Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  247/V

Business name: 
POPLAZ / skratka PL /, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
  (from: 04/27/2010)
POPLAZ /skratka PL/, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 06/03/1994 until: 04/26/2010)
POPLAZ spl.s.r.o. Kráľovský Chlmec (v skratke PL spol.s r.o, Kráľovský Chlmec)
  (from: 03/28/1991 until: 06/02/1994)
Registered seat: 
L. Mécsa 53
Kráľovský Chlmec
  (from: 06/03/1994)
SNP 53
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/28/1991 until: 06/02/1994)
Identification number (IČO): 
00 697 052
  (from: 03/28/1991)
Date of entry: 
03/28/1991
  (from: 03/28/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/28/1991)
Objects of the company: 
maloobchod - knihy, noviny, časopisy, elektronika, textilné výrobky, obuv, skloporcelán, domáce potreby, plasty, papierenský tovar, potraviny, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení
  (from: 06/03/1994)
veľkoobchod - kovy, strojárenské, stavebné a vodoinštalatérske materiály, suroviny textilnej výroby a s tovarmi vyššie uvedenými
  (from: 06/03/1994)
sprostredkovanie obchodu s tovarmi vyššie uvedenými
  (from: 06/03/1994)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 06/03/1994)
sprostredkovanie predaja výrobkov z dreva a nábytku
  (from: 06/03/1994)
výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 06/03/1994)
prevádzkovanie biliardového salónu a iných spoločenských hier
  (from: 06/03/1994)
reštauračná činnosť
  (from: 03/28/1991 until: 06/02/1994)
sprostredkovateľská činnosť kultúrnych akcií a podujatí
  (from: 03/28/1991 until: 06/02/1994)
obchodná činnosť s periodikami, priemyselným tovarom, elektronikou, textilnými výrobkami, sklom, porcelánom, výrobkami domácich potrieb, drobným tovarom, papierom, potravinárskými výrobkami, ovocím a zeleninou, nákladnými a osobnými autami, resp. automobilmi, stavebnými a stavebnoinštalačnými materiálmi, nealkoholickými a alkoholickými nápojmi a tabakovými výrobkami
  (from: 03/28/1991 until: 06/02/1994)
zahranično - obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl.nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 03/28/1991 until: 06/02/1994)
Partners: 
Ladislav Lázár
L. Mécsa 53
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/28/1991)
Valéria Popáliaová
32
Leles
Slovak Republic
  (from: 03/28/1991)
Contribution of each member: 
Ladislav Lázár
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/28/1991)
Valéria Popáliaová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/28/1991)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/03/1994)
Ladislav Lázár
L. Mécsa 53
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/09/2017)
Valéria Popáliová
53
Leles
  (from: 06/30/2017)
Ladislav Lázár
L. Mécsa 53
Kráľovský Chlmec
  (from: 06/03/1994 until: 03/08/2017)
Valéria Popáliová
53
Leles
  (from: 06/03/1994 until: 03/08/2017)
Valéria Popáliová
53
Leles
  (from: 03/09/2017 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 06/03/1994)
Spoločnosť zastupujú Ladislav Lázár a Valéria Popáliaová. Za spoločnosť podpisujú obaja zakladatelia.
  (from: 03/28/1991 until: 06/02/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/28/1991)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/13/2009
  (from: 04/27/2010)
 Liquidators:
Ladislav Lázár
L. Mécsa 53
Kráľovský Chlmec
From: 03/13/2009
  (from: 04/27/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 04/27/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 20.3.1991 na základe zák.č.109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb.
  (from: 03/28/1991)
Zmeny vykonané na základe dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.1994 podľa § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/03/1994)
Okresný súd Košice I, uznesením č. k. 29Cbr 66/2007-26 zo dňa 13.2.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.3.2009 nariadil likvidáciu majetku obchodnej spoločnosti POPLAZ / skratka PL /, spoločnosť s ručením obmedzeným, L. Mécsa 53, Kráľovský Chlmec, IČO: 00 697 052 a za likvidátora menoval Ladislava Lázára, L. Mécsa 53, Kráľovský Chlmec.
  (from: 04/27/2010)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person