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 10/07/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/07/2006)
Partners: 
JUDr. Darina Huttová
Cabanova 2
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Lýdia Kádašiová
Hlaváčikova 19
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
JUDr. Darina Huttová
Amount of investment: 4 648 EUR Paid up: 4 648 EUR
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Lýdia Kádašiová
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/27/2000)
Mgr. Lýdia Kádašiová
Hlaváčikova 19
Bratislava 841 05
  (from: 05/11/2006)
JUDr. Darina Huttová
Cabanova 2
Bratislava 841 02
From: 03/25/2006
  (from: 04/28/2006)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisuje sa tak, že k napísanému alebo odtlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/28/2006)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/19/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 16.6.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/27/2000)
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia konaného dňa 22.11.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 28.11.2001. Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.2001. na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a odstúpenie a vymenovanie nového konateľa. Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5.3.2002.
  (from: 03/08/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 23.1.2003.
  (from: 04/17/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.3.2006.
  (from: 04/28/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 04.05.2006.
  (from: 05/11/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2006 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 10/07/2006)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person