Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2510/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SLOVARM, a.s.
  (from: 07/26/2000)
Registered seat: 
Dolná 1259/2
Myjava 907 01
  (from: 05/31/2017)
Identification number (IČO): 
35 792 680
  (from: 07/26/2000)
Date of entry: 
07/26/2000
  (from: 07/26/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/26/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prvádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/26/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/26/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/26/2000)
obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 07/26/2000)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 07/26/2000)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/26/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/26/2000)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/26/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/26/2000)
zámočníctvo
  (from: 10/30/2000)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 10/30/2000)
kovoobrábanie
  (from: 10/30/2000)
galvanizácia kovov, lakovanie, striekanie
  (from: 10/30/2000)
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
  (from: 10/30/2000)
výroba ventilov a armatúr
  (from: 10/30/2000)
výroba nástrojov
  (from: 10/30/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/12/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/12/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/23/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
  (from: 12/23/2008)
vykonávanie zváracích prác
  (from: 12/28/2012)
výroba plastov v primárnej forme
  (from: 03/13/2014)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 03/13/2014)
spracovanie a opracovanie plastov
  (from: 03/13/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/23/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/30/2000)
Ing. Peter Bartošík - člen
Vajanského 1414/9
Skalica 909 01
From: 05/25/2017
  (from: 05/31/2017)
Zdenka Smolinská - člen
SNP 1673/9
Holíč 908 51
From: 05/25/2017
  (from: 05/31/2017)
Ing. Bohuslav Koči - predseda
Svederník 69
Svederník
From: 05/25/2017
  (from: 05/31/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/31/2017)
Capital: 
2 890 000 EUR Paid up: 2 890 000 EUR
  (from: 10/23/2014)
Shares: 
Number of shares: 85000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: neobmedzená
  (from: 10/23/2014)
Supervisory board: 
Lenka Čajková
421
Brestovec 907 01
From: 04/30/2012
  (from: 05/12/2012)
Ing. Milan Špak - predseda dozornej rady
Námestie sv. Martina 1716/9
Holíč 908 51
From: 12/04/2012
  (from: 12/07/2012)
Juraj Jandl
Hollého 892/65
Holič 908 51
From: 09/26/2016
  (from: 09/30/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.7.2000 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/26/2000)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.9.2000 osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.9.2000 pod č. N 319/2000, Nz 311/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/30/2000)
Notárska zápisnica č. N 53/2001, Nz 51/2001 zo dňa 16.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené.
  (from: 03/06/2001)
Notárska zápisnica č. N 328/2001, Nz 318/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady z radov pracovníkov konaných v dňoch 7.-8. júna 2001. Zápisnica č. 06/01 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.7.2001.
  (from: 09/18/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 27.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 261/2002, Nz 252/2002 napísanej dňa 27.5.02 notárom JUDr. Pavlovičom bolo schválené nové znenie stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 17.5.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing.R.Lelláka zaniká dňa 17.5.2002.
  (from: 07/29/2002)
Notárska zápisnica N 445/03, Nz 29875/03 zo dňa 23.4.2003 a stanovy spoločnosti, zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.1.2003.
  (from: 05/06/2003)
Notárska zápisnica N 331/2004, Nz 65726/2004 spísaná dňa 19.8.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.8.2004, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
  (from: 09/08/2004)
Notárska zápisnica č. N 85/2008, Nz 19787/2008, NCRls 19597/2008 zo dňa 13.05.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 04/2008 zo dňa 13.05.2008.
  (from: 06/03/2008)
Notárska zápisnica zo dňa 30.10.2008. N 60/2008 Nz 46307/2008. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.10.2008. Zápisnica z priebehu a výsledku volieb zo dňa 20.10.2008.
  (from: 11/12/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 534/2008 Nz 56704/2008 zo dňa 09.12.2008.
  (from: 12/23/2008)
Zápisnica č. 02/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.09.2010.
  (from: 10/15/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.04.2011.
  (from: 04/14/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 13.03.2012.
  (from: 03/20/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2012.
  (from: 05/12/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 04.12.2012.
  (from: 12/07/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2014 vo forme notárskej zápisnice N 109/2014, Nz 7350/2014, NCRIs 7540/2014.
  (from: 03/05/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.01.2014 vo forme notárskej zápisnice N 47/2014, Nz 3303/2014, NCRIs 3388/2014.
  (from: 03/13/2014)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 479/2014 Nz 37888/2014 NCRIs 38645/2014.
  (from: 10/23/2014)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person