Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22178/B

Business name: 
CLEA J.R., s.r.o.
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
Registered seat: 
Drieňová 24
Bratislava 821 03
  (from: 06/14/2001 until: 04/10/2012)
Javorová 7
Bratislava 811 04
  (from: 07/28/2000 until: 06/13/2001)
Identification number (IČO): 
35 792 949
  (from: 07/28/2000)
Date of entry: 
07/28/2000
  (from: 07/28/2000)
Person dissolved from: 
21.11.2008
  (from: 04/11/2012)
Date of deletion: 
04/11/2012
  (from: 04/11/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/11/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/28/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
činnosť colného deklaranta
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
leasingová činnosť
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
prekladateľské a tlmočnícke služby okrem súdnych tlmočníkov
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
zámočníctvo
  (from: 09/04/2000 until: 04/10/2012)
zváracie práce
  (from: 09/04/2000 until: 04/10/2012)
Partners: 
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 09/04/2000 until: 06/13/2001)
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 07/28/2000 until: 09/03/2000)
Mgr. Martin Čižmárik
Staré Záhrady 14
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/04/2000 until: 06/13/2001)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 09/04/2000 until: 06/13/2001)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 07/28/2000 until: 09/03/2000)
Zoltán Ikri
Daxnerova 1549/75
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 06/14/2001 until: 04/10/2012)
Contribution of each member: 
Jozef Švenda
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/28/2000 until: 09/03/2000)
Ing. Richard Bagin
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/28/2000 until: 09/03/2000)
Jozef Švenda
Amount of investment: 85 000 Sk Paid up: 85 000 Sk
  (from: 09/04/2000 until: 06/13/2001)
Ing. Richard Bagin
Amount of investment: 85 000 Sk Paid up: 85 000 Sk
  (from: 09/04/2000 until: 06/13/2001)
Mgr. Martin Čižmárik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/04/2000 until: 06/13/2001)
Zoltán Ikri
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/14/2001 until: 04/10/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/14/2001 until: 04/10/2012)
konatelia
  (from: 07/28/2000 until: 06/13/2001)
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
  (from: 07/28/2000 until: 06/13/2001)
Zoltán Ikri
Daxnerova 1549/75
Fiľakovo
  (from: 06/14/2001 until: 12/05/2001)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
  (from: 07/28/2000 until: 06/13/2001)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú navonok samostatne a v plnom rozsahu.
  (from: 06/14/2001 until: 04/10/2012)
Konatelia konajú navonok samostatne a v plnom rozsahu.
  (from: 07/28/2000 until: 06/13/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 33CbR/25/2006 zo dňa 23.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2008, súd zrušuje obchodnú spoločnosť CLEA J.R., s.r.o., Drieňová 24, Bratislava, IČO: 35 792 949, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke 22178/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť CLEA J.R., s.r.o, Drieňová 24, Bratislava, IČO: 35 792 949, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 22178/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 04/11/2012)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.7.2000 v súlade s § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/28/2000 until: 04/10/2012)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.8.2000.
  (from: 09/04/2000 until: 04/10/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2001, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov a odvolaní konatelia. Notárska zápisnica č. N 115/2001, Nz 111/2001 zo dňa 9.4.2001.
  (from: 06/14/2001 until: 04/10/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 6.12.2001, ktorým bolo začaté konanie ex offo, na základe rozsudku Okresného súdu v Lúčenci zo dňa 27.9.2001.
  (from: 12/06/2001 until: 04/10/2012)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person