Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22747/B

Business name: 
ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
  (from: 05/21/2013)
Registered seat: 
Rybničná 40/F
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
  (from: 03/10/2021)
Identification number (IČO): 
35 798 840
  (from: 10/24/2000)
Date of entry: 
10/24/2000
  (from: 10/24/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/24/2000)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 10/24/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/24/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/24/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/24/2000)
leasingová činnosť
  (from: 10/24/2000)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/24/2000)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 10/24/2000)
správa bytového/nebytového fondu
  (from: 01/01/2009)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 01/01/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/01/2009)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 01/01/2009)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/21/2013)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 05/21/2013)
výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
  (from: 05/21/2013)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 05/21/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/21/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/21/2013)
osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických častí
  (from: 05/21/2013)
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 05/21/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 05/21/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – plynových
  (from: 05/21/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
  (from: 05/21/2013)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 05/21/2013)
servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky - Kategória I
  (from: 01/01/2015)
kontrola úniku kontrolaných látok so zariadení - Kategória I
  (from: 01/01/2015)
zhodnotenie kontrolaných látok a odber kontrolaných látok vrátene plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky - Kategória I
  (from: 01/01/2015)
opravy vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: skupina A, skupina B
  (from: 05/17/2016)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: skupina A i), skupina B i) . Médium: chladiace a mraziace média
  (from: 05/17/2016)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 03/10/2021)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 03/10/2021)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/10/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/10/2021)
Partners: 
Ing. Rudolf Baran
Ďurďošík 124
Ďurďošík 044 45
Slovak Republic
  (from: 05/21/2013)
Miroslav Hnát
Mlynky 4
Nižný Klátov 044 12
Slovak Republic
  (from: 05/21/2013)
NG AQ Slovakia, a.s.
Na vápenném 310/5
Praha 4 - Podolí 147 00
Czech Republic
  (from: 06/14/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Rudolf Baran
Amount of investment: 3 767 EUR Paid up: 3 767 EUR
  (from: 07/02/2015)
Miroslav Hnát
Amount of investment: 1 884 EUR Paid up: 1 884 EUR
  (from: 07/02/2015)
NG AQ Slovakia, a.s.
Amount of investment: 12 132 EUR Paid up: 12 132 EUR
  (from: 07/02/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/24/2000)
Mgr. Kristína Obšitníková
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
From: 06/28/2013
  (from: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 01/01/2009)
Procuration: 
Ing. Rudolf Baran
Ďurďošík 124
Ďurďošík 044 45
From: 05/21/2013
  (from: 05/21/2013)
Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k napísanému, vytlačenému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti a menu a priezvisku, pripojí dodatok označujúci prokúru pojmom prokurista alebo per procuram, prípadne skratkou p.p., ppa. .
  (from: 05/21/2013)
Capital: 
17 783 EUR Paid up: 17 783 EUR
  (from: 05/21/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 373/2000 zo dňa 19.6.2000 napísanou JUDr. Ľubomírom Vlhom v zmysle ust. § 57, 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/24/2000)
Zápisnica z valného zhomaždenia dňa 14.12.01 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena zakladateľskej listiny, dodatok č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 20.12.01. Zmena obchodného mena z RIAVA 1, s.r.o. na BM Klíma s.r.o.
  (from: 01/29/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 19. 3. 2002.
  (from: 04/08/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2005. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.08.205.
  (from: 08/23/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2008. zmena obchodného mena z BM Klíma s.r.o. na ABC - IMMO s.r.o.
  (from: 01/01/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2013.
  (from: 05/21/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2013.
  (from: 07/12/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.12.2014.
  (from: 01/01/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2015.
  (from: 07/02/2015)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2016.
  (from: 05/17/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.03.2017.
  (from: 05/30/2017)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person