Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  2366/B

Business name: 
Energy Europe, SE
  (from: 01/31/2014)
INTANCA, SE
  (from: 12/28/2013 until: 01/30/2014)
Registered seat: 
Údernícka 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 03/29/2023)
Kopčianska 10
Bratislava 851 01
  (from: 01/31/2014 until: 03/28/2023)
Boženy Němcovej 8
Bratislava 811 04
  (from: 12/28/2013 until: 01/30/2014)
Identification number (IČO): 
47 542 667
  (from: 12/28/2013)
Date of entry: 
12/28/2013
  (from: 12/28/2013)
Legal form: 
Societas Europaea
  (from: 12/28/2013)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/28/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/28/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/28/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/28/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/28/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/28/2013)
počítačové služby
  (from: 12/28/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/28/2013)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 12/28/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/28/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/28/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/28/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/28/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/28/2013)
finančný leasing
  (from: 12/28/2013)
administratívne služby
  (from: 12/28/2013)
Elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny
  (from: 03/27/2014)
Plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu
  (from: 05/07/2016)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/05/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/05/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/10/2020)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/10/2020)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 12/10/2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 12/10/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/28/2013)
Ing. Karol Čižmárik - Chairman of the Board of Directors
Oslobodenia 52
Žilina 010 04
From: 12/01/2022
  (from: 02/10/2023)
Mgr. Pavel Kopček - predseda
506
Klátova Nová Ves 958 44
From: 01/23/2014
  (from: 01/31/2014 until: 02/09/2023)
Mgr. Pavel Kopček - predseda
506
Klátova Nová Ves 958 44
From: 01/23/2014 Until: 12/01/2022
  (from: 02/10/2023 until: 02/09/2023)
Ing. Markéta Műllerová - člen
Moskovská 130/7
Martin 036 01
From: 04/21/2016
  (from: 05/07/2016 until: 02/08/2017)
Ing. Markéta Műllerová - člen
Moskovská 130/7
Martin 036 01
From: 04/21/2016 Until: 01/31/2017
  (from: 02/09/2017 until: 02/08/2017)
Katarína Poláková - predseda
Školská 1034/3
Šurany 942 01
From: 12/28/2013
  (from: 12/28/2013 until: 01/30/2014)
Katarína Poláková - predseda
Školská 1034/3
Šurany 942 01
From: 12/28/2013 Until: 01/23/2014
  (from: 01/31/2014 until: 01/30/2014)
Supervisory board: 
Ekaterina Konevniková
Heathlee Road 7
Crayford DA1 3PW
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/09/2020
  (from: 08/11/2022)
Peter Blahušiak
Gorkého 1087/26
Martin 036 01
From: 12/28/2018
  (from: 01/26/2019 until: 05/04/2020)
Peter Blahušiak
Gorkého 1087/26
Martin 036 01
From: 12/28/2018 Until: 03/09/2020
  (from: 05/05/2020 until: 05/04/2020)
Ekaterina Konevniková
Heathlee Road 7
Crayford DA1 3PV
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/30/2016
  (from: 02/09/2017 until: 01/25/2019)
Ekaterina Konevniková
Heathlee Road 7
Crayford DA1 3PV
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/30/2016 Until: 12/28/2018
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Júlia Markechová
313
Horná Streda 916 24
From: 12/28/2013
  (from: 12/28/2013 until: 01/30/2014)
Júlia Markechová
313
Horná Streda 916 24
From: 12/28/2013 Until: 01/23/2014
  (from: 01/31/2014 until: 01/30/2014)
Anton Müller
Moskovská 130/7
Martin 036 01
From: 01/23/2014
  (from: 01/31/2014 until: 02/08/2017)
Anton Müller
Moskovská 130/7
Martin 036 01
From: 01/23/2014 Until: 12/30/2016
  (from: 02/09/2017 until: 02/08/2017)
Ekaterina Konevniková
Heathlee Road 7
Crayford DA1 3PW
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/09/2020
  (from: 05/05/2020 until: 08/10/2022)
Acting: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to tak, že navonok za neho koná v mene spoločnosti jediný člen predstavenstva. Jediný člen predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/28/2013)
Capital: 
400 000 EUR Paid up: 400 000 EUR
  (from: 03/27/2014)
120 000 EUR Paid up: 120 000 EUR
  (from: 12/28/2013 until: 03/26/2014)
Shares: 
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 03/27/2014)
Number of shares: 12
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
  (from: 12/28/2013 until: 03/26/2014)
Stockholder: 
1. európska, SE
Boženy Němcovej 8
Bratislava 811 04
  (from: 12/28/2013 until: 01/30/2014)
Other legal facts: 
Európska spoločnosť bola založená ako dcérska európska spoločnosť zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.11.2013 v zmysle Nariadenia 2157/2001 ES o stanovách európskej spoločnosti a Zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  (from: 12/28/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.01.2014 vo forme notárskej zápisnice N 63/2014, Nz 2413/2014, NCRIs 2443/2014.
  (from: 01/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2014 a Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.03.2014.
  (from: 03/27/2014)
Notárska zápisnica č. N 347/2016, NZ 14471/2016, NCRls 14897/2016 zo dňa 21.04.2016.
  (from: 05/07/2016)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person