Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2538/B

Business name: 
AUTOGRAND, a. s.
  (from: 04/30/2016)
Registered seat: 
Vajnorská 167
Bratislava 831 04
  (from: 03/10/2017)
Identification number (IČO): 
34 109 986
  (from: 10/28/1994)
Date of entry: 
10/28/1994
  (from: 10/28/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/28/1994)
Objects of the company: 
kúpa a predaj automobilov, náhradných dielov a autodoplnkov
  (from: 10/28/1994)
sprostredkovanie obchodných záležitostí spojených s kúpou, používaním a opravami automobilov
  (from: 10/28/1994)
prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
  (from: 10/28/1994)
opravy motorových vozidiel
  (from: 10/28/1994)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzovateľom živnosti
  (from: 04/30/2016)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 04/30/2016)
oprava karosérií
  (from: 04/30/2016)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 04/30/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/30/2016)
skladovanie
  (from: 04/30/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/30/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/30/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/30/2016)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/30/2016)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/30/2016)
činnosť viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 04/30/2016)
činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskyovania úverov
  (from: 04/30/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/09/2002)
Ing. Miroslav Belica , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Strmé sady 2564/49
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 09/30/2020
  (from: 04/08/2021)
Ing. Blanka Belicová - Member of the Board of Directors
Strmé sady 2564/49
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 02/17/2021
  (from: 04/08/2021)
Ing. Jaroslav Kališ - Vice-chairman of the Board of Directors
Súmračná 3256/6
Bratislava 821 02
From: 07/29/2021
  (from: 08/18/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 04/30/2016)
Capital: 
189 222 EUR Paid up: 189 222 EUR
  (from: 12/22/2010)
Shares: 
Number of shares: 11
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 17 202 EUR
  (from: 12/22/2010)
Supervisory board: 
Erika Belicová
Strmé sady 49
Bratislava 841 01
From: 05/18/2018
  (from: 05/26/2018)
Radovan Belica
Blagoevova 12
Bratislava 851 04
From: 09/10/2019
  (from: 11/05/2019)
Gabriela Belicová
Strmé sady 2564/49
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 02/17/2021
  (from: 04/08/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti, osvedčenou notárskou zápisnicou č. Nz 514/94 dňa 14.10.1994 v súlade s §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 155
  (from: 10/28/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 173/99, Nz 154/99 schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Mierovo 112 na: Bratislava, Vajnorská 167).
  (from: 03/08/2000)
Notárska zápisnica č. N 214/02, Nz 214/02 zo dňa 10.6.2002, osvedčujúca pirebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/09/2002)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 360/2003, Nz 84856/2003 zo dňa 25.9.2003 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou. Ladislav Brat, RNDr. Ladislav Očko, Ing. Anna Hrašková - deň zániku funkcie členov dozornej rady: 25.9.2003.
  (from: 03/16/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2004.
  (from: 08/27/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2004. Ladislav Brat, funkcia člena predstavenstva od 19.07.2004 do 28.10.2004. Mgr. Michal Mišík, funkcia člena dozornej rady od 19.07.2004 do 28.10.2004.
  (from: 12/02/2004)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.9.2005 vo forme notárskej zápisnice N 70/2005, NZ 45439/2005, NCRIs 44831/2005 napísanej dňa 29.9.2005 notárom JUDr. Jurajom Jenisom. Milan Antoš, člen predstavenstva od 28.10.2004 do 29.9.2005. Juraj Hanajík, člen a predseda predstavenstva do 29.9.2005.
  (from: 11/01/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.7.2006.
  (from: 08/26/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.7.2008.
  (from: 08/13/2008)
Notárska zápisnica zo dňa 14.12.2010 č. N 84/2010, Nz 55015/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zvýšenie základného imania.
  (from: 12/22/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2016.
  (from: 08/02/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2017.
  (from: 03/10/2017)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person