Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  210/V

Business name: 
OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 04/02/1991 until: 11/02/2003)
Registered seat: 
Pri Prachárni 12
Košice 040 01
  (from: 04/07/1999 until: 11/02/2003)
Zádielska 12
Košice 040 01
  (from: 04/02/1991 until: 04/06/1999)
Identification number (IČO): 
00 697 401
  (from: 04/02/1991)
Date of entry: 
04/02/1991
  (from: 04/02/1991)
Person dissolved from: 
3.11.2003
  (from: 11/03/2003)
Date of deletion: 
11/03/2003
  (from: 11/03/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/02/1991)
Objects of the company: 
konzultačná, poradenská, sprostredkovateľská a prieskumná činnosť v oblasti riešenia marketingových problémov výroby, obchodu a služieb
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
daňová poradenská činnosť
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
výroba potravín
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
výroba nábytku
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
úpravy bytových, kancelárskych a prevádzkových interiérov
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
upratovanie a údržba objektov
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
obchodná činnosť v oblasti textilu, odevy, obuv, skla a bižutéria, porcelánu, stavebných hmôt, chemikálií a priemyselných hnojív, ryby, ovocie a zelenina, mäsové výrobky, drevo a výrobky z dreva, drogéria, železiarské výrobky a železo, oceľ, spotrebná elektrotechnika, obrábacie stroje, kancelárske stroje, hartwart, spotrebná elektronika, motorové vozidlá a autopríslušenstvo, nábytok, hračky a športové potreby
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
reštauračná a kaviarenská činnosť
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
hypografické, xerografické práce a knihviazačske práce
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
výroba a predaj reklamných predmetov
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
obchodná činnosť v oblasti textilu, odevov, obuvi, skla, bižutérie, porcelánu, stavebných hmôt, chemikálií /mimo predaja jedov, žeravín a zvlášť nebezpečných jedov v maloobchode/, priemyselných hnojív, rýb, ovocia a zeleniny, mäsových výrobkov, dreva a výrobkov z dreva, kozmetiky, železiarských výrobkov a železa ocele, spotrebnej elektrotechniky, obrábacích strojov, kancelárskych strojov, hardware, spotrebnej elektroniky, motorových vozidiel, autopríslušenstva, nábytku, hračiek a športových potrieb
  (from: 04/02/1993 until: 11/02/2003)
výroba a predaj reklamných predmetov
  (from: 04/02/1993 until: 11/02/2003)
konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti marketingu
  (from: 04/02/1993 until: 11/02/2003)
tlačiarenské práce /mimo tlače kníh/
  (from: 04/02/1993 until: 11/02/2003)
knihviazačské práce
  (from: 04/02/1993 until: 11/02/2003)
Partners: 
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova 57
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/22/1996 until: 11/02/2003)
Štefan Kapusta
Watsonova 57
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 11/08/1995)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova 57
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 11/08/1995)
Ing. Peter Kapusta
Solovjevova 57
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 04/01/1993)
Peter Kapusta
Solovjevova 57
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/02/1991 until: 06/01/1992)
Štefan Kapusta
Solovjevova 57
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/02/1991 until: 06/01/1992)
JUDr. Ján Kapusta
Solovjevova 57
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/02/1991 until: 06/01/1992)
Ing. Juraj Široký
Priekopnícka 30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/09/1995 until: 05/21/1996)
Štefan Kapusta
Hněvkovská 1222/33
Praha 4
Česká republika
  (from: 11/09/1995 until: 11/02/2003)
Ing. Lenka Kapustová
Kozelková 1424
Praha 5
Česká republika
  (from: 04/02/1993 until: 11/08/1995)
Contribution of each member: 
JUDr. Ján Kapusta
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/02/1991 until: 06/01/1992)
Peter Kapusta
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 04/02/1991 until: 06/01/1992)
Štefan Kapusta
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 04/02/1991 until: 06/01/1992)
JUDr. Ján Kapusta
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 11/08/1995)
Ing. Peter Kapusta
Amount of investment: 225 000 Sk Paid up: 225 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 04/01/1993)
Štefan Kapusta
Amount of investment: 225 000 Sk Paid up: 225 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 11/08/1995)
Ing. Lenka Kapustová
Amount of investment: 225 000 Sk Paid up: 225 000 Sk
  (from: 04/02/1993 until: 11/08/1995)
Ing. Juraj Široký
Amount of investment: 375 000 Sk Paid up: 375 000 Sk
  (from: 11/09/1995 until: 05/21/1996)
Štefan Kapusta
Amount of investment: 375 000 Sk Paid up: 375 000 Sk
  (from: 11/09/1995 until: 11/02/2003)
JUDr. Ján Kapusta
Amount of investment: 375 000 Sk Paid up: 375 000 Sk
  (from: 05/22/1996 until: 11/02/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/02/1993 until: 11/02/2003)
konatelia
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
Peter Kapusta
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
Štefan Kapusta
Watsonova 57
Košice
  (from: 04/02/1991 until: 11/08/1995)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova 57
Košice
  (from: 04/02/1991 until: 05/21/1996)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova 57
Košice
  (from: 05/22/1996 until: 11/02/2003)
Ing. Juraj Široký
Priekopnícka 30
Bratislava
  (from: 11/09/1995 until: 05/21/1996)
Štefan Kapusta
Hněvkovská 1222/33
Praha 4
Česká republika
  (from: 11/09/1995 until: 11/02/2003)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/02/1993 until: 11/02/2003)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti podpisuje každý zo štatutárnych zástupcov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/02/1991 until: 04/01/1993)
Capital: 
750 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 11/02/2003)
150 000 Sk
  (from: 04/02/1991 until: 06/01/1992)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/03/2001
  (from: 01/03/2001 until: 11/02/2003)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/03/2001
  (from: 11/03/2003 until: 11/02/2003)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jana Čepčeková
Jánošíkova 8
Košice
  (from: 01/03/2001 until: 11/02/2003)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 210/V pri: Obchodné meno: OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Sídlo: Pri Prachárni 12, Košice IČO: 00 697 401 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 113/00-14 zo dňa 31.5.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.7.2002, v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákoníka. Deň výmazu: 3.11.2003.
  (from: 11/03/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.3.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb.
  (from: 04/02/1991 until: 11/02/2003)
Zmeny boli vykonané na základe úpravy spoločenskej zmluvy z 22.3.1993 v zmysle § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/02/1993 until: 11/02/2003)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 3. 10. 1995.
  (from: 11/09/1995 until: 11/02/2003)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.4.1996.
  (from: 05/22/1996 until: 11/02/2003)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.3.1999.
  (from: 04/07/1999 until: 11/02/2003)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 113/00 zo dňa 26.9.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka OLYMPIA-spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice, Pri Prachárni 12 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Čepčekovú, advokátku, Jánošíkova 8, Košice.
  (from: 01/03/2001 until: 11/02/2003)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person