Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  96767/B

Business name: 
JUDr.Dušan Jovankovič, advokát s. r. o.
  (from: 02/10/2021)
Registered seat: 
Doležalova 5
Bratislava 821 04
  (from: 02/01/2014)
Identification number (IČO): 
47 253 479
  (from: 02/01/2014)
Date of entry: 
02/01/2014
  (from: 02/01/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/01/2014)
Objects of the company: 
poskytovanie právnych služieb- výkon advokácie: zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, vykonávané sústavne a za odmenu
  (from: 02/10/2021)
Partners: 
JUDr. Dušan Jovankovič
Doležalova 5
Bratislava 821 04
Slovak Republic
  (from: 10/11/2022)
Contribution of each member: 
JUDr. Dušan Jovankovič
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/11/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/01/2014)
JUDr. Dušan Jovankovič
Doležalova 5
Bratislava 821 04
From: 02/01/2014
  (from: 02/01/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne tak že k napísanému alebo vytlačenému či otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/01/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/01/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/01/2014)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person