Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2684/S

Business name: 
TRIDE INVEST, s.r.o.
  (from: 04/28/1995)
Registered seat: 
Kalinčiakova 1
Banská Bystrica 974 05
  (from: 01/24/2018)
Identification number (IČO): 
31 628 281
  (from: 04/28/1995)
Date of entry: 
04/28/1995
  (from: 04/28/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/28/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/28/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/28/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/28/1995)
deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia
  (from: 04/28/1995)
ošetrovanie trávnych porastov chemickými prostriedkami
  (from: 04/28/1995)
strojové čistenie cestných komunikácií
  (from: 10/06/1997)
výroba výrobkov z papiera
  (from: 10/06/1997)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/12/2002)
požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/12/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/10/2012)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 10/03/2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/03/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/03/2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/03/2018)
Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
  (from: 07/07/2023)
Partners: 
Ján Paulík
Potočná 683/38
Selce 976 11
Slovak Republic
  (from: 09/20/2022)
Katarína Paulíková
Potočná 683/38
Selce 976 11
Slovak Republic
  (from: 09/20/2022)
Contribution of each member: 
Ján Paulík
Amount of investment: 3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 09/20/2022)
Katarína Paulíková
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 09/20/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/24/2018)
Ján Paulík
Potočná ulica 683/38
Selce 976 11
From: 04/28/1995
  (from: 11/14/2015)
Katarína Paulíková
Potočná ulica 683/38
Selce 976 11
From: 12/08/2017
  (from: 01/24/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/14/1997)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/24/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.2.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7218
  (from: 04/28/1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 8.1.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/03/1996)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/14/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 21.7.1997 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/06/1997)
- Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia zakladateľa zo dňa 20.5.1998 a Dodatok č. 4 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/29/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.2.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy-úplné znenie.
  (from: 03/12/2002)
. Konateľ dňa 28.12.2002 vyhotovil úplné znenie spolo- čenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 06/09/2003)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person