Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22051/B

Business name: 
FoRest s.r.o.
  (from: 07/06/2000)
Registered seat: 
Mišíkova 7502/51
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 05/04/2021)
Vajnorská 98/H
Bratislava 831 04
  (from: 10/05/2011 until: 05/03/2021)
Miletičova 23
Bratislava 821 09
  (from: 07/03/2002 until: 10/04/2011)
Kvačalova 28
Bratislava 821 08
  (from: 07/06/2000 until: 07/02/2002)
Identification number (IČO): 
35 791 624
  (from: 07/06/2000)
Date of entry: 
07/06/2000
  (from: 07/06/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/06/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/06/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/06/2000)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/06/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/06/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/06/2000)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 07/06/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/03/2002)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/03/2002)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/03/2002)
poskytovanie poradenstva v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/03/2002)
prieskum trhu
  (from: 07/03/2002)
organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a kultúrno - spoločenských podujatí
  (from: 07/03/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 07/03/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb
  (from: 07/03/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/03/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/03/2002)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/03/2002)
právne služby
  (from: 07/11/2002)
prevádzkovanie fitnescentra
  (from: 08/28/2004)
prevádzkovanie solária
  (from: 08/28/2004)
prevádzkovanie sauny
  (from: 08/28/2004)
prevádzkovanie squashových kurtov
  (from: 08/28/2004)
prevádzkovanie tenisových kurtov
  (from: 08/28/2004)
organizovanie kultúrnych a športových podujatí
  (from: 08/28/2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (from: 08/28/2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/28/2004)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacích na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 08/28/2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach
  (from: 08/28/2004)
masérske služby
  (from: 08/28/2004)
Partners: 
Ing. Ján Počiatek
Mišíkova 7502/51
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
JUDr. Robert Kaliňák
Haanova 17
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 10/27/2009 until: 04/21/2021)
JUDr. Robert Kaliňák
Haanova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/06/2000 until: 10/26/2009)
Ing. Robert Pintér
Kvačalova 28
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/27/2009 until: 06/18/2012)
Ing. Robert Pintér
Trenčianska 43
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/06/2000 until: 10/26/2009)
Ing. Ján Počiatek
Talichova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/06/2000 until: 10/26/2009)
Ing. Ján Počiatek
Mišíkova 7502/51
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 10/27/2009 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Počiatek
  (from: 04/22/2021 until: 05/23/2022)
Ing. Ján Počiatek
Amount of investment: 6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Ján Počiatek
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 07/06/2000 until: 03/14/2005)
Ing. Robert Pintér
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 07/06/2000 until: 03/14/2005)
JUDr. Robert Kaliňák
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 07/06/2000 until: 03/14/2005)
Ing. Ján Počiatek
Amount of investment: 87 000 Sk Paid up: 87 000 Sk
  (from: 03/15/2005 until: 10/26/2009)
Ing. Robert Pintér
Amount of investment: 36 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 03/15/2005 until: 10/26/2009)
JUDr. Robert Kaliňák
Amount of investment: 87 000 Sk Paid up: 87 000 Sk
  (from: 03/15/2005 until: 10/26/2009)
Ing. Ján Počiatek
Amount of investment: 2 887,87 EUR Paid up: 2 887,87 EUR
  (from: 10/27/2009 until: 06/18/2012)
Ing. Robert Pintér
Amount of investment: 1 194,98 EUR Paid up: 1 194,98 EUR
  (from: 10/27/2009 until: 06/18/2012)
JUDr. Robert Kaliňák
Amount of investment: 2 887,87 EUR Paid up: 2 887,87 EUR
  (from: 10/27/2009 until: 06/18/2012)
Ing. Ján Počiatek
Amount of investment: 3 486 EUR Paid up: 3 486 EUR
  (from: 06/19/2012 until: 04/21/2021)
JUDr. Robert Kaliňák
Amount of investment: 3 486 EUR Paid up: 3 486 EUR
  (from: 06/19/2012 until: 04/21/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/10/2013)
konatelia
  (from: 07/06/2000 until: 07/09/2013)
Lena Sisková
Partizánska 839/22
Turany 038 53
From: 07/03/2006
  (from: 08/01/2006)
JUDr. Robert Kaliňák
Haanova 17
Bratislava
From: 10/24/2002
  (from: 07/06/2000 until: 11/21/2002)
Ing. Robert Pintér
Kvačalova 28
Bratislava 821 08
From: 07/06/2000
  (from: 10/27/2009 until: 11/11/2011)
Ing. Robert Pintér
Kvačalova 28
Bratislava 821 08
From: 07/06/2000 Until: 11/01/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
Ing. Robert Pintér
Trenčianska 43
Bratislava
  (from: 07/06/2000 until: 10/26/2009)
Ing. Ján Počiatek
Talichova 5
Bratislava
  (from: 07/06/2000 until: 07/31/2006)
Ing. Ján Počiatek
Talichova 5
Bratislava
Until: 07/03/2006
  (from: 08/01/2006 until: 07/31/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 07/06/2000)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 06/19/2012)
6 970,72 EUR Paid up: 6 970,72 EUR
  (from: 10/27/2009 until: 06/18/2012)
210 000 Sk
  (from: 07/06/2000 until: 10/26/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.6.2000 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/06/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 13. 5. 2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo 14. 5. 2002.
  (from: 07/03/2002)
Oznámenie o zapísaní do zoznamu advokátov zo dňa 21. 12. 1999.
  (from: 07/11/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 24.10.2002, na ktorom bol odvolaný konateľ spoločnosti.
  (from: 11/22/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.08.2004.
  (from: 08/28/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2006.
  (from: 08/01/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2011.
  (from: 10/05/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.11.2011.
  (from: 11/12/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.6.2012
  (from: 06/19/2012)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person