Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2535/B

Obchodné meno: 
Express Group, a. s.
  (od: 01.07.2014)
Sídlo: 
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (od: 26.05.2004)
IČO: 
35 795 123
  (od: 06.09.2000)
Deň zápisu: 
06.09.2000
  (od: 06.09.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 06.09.2000)
Predmet podnikania (činnosti): 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
  (od: 06.09.2000)
špedičná činnosť
  (od: 06.09.2000)
nájom a prenájom železničných vagónov a kontajnerov
  (od: 06.09.2000)
predaj a kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.09.2000)
faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (od: 24.07.2001)
zasielateľstvo
  (od: 24.07.2001)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 26.02.2004)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (od: 25.01.2005)
medzinárodná preprava tovaru
  (od: 27.07.2012)
nákladná cestná doprava
  (od: 27.07.2012)
poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach
  (od: 05.06.2014)
zámočníctvo
  (od: 18.04.2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 18.04.2015)
vedenie účtovníctva
  (od: 18.04.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.09.2000)
Ing. Alexej Beljajev - podpredseda
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 16.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2019)
Ing. Miroslav Betík - člen
Široká 10498/21
Bratislava - Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 16.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2019)
Ing. Alexandra Beljajevová - Predseda predstavenstva
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 16.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zaväzujú prejavom svojej vôle dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 18.02.2016)
Dozorná rada: 
Ing. Monika Mihaličková
Štúrova 14
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 06.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2023)
JUDr. Ivan Ikrényi , PhD., F.I.I.
Hrebendova 5589/40/A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2024)
Gustav Poschalko - člen dozornej rady
Erlachgasee 94/10
Viedeň 10
Rakúska republika
Vznik funkcie: 16.08.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2023)
Výška základného imania: 
332 000 EUR Rozsah splatenia: 332 000 EUR
  (od: 24.09.2020)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 166 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia. Akcionári majú predkupné právo k akciám.
  (od: 24.09.2020)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 166 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia. Akcionári majú predkupné právo k akciám.
  (od: 24.09.2020)
Akcionár: 
Optifin Invest s.r.o.
Rusovská cesta 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 443/2000 zo dňa 26.7.2000 v súlade s § 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Express Slovakia "Medzinárodná preprava s.r.o.", Kukučínova 32, Bratislava, IČO 35 743 832, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov vznikla.
  (od: 06.09.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 24.7.01, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 420/01 napísanej dňa 24.7.2001 notárom JUDr.Vlhom bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.07.2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.12.2002 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1162/02, Nz 1092/02 napísanej dňa 31.12.2002 notárom JUDr. Šikutovou boli prijaté nové stanovy.
  (od: 10.06.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2003, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 40554/03 napísanej dňa 26.5.2003 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.12.2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.11.2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 970/03, Nz 100813/03 napísanej dňa 4.11.2003 notárom JUDr. Šikutovou bolo schválené doplnenie predmetu činnosti a boli prijaté nové stanovy.
  (od: 26.02.2004)
Notárska zápisnica č. N 792/2004, Nz 93794/2004 zo dňa 21.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.12.2004.
  (od: 25.01.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2006.
  (od: 19.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.03.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 88/2007, Nz 11918/2007, NCRls 11916/2007 zo dňa 27.03.2007.
  (od: 24.05.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3/2009 Nz 2751/2009 zo dňa 30.01.2009.
  (od: 28.02.2009)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 18.02.2010.
  (od: 10.03.2010)
Notárska zápisnica N 80/2011, Nz 15704/2011 zo dňa 2.5.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 01.06.2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.3.2012, č.k. 33Exre/49/2012, právoplatné dňa 26.4.2012.
  (od: 11.05.2012)
Notárskou zápisnicou z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2012 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Express Truck Slovakia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 918 730 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 4528/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Express Slovakia "Medzinárodná preprava a. s.", so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 2535/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 315/2012, Nz 22856/2012, NCRIs 23366/2012 zo dňa 25.06.2012 stáva právnym nástupcom spoločností Express Truck Slovakia, a. s. preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 30.06.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N365/2012 Nz26394 dňa 23.07.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 27.07.2012)
Zápisnica z mimoriadneho vlného zhromaždenia zo dňa 14.08.2012.
  (od: 22.08.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.09.2012.
  (od: 21.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.02.2014. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 250/2014, Nz 6311/2014, NCRIs 6408/2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.02.2014.
  (od: 05.03.2014)
Rozhodnutie jdeiného akcionára zo dňa 20.05.2014 vo forme notárskej zápisnice N 728/2014, Nz 18859/2014, NCRIs 19235/2014.
  (od: 05.06.2014)
Zmena obchodného mena z Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." na Express Group, a. s. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Express Rail, a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 110 308, ktorá bola rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 23.6.2014 zrušená bez likvidácie, v dôsledku rozdelenia spoločnosti Express Rail, a.s. zlúčením so spoločnosťou Express Slovakia " Medzinárodná preprava a.s." ( zmena obchodného mena na Express Group, a.s. od 1.7.2014 ) a so spoločnosťou Express Wagons, a.s. a to na základe schváleného projektu rozdelenia spoločnosti zlúčením, spísaného dňa 23.6.2014 vo forme notárskej zápisnice č.N 934/2014, Nz 23737/2014, NCRls 24162/2014 napísanej dňa 23.6.2014 notárom JUDr. Tatianou Vršanskou.
  (od: 03.07.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2014.
  (od: 03.07.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2014.
  (od: 05.11.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.03.2015 vo forme Notárskej zápisnice N 617/2015 Nz 10549/2015 NCRIs 10817/2015.
  (od: 01.04.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.05.2015.
  (od: 03.06.2015)
Zápisnica o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 16.06.2016.
  (od: 24.06.2016)
Notárska zápisnica č. N 1642/2017, Nz 23116/2017, NCRls 23604/2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.07.2017.
  (od: 18.08.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2018.
  (od: 23.10.2018)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
Express Rail, a.s. IČO: 44 110 308
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (od: 03.07.2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Express Truck Slovakia, a. s. IČO: 35 918 730
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (od: 30.06.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024
Dátum výpisu:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR