Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22726/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GENEA, s.r.o.
  (from: 10/27/2000)
Registered seat: 
J. Fándlyho 32
Trnava 917 01
  (from: 10/01/2008)
Karpatská 20
Bratislava 811 05
  (from: 12/02/2004 until: 09/30/2008)
Nevädzová 8
Bratislava 821 01
  (from: 07/09/2003 until: 12/01/2004)
Starhradská 14
Bratislava 850 00
  (from: 10/27/2000 until: 07/08/2003)
Identification number (IČO): 
35 798 599
  (from: 10/27/2000)
Date of entry: 
10/27/2000
  (from: 10/27/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/27/2000)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 10/27/2000)
upratovacie práce s výnimkou deratizácie a dezinfekcie
  (from: 03/06/2001)
čistenie budov
  (from: 03/06/2001)
žehlenie a úprava odevov
  (from: 03/06/2001)
výroba technickej vody
  (from: 05/30/2001)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore nefrológia
  (from: 11/23/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/03/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/03/2005)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2005)
činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 08/03/2005)
usporadúvanie a technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/03/2005)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2005)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 08/03/2005)
Partners: 
MUDr. Stanislav Gerbel
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 08/15/2006)
Pavol Bruder
Hlavná 37
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 08/15/2006)
MUDr. Stanislav Gerbel
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 10/27/2000 until: 08/14/2006)
Contribution of each member: 
MUDr. Stanislav Gerbel
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 08/15/2006)
Pavol Bruder
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/15/2006)
MUDr. Stanislav Gerbel
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/27/2000 until: 08/14/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/27/2000)
MUDr. Stanislav Gerbel
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
From: 08/10/2006
  (from: 02/08/2007)
MUDr. Stanislav Gerbel
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
From: 08/10/2006
  (from: 08/15/2006 until: 02/07/2007)
Alica Jašková
Ibrányiho 1239/5
Kráľovský Chlmec
  (from: 10/27/2000 until: 02/09/2005)
Alica Jašková
Ibrányiho 1239/5
Kráľovský Chlmec
Until: 01/31/2005
  (from: 02/10/2005 until: 02/09/2005)
Mgr. Miroslav Lužák
Vajanského 31
Trnava 917 00
From: 01/27/2003
  (from: 07/09/2003 until: 08/14/2006)
Mgr. Miroslav Lužák
Vajanského 31
Trnava 917 00
From: 01/27/2003 Until: 08/10/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Ingrid Švecová
Starhradská 14
Bratislava
Until: 01/27/2003
  (from: 10/27/2000 until: 07/08/2003)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 10/27/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/27/2000)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 210/2000, Nz 204/2000 zo dňa 1.8.2000 a dodatkom č. 1 zo dňa 17.10.2000, N 269/2000, Nz 254/2000 spísanej notárkou JUDr. Ivetou Vaškovou v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 10/27/2000)
Vyhlásenie spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 15/01, Nz 15/01 napísanej dňa 11.1.01 notárom JUDr.Ivetou Vaškovou.
  (from: 03/06/2001)
Vyhlásenie o rozhodnutí jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 60/01, Nz 56/01 napísanej dňa 16.2.01 notárom JUDr. Vaškovou v Trnave.
  (from: 05/30/2001)
Notárska zápisnica č. N 319/01, Nz 296/01 zo dňa 2.8.2001.
  (from: 11/23/2001)
Rozhodnutie spoločníka z 27.1.2003. Funkcia konateľa Mgr. M. Lužáka zaniká dňa 27.1.2003.
  (from: 07/09/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2004
  (from: 12/02/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2005.
  (from: 08/03/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2006 o prevode časti obchodného podielu.
  (from: 08/15/2006)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2008.
  (from: 10/01/2008)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person