Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  22206/B

Obchodné meno: 
AZ CONTROLING, s.r.o. v likvidácii
  (od: 30.05.2007 do: 17.04.2013)
AZ CONTROLING, s.r.o.
  (od: 04.08.2000 do: 29.05.2007)
Sídlo: 
Drieňová 24
Bratislava 821 03
  (od: 24.05.2001 do: 17.04.2013)
Javorová 7
Bratislava 811 04
  (od: 04.08.2000 do: 23.05.2001)
IČO: 
35 793 295
  (od: 04.08.2000)
Deň zápisu: 
04.08.2000
  (od: 04.08.2000)
Spoločnosť zrušená od: 
9.4.2013
  (od: 18.04.2013)
7.8.2006
  (od: 30.05.2007 do: 17.04.2013)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutie konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania voči dlžníkovi - pre nedostatok majetku
  (od: 18.04.2013)
Deň výmazu: 
18.04.2013
  (od: 18.04.2013)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 18.04.2013)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 04.08.2000)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
činnosť colného deklaranta
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
leasingová činnosť
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
prekladateľské a tlmočnícke služby okrem súdnych tlmočníkov
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
faktoring a forfaiting
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
vedenie účtovníctva
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
automatizované spracovanie dát
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
zámočníctvo
  (od: 18.08.2000 do: 17.04.2013)
zváracie práce
  (od: 18.08.2000 do: 17.04.2013)
Spoločníci: 
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2000 do: 23.05.2001)
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2000 do: 17.08.2000)
Mgr. Martin Čižmárik
Staré záhrady 14
Bratislava 821 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2000 do: 23.05.2001)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2000 do: 23.05.2001)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2000 do: 17.08.2000)
Zoltán Ikri
Daxnerova 1549/75
Fiľakovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2001 do: 17.04.2013)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Jozef Švenda
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 04.08.2000 do: 17.08.2000)
Ing. Richard Bagin
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 04.08.2000 do: 17.08.2000)
Jozef Švenda
Vklad: 85 000 Sk Splatené: 85 000 Sk
  (od: 18.08.2000 do: 23.05.2001)
Ing. Richard Bagin
Vklad: 85 000 Sk Splatené: 85 000 Sk
  (od: 18.08.2000 do: 23.05.2001)
Mgr. Martin Čižmárik
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 18.08.2000 do: 23.05.2001)
Zoltán Ikri
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 24.05.2001 do: 17.04.2013)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2000 do: 23.05.2001)
Zoltán Ikri
Daxnerova 1549/75
Fiľakovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2001 do: 11.12.2001)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2000 do: 23.05.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
V mne spoločnosti navonok konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
Základné imanie: 
200 000 Sk
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.12.2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.11.2011, sp.zn.: 6K 62/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.12.2011, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : AZ CONZULTING, s.r.o. v likvidácii, Drieňová 24, Bratislava, IČO : 35 793 295, a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eduard Veterník so sídlom kancelárie Bazová 8, 821 08 Bratislava.
  (od: 14.03.2012)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Eduard Veterník
Bazová 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 03.12.2011
  (od: 14.03.2012)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 7.8.2006
  (od: 30.05.2007)
 Likvidátor:
JUDr. Ľudovít Mráz
Kalinčiakova 21
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.08.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2007)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 30.05.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 6K/62/2011 zo dňa 18.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.04.2013 bol zastavený konkurz voči dlžníkovi AZ CONTROLING, s.r.o., so sídlom Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 793 295 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť AZ CONTROLING, s.r.o., so sídlom Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 793 295, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 22206/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (od: 18.04.2013)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 7.7.2000, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (od: 04.08.2000 do: 17.04.2013)
Prevod časti obchodných podielov schválených na valnom zhromaždení dňa 9.8.2000. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.8.2000.
  (od: 18.08.2000 do: 17.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodných podielov a zmene konateľov. Notárska zápisnica č. N 114/2001, Nz 110/2001 spísaná dňa 9.4.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla a prijatí dodatku č. 2 k spoločenskej zmluve. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 22.3.2001.
  (od: 24.05.2001 do: 17.04.2013)
Rozsudok Okresného súdu v Lučenci 11 Nc 559 /01 - 41 zo dňa 27.9.2001.
  (od: 12.12.2001 do: 17.04.2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.5.2006, ktorým súd zrušil spoločnosť s likvidáciou a vymenoval likvidátora.
  (od: 30.05.2007 do: 17.04.2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.1.2012 č.k. 33Exre/387/2011, právoplatné dňa 7.2.2012.
  (od: 14.03.2012 do: 17.04.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2022
Dátum výpisu:  24.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)