Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2495/B

Business name: 
Pro Wood, a.s.
  (from: 07/10/2000)
Registered seat: 
Borská 6
Bratislava 841 04
  (from: 07/10/2000)
Identification number (IČO): 
35 791 888
  (from: 07/10/2000)
Date of entry: 
07/10/2000
  (from: 07/10/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/10/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/10/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/10/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/10/2000)
výroba výrobkov z dreva
  (from: 07/10/2000)
nákup a predaj výrobkov z dreva
  (from: 07/10/2000)
nákup a predaj strojného zariadenia
  (from: 07/10/2000)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/10/2000)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 07/10/2000)
kúpa a predaj motorových vozidiel
  (from: 03/13/2002)
prenájom a leasing motorových vozidiel
  (from: 03/13/2002)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 11/14/2003)
zasnežovanie lyžiarskych tratí
  (from: 11/14/2003)
prenájom športových potrieb
  (from: 11/14/2003)
servis športových potrieb
  (from: 11/14/2003)
administratívne, organizačné a technické práce súcisiace so spracovaním, triedením, vyhľadávaním a zoraďovaním informácií
  (from: 11/14/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/14/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/14/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 11/14/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/14/2003)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/14/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 11/14/2003)
poskytovanie úverov ako nebanková činnosť (z vlastných zdrojov)
  (from: 11/14/2003)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 10/16/2009)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/16/2009)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/16/2009)
údenárska výroba
  (from: 11/27/2013)
spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 11/27/2013)
pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 11/27/2013)
chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 11/27/2013)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 11/27/2013)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 08/07/2014)
spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby
  (from: 08/07/2014)
spracovanie poľnohospodárskych produktov
  (from: 08/07/2014)
mäsiarstvo
  (from: 08/07/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/14/2003)
Managing board
  (from: 03/13/2002 until: 11/13/2003)
Managing board
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Ing. Juraj Ondriš - Chairman of the Board of Directors
Kunerádska 1588/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 11/02/2022
  (from: 02/04/2023)
Mgr. Radovan Baller - člen
Studenohorská 2082/56
Bratislava 841 03
From: 10/29/2003
  (from: 11/14/2003 until: 11/03/2004)
Mgr. Radovan Baller - člen
Studenohorská 2082/56
Bratislava 841 03
From: 10/29/2003 Until: 10/25/2004
  (from: 11/04/2004 until: 11/03/2004)
Ing. Eva Hofmeisterová - členka
Vajnorská 244/27
Bratislava 831 03
From: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 02/01/2010)
Ing. Eva Hofmeisterová - členka
Vajnorská 244/27
Bratislava 831 03
From: 03/24/2009 Until: 01/22/2010
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská cesta 154/12
Bratislava 821 08
From: 12/21/2001
  (from: 03/13/2002 until: 11/13/2003)
Ing. Július Kováčik - člen
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/26/2014)
Ing. Július Kováčik - člen
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 03/24/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 03/26/2014)
Ing. Július Kováčik - člen
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 02/08/2017)
Ing. Július Kováčik - člen
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 02/14/2014 Until: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/08/2017)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská cesta 154/12
Bratislava 821 08
From: 10/29/2003
  (from: 11/14/2003 until: 03/30/2009)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská cesta 154/12
Bratislava 821 08
From: 10/29/2003 Until: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Ing. Martin Kožányi - člen
Hanulova 7
Bratislava
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Ing. Martin Kožányi - člen
Homolova 43
Bratislava 841 02
From: 07/10/2000
  (from: 03/13/2002 until: 11/13/2003)
Ing. Pavol Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 10/29/2003
  (from: 11/14/2003 until: 11/03/2004)
Vladimír Ondriš - člen
Panská 242/2
Bratislava 811 02
From: 10/25/2004
  (from: 11/04/2004 until: 03/30/2009)
Vladimír Ondriš - člen
Panská 242/2
Bratislava 811 02
From: 10/25/2004 Until: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 01/22/2010
  (from: 02/02/2010 until: 03/26/2014)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 01/22/2010 Until: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 03/26/2014)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 02/08/2017)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 02/14/2014 Until: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/08/2017)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 10/29/2003
  (from: 11/04/2004 until: 03/30/2009)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 10/29/2003 Until: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/26/2014)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 03/24/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 03/26/2014)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 02/08/2017)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 02/14/2014 Until: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/08/2017)
Ing. Milan Smolár - predseda
Českoslov. Armády 241/12
Kremnica
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Ing. Milan Smolár - predseda
Českoslov. Armády 241/12
Kremnica 967 01
From: 07/10/2000
  (from: 03/13/2002 until: 11/13/2003)
Ing. Stanislav Susedka - člen
Záhradná 6
Brestovany
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/20/2017 Until: 11/02/2022
  (from: 02/04/2023 until: 02/03/2023)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/03/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 02/04/2023)
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 11/14/2003 until: 02/03/2023)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje buď predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojom menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 03/13/2002 until: 11/13/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Capital: 
4 237 200 EUR Paid up: 4 237 200 EUR
  (from: 03/04/2015)
4 237 200 EUR Paid up: 4 087 200 EUR
  (from: 12/20/2014 until: 03/03/2015)
3 937 200 EUR Paid up: 2 826 700 EUR
  (from: 03/27/2014 until: 12/19/2014)
936 700 EUR Paid up: 936 700 EUR
  (from: 12/18/2010 until: 03/26/2014)
936 700 EUR Paid up: 304 250 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 12/17/2010)
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/31/2009 until: 02/01/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/13/2002 until: 03/30/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 8408
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
  (from: 12/20/2014)
Number of shares: 7808
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
  (from: 03/27/2014 until: 12/19/2014)
Number of shares: 1807
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 03/26/2014)
Number of shares: 100
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/13/2002 until: 03/30/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Stockholder: 
Danubia Holding, a.s.
