Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  535/B

Business name: 
TRIMPEX, spol. s.r.o.
  (from: 02/14/1991 until: 05/09/2000)
Registered seat: 
Vajnorská 8
Bratislava
  (from: 02/14/1991 until: 05/09/2000)
Identification number (IČO): 
17 308 011
  (from: 02/14/1991)
Date of entry: 
02/14/1991
  (from: 02/14/1991)
Person dissolved from: 
10.5.2000
  (from: 05/10/2000)
Date of deletion: 
05/10/2000
  (from: 05/10/2000)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 05/10/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/14/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj vecí, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb
  (from: 02/14/1991 until: 04/05/1994)
nákup a predaj tovarov
  (from: 04/06/1994 until: 05/09/2000)
šitie odevov
  (from: 04/06/1994 until: 05/09/2000)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 04/06/1994 until: 05/09/2000)
Partners: 
Ing. arch. Ladislav Magyar
Nám.Hraničiarov 6/b
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/14/1991 until: 05/10/1992)
Jiří Masarovič
Jungmanova 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/11/1992 until: 03/25/1996)
Jiří Masarovič
Jungmanova 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/14/1991 until: 05/10/1992)
Ing. Tibor Mitrík
Hrobákova 7
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 05/09/2000)
Ing. Tibor Mitrík
Bierutova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/11/1992 until: 01/21/1997)
Ing. Tibor Mitrík
Bierutova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/14/1991 until: 05/10/1992)
Contribution of each member: 
Ing. Tibor Mitrík
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 02/14/1991 until: 05/10/1992)
Jiří Masarovič
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 02/14/1991 until: 05/10/1992)
Ing. arch. Ladislav Magyar
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 02/14/1991 until: 05/10/1992)
Ing. Tibor Mitrík
Amount of investment: 82 500 Sk
  (from: 05/11/1992 until: 01/21/1997)
Jiří Masarovič
Amount of investment: 67 500 Sk
  (from: 05/11/1992 until: 03/25/1996)
Ing. Tibor Mitrík
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 05/09/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/26/1996 until: 05/09/2000)
Individual managing director
  (from: 05/11/1992 until: 03/25/1996)
konatelia
  (from: 02/14/1991 until: 05/10/1992)
Ing. Tibor Mitrík
Bierutova 7
Bratislava
  (from: 05/11/1992 until: 05/09/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 03/26/1996 until: 05/09/2000)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia.
  (from: 05/11/1992 until: 03/25/1996)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci zakladatelia.
  (from: 02/14/1991 until: 05/10/1992)
Capital: 
150 000 Sk
  (from: 02/14/1991 until: 05/09/2000)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.6.1999, č.k. 3K 289/96-118 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TRIMPEX, spol. s r.o. pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.1999. Z obchodného registra sa v y m a z u j e obchodná spoločnosť TRIMPEX, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 8, Bratislava, IČO 17 308 011, zapísaná v odd. S.r.o. vo vložke 535/B, dňom 10.5.2000.
  (from: 05/10/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.2.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 868
  (from: 02/14/1991 until: 05/09/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15. 3. 1996. Stary spis: S.r.o. 868
  (from: 03/26/1996 until: 05/09/2000)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 02.12.1996. Stary spis: S.r.o. 868
  (from: 01/22/1997 until: 05/09/2000)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person