Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2547/B

Obchodné meno: 
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
  (od: 23.08.2022)
Sídlo: 
Bottova 2A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (od: 31.07.2021)
IČO: 
36 534 978
  (od: 20.01.2000)
Deň zápisu: 
20.01.2000
  (od: 20.01.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.01.2000)
Predmet podnikania (činnosti): 
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia.
  (od: 31.07.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.01.2000)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Tomášikova 12570/50A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 17.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2021)
Ing. Peter Bindzár - Člen predstavenstva
Konopná 24/16925
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 01.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.2021)
Ing. Zdeněk Jaroš - Predseda predstavenstva
Farská 748
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022)
Ing. Jaroslav Řehák - Člen predstavenstva
V Čeňku 1018
Praha 9 - Dolní Počernice 190 12
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 04.02.2022)
Dozorná rada: 
Marc Weibel
Sq. Claude Debussy 3
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2023)
Sophie Reversac
Rue Vauquelin 26
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.12.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2023)
Robert Springinsfeld
Břežánecká 887/26
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.2023)
Adeline Bonnechere
Rue Esther Lacroix 20
Chatou 784 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.04.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2024)
Výška základného imania: 
11 012 440 EUR Rozsah splatenia: 11 012 440 EUR
  (od: 29.12.2023)
Akcie: 
Počet: 3317
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 29.12.2023)
Akcionár: 
BNP PARIBAS CARDIF SA
boulevard Haussmann 1
Paris 750 09
Francúzska republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 2.12.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (od: 20.01.2000)
Valné zhromaždenie dňa 27.3.2000 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Cardif Slovakia, a.s. na: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., zmena sídla zo: Štefánikova 43, Nitra na: Tolstého 9, Bratislava, zmena predmetu činnosti).
  (od: 06.06.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 297/2001, Nz 297/2001.
  (od: 10.08.2001)
Zmena Stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 204/02, Nz 204/02.
  (od: 08.07.2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/02,NZ 529/02. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonaom NR SR č. 500/2001 Z.z.
  (od: 03.02.2003)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.04.2003, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2003.
  (od: 18.11.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.07.2005.
  (od: 15.09.2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31. 07. 2006.
  (od: 20.09.2006)
Notárska zápisnica N 158/2007, Nz 8053/2007, NCRls 8114/2007 napísaná dňa 1.3.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (od: 12.03.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2007.
  (od: 23.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2008.
  (od: 20.09.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára 28.04.2009.
  (od: 29.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.20009.
  (od: 01.04.2010)
Notárska zápisnica N 448/2010, Nz 26985/2010, NCRls 27425/2010 napísaná dňa 30.07.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 20.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2011.
  (od: 18.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2014
  (od: 12.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2015 a 01.12.2015.
  (od: 01.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.05.2016.
  (od: 01.07.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  19.06.2024
Dátum výpisu:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR