Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34993/V

Business name: 
H2A | architects s.r.o.
  (from: 01/14/2014)
Registered seat: 
Lipová 11
Michalovce 071 01
  (from: 01/14/2014)
Identification number (IČO): 
47 583 878
  (from: 01/14/2014)
Date of entry: 
01/14/2014
  (from: 01/14/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/14/2014)
Objects of the company: 
Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 12/18/2014)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/14/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/14/2014)
Stavebné cenárstvo
  (from: 01/14/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/14/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/14/2014)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/14/2014)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 01/14/2014)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/14/2014)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/14/2014)
Partners: 
Ing. arch. Jozef Hudák
Lipová 11
Michalovce 071 01
Slovak Republic
  (from: 09/09/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Jozef Hudák
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/09/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/14/2014)
Ing. arch. Jozef Hudák
Lipová 11
Michalovce 071 01
From: 01/14/2014
  (from: 01/14/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/14/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/14/2014)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person