Nám. SNP 14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 08/12/2022)
Danubia Holding, a. s.
Nám. SNP 14
Bratislava 811 06
  (from: 03/31/2009 until: 08/11/2022)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 11/02/2022
  (from: 02/04/2023)
Mgr. Peter Stanček
Ľ. Fullu 5
Bratislava - mestská časť Lamač 841 05
From: 11/02/2022
  (from: 02/04/2023)
Ing. Alžbeta Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 11/02/2022
  (from: 02/04/2023)
Ing. Eva Hofmeisterová - predseda
Vajnorská 244/27
Bratislava 831 03
From: 01/22/2010
  (from: 02/02/2010 until: 11/26/2013)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava 841 05
From: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/26/2014)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava 841 05
From: 03/24/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 03/26/2014)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava 841 05
From: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 02/08/2017)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava 841 05
From: 02/14/2014 Until: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/08/2017)
Ing. Eva Machačová - predseda
Hájová 182/41
Bratislava 851 10
From: 01/22/2010
  (from: 11/27/2013 until: 03/26/2014)
Ing. Eva Machačová - predseda
Hájová 182/41
Bratislava 851 10
From: 01/22/2010 Until: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 03/26/2014)
Ing. Eva Machačová - predseda
Hájová 182/41
Bratislava 851 10
From: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 02/08/2017)
Ing. Eva Machačová - predseda
Hájová 182/41
Bratislava 851 10
From: 02/14/2014 Until: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/08/2017)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 02/01/2010)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 03/24/2009 Until: 01/22/2010
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
From: 07/10/2000
  (from: 03/13/2002 until: 03/30/2009)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
From: 07/10/2000 Until: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Ing. Marcel Ondruš
Homolova 12
Bratislava
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Ing. Marcel Ondruš
Homolova 12
Bratislava 841 02
From: 07/10/2000
  (from: 03/13/2002 until: 03/30/2009)
Ing. Marcel Ondruš
Homolova 12
Bratislava 841 02
From: 07/10/2000 Until: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Mgr. Peter Stanček
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/10/2000 until: 03/12/2002)
Mgr. Peter Stanček
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/10/2000
  (from: 03/13/2002 until: 03/30/2009)
Mgr. Peter Stanček
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/10/2000 Until: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/30/2009)
Mgr. Peter Stanček - člen
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 03/24/2009
  (from: 03/31/2009 until: 03/26/2014)
Mgr. Peter Stanček - člen
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 03/24/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 03/26/2014)
Mgr. Peter Stanček - člen
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 02/14/2014
  (from: 03/27/2014 until: 02/08/2017)
Mgr. Peter Stanček - člen
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 02/14/2014 Until: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/08/2017)
Ing. Silvester Vidovič - člen
Rošlímska 372/60
Brestovany 919 27
From: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 01/07/2021)
Ing. Silvester Vidovič - člen
Rošlímska 372/60
Brestovany 919 27
From: 01/20/2017 Until: 11/05/2020
  (from: 01/08/2021 until: 01/07/2021)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/20/2017 Until: 11/02/2022
  (from: 02/04/2023 until: 02/03/2023)
Mgr. Peter Stanček - člen
Ľ. Fullu 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/20/2017 Until: 11/02/2022
  (from: 02/04/2023 until: 02/03/2023)
Ing. Alžbeta Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 11/05/2020 Until: 11/02/2022
  (from: 02/04/2023 until: 02/03/2023)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/03/2023)
Mgr. Peter Stanček - člen
Ľ. Fullu 5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/20/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/03/2023)
Ing. Alžbeta Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 11/05/2020
  (from: 01/08/2021 until: 02/03/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.4.2000 v súlade s § 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica Nz 149/2000 zo dňa 14.4.2000 a stanovy a.s. v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/10/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.12.2001. Notárska zápisnica N 121/02, Nz 121/02 zo dňa 4.2.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a úplné znenie stanov.
  (from: 03/13/2002)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 955/03, Nz 98528/03 zo dňa 29.10.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v predstavenstve. Ing. Milan Smolár, deň zániku funkcie člena a predsedu predstavenstva: 29.10.2003, Ing. Martin Kožányi, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 29.10.2003, Ing. Júliu Kováčik, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 29.10.2003.
  (from: 11/14/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2004.
  (from: 11/04/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 24.03.2009.
  (from: 03/31/2009)
Notárska zápisnica N 337/2009, Nz 33593/2009 zo dňa 2.10.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 10/16/2009)
Notárska zápisnica N 15/2010, Nz 1957/2010 zo dňa 22.1.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zvýšenie základného imania.
  (from: 02/02/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.11.2013.
  (from: 11/27/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2014.
  (from: 03/27/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.07.2014.
  (from: 08/07/2014)
Notárska zápisnica - N 1397/2014, Nz 57193/2014, NCRls 58058/2014 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 12.12.2014.
  (from: 12/20/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2017.
  (from: 02/09/2017)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person