Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2547/B

Obchodné meno: 
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
  (od: 23.08.2022)
BNP Paribas Cardif Poisťovna, a.s.
  (od: 01.03.2019 do: 22.08.2022)
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
  (od: 06.06.2000 do: 28.02.2019)
Cardif Slovakia, a.s.
  (od: 20.01.2000 do: 05.06.2000)
Sídlo: 
Bottova 2A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (od: 31.07.2021)
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (od: 01.03.2019 do: 30.07.2021)
Plynárenská 7/C
Bratislava 821 09
  (od: 20.09.2006 do: 28.02.2019)
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
  (od: 10.08.2001 do: 19.09.2006)
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (od: 06.06.2000 do: 09.08.2001)
Štefánikova 43
Nitra 949 01
  (od: 20.01.2000 do: 05.06.2000)
IČO: 
36 534 978
  (od: 20.01.2000)
Deň zápisu: 
20.01.2000
  (od: 20.01.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.01.2000)
Predmet činnosti: 
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia.
  (od: 31.07.2018)
prieskum trhu a propagácia
  (od: 20.01.2000 do: 05.06.2000)
poisťovacia činnosť pre životné a neživotné poistenie
  (od: 06.06.2000 do: 14.05.2004)
uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky smerujúcej k tomu, aby tretia osoba uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu
  (od: 06.06.2000 do: 14.05.2004)
činnosť súvisiacu s poistením v zmysle § 7 ods. 3 zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
  (od: 06.06.2000 do: 14.05.2004)
vykonávanie poisťovacej činnosti v rámci ktorej sa vykonávajú tieto poistné odvetvia uvedené v časti A pre poistný životného poistenia klasifikácie poistný odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí k zákonu o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.95/2002 Z.z.: A - životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti a dožitia
  (od: 15.05.2004 do: 01.12.2004)
vykonávanie poisťovacej činnosti v rámci ktorej sa vykonávajú tieto poistné odvetvia uvedené v časti B pre poistný životného poistenia klasifikácie poistný odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí k zákonu o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.95/2002 Z.z.: B - neživotné poistenie; Poistné odvetvie: 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajucich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát
  (od: 15.05.2004 do: 01.12.2004)
vykonávanie poisťovacej činnosti v rámci ktorej sa vykonávajú tieto poistné odvetvia uvedené v časti A pre poistný druh životného poistenia Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k Zákonu o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.95/2002 Z.z.: A - životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
  (od: 02.12.2004 do: 19.11.2010)
vykonávanie poisťovacej činnosti v rámci ktorej sa vykonávajú nasledovné poistné odvetvia uvedené v časti B pre poistný druh neživotného poistenia Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k Zákonu o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.95/2002 Z.z.: B - neživotné poistenie; Poistné odvetvie: 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajucich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát
  (od: 02.12.2004 do: 19.11.2010)
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh nežitovného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov v tomto rozsahu: Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 20.11.2010 do: 11.06.2014)
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh nežitovného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov v tomto rozsahu: Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. vykonávanie zaisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 13 a § 4 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdajov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát.
  (od: 12.06.2014 do: 06.05.2016)
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia.
  (od: 07.05.2016 do: 30.07.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.01.2000)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Tomášikova 12570/50A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 17.12.2020
  (od: 10.02.2021)
Ing. Peter Bindzár - Člen predstavenstva
Konopná 24/16925
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 01.07.2021
  (od: 31.07.2021)
Ing. Peter Bindzár - člen predstavenstva
Konopná 24/16925
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.07.2021)
Ing. Peter Bindzár - člen predstavenstva
Konopná 24/16925
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 01.07.2021
  (od: 31.07.2021 do: 30.07.2021)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Čakankova 26
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 01.04.2010 do: 31.12.2015)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Čakankova 26
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 09.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 31.12.2015)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Sibírska 21
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.09.2008 do: 31.03.2010)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Tomášikova 12570/50A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 09.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 09.02.2021)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Tomášikova 12570/50A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 09.11.2015 Skončenie funkcie: 04.11.2020
  (od: 10.02.2021 do: 09.02.2021)
Ing. Peter Dudák - člen
Mlynarovičova 3
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 31.12.2007
  (od: 23.01.2008 do: 19.09.2008)
Ing. Peter Dudák - člen
Mlynarovičova 3
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 31.12.2007 Skončenie funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.09.2008 do: 19.09.2008)
Ing. Peter Dudák - predseda predstavenstva
Športová 688/70
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.09.2008 do: 31.12.2015)
Ing. Peter Dudák - predseda predstavenstva
Športová 688/70
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 09.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 31.12.2015)
Ing. Peter Dudák - predseda predstavenstva
Športová 688/70
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 09.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 30.06.2016)
Ing. Peter Dudák - predseda predstavenstva
Športová 688/70
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 09.11.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Ing. Dušