Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22206/B

Business name: 
AZ CONTROLING, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/30/2007 until: 04/17/2013)
AZ CONTROLING, s.r.o.
  (from: 08/04/2000 until: 05/29/2007)
Registered seat: 
Drieňová 24
Bratislava 821 03
  (from: 05/24/2001 until: 04/17/2013)
Javorová 7
Bratislava 811 04
  (from: 08/04/2000 until: 05/23/2001)
Identification number (IČO): 
35 793 295
  (from: 08/04/2000)
Date of entry: 
08/04/2000
  (from: 08/04/2000)
Person dissolved from: 
9.4.2013
  (from: 04/18/2013)
7.8.2006
  (from: 05/30/2007 until: 04/17/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutie konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania voči dlžníkovi - pre nedostatok majetku
  (from: 04/18/2013)
Date of deletion: 
04/18/2013
  (from: 04/18/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/18/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/04/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
činnosť colného deklaranta
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
leasingová činnosť
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
prekladateľské a tlmočnícke služby okrem súdnych tlmočníkov
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
zámočníctvo
  (from: 08/18/2000 until: 04/17/2013)
zváracie práce
  (from: 08/18/2000 until: 04/17/2013)
Partners: 
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 08/18/2000 until: 05/23/2001)
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 08/04/2000 until: 08/17/2000)
Mgr. Martin Čižmárik
Staré záhrady 14
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 08/18/2000 until: 05/23/2001)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 08/18/2000 until: 05/23/2001)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 08/04/2000 until: 08/17/2000)
Zoltán Ikri
Daxnerova 1549/75
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 05/24/2001 until: 04/17/2013)
Contribution of each member: 
Jozef Švenda
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/04/2000 until: 08/17/2000)
Ing. Richard Bagin
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/04/2000 until: 08/17/2000)
Jozef Švenda
Amount of investment: 85 000 Sk Paid up: 85 000 Sk
  (from: 08/18/2000 until: 05/23/2001)
Ing. Richard Bagin
Amount of investment: 85 000 Sk Paid up: 85 000 Sk
  (from: 08/18/2000 until: 05/23/2001)
Mgr. Martin Čižmárik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/18/2000 until: 05/23/2001)
Zoltán Ikri
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/24/2001 until: 04/17/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
  (from: 08/04/2000 until: 05/23/2001)
Zoltán Ikri
Daxnerova 1549/75
Fiľakovo
  (from: 05/24/2001 until: 12/11/2001)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
  (from: 08/04/2000 until: 05/23/2001)
Acting in the name of the company: 
V mne spoločnosti navonok konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/03/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.11.2011, sp.zn.: 6K 62/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.12.2011, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : AZ CONZULTING, s.r.o. v likvidácii, Drieňová 24, Bratislava, IČO : 35 793 295, a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eduard Veterník so sídlom kancelárie Bazová 8, 821 08 Bratislava.
  (from: 03/14/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Eduard Veterník
Bazová 8
Bratislava 821 08
From: 12/03/2011
  (from: 03/14/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/07/2006
  (from: 05/30/2007)
 Liquidators:
JUDr. Ľudovít Mráz
Kalinčiakova 21
Bratislava 831 04
From: 08/07/2006 Until: 04/18/2013
  (from: 05/30/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/30/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 6K/62/2011 zo dňa 18.03.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.04.2013 bol zastavený konkurz voči dlžníkovi AZ CONTROLING, s.r.o., so sídlom Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 793 295 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť AZ CONTROLING, s.r.o., so sídlom Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 793 295, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 22206/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/18/2013)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 7.7.2000, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 08/04/2000 until: 04/17/2013)
Prevod časti obchodných podielov schválených na valnom zhromaždení dňa 9.8.2000. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.8.2000.
  (from: 08/18/2000 until: 04/17/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodných podielov a zmene konateľov. Notárska zápisnica č. N 114/2001, Nz 110/2001 spísaná dňa 9.4.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla a prijatí dodatku č. 2 k spoločenskej zmluve. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 22.3.2001.
  (from: 05/24/2001 until: 04/17/2013)
Rozsudok Okresného súdu v Lučenci 11 Nc 559 /01 - 41 zo dňa 27.9.2001.
  (from: 12/12/2001 until: 04/17/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.5.2006, ktorým súd zrušil spoločnosť s likvidáciou a vymenoval likvidátora.
  (from: 05/30/2007 until: 04/17/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.1.2012 č.k. 33Exre/387/2011, právoplatné dňa 7.2.2012.
  (from: 03/14/2012 until: 04/17/2013)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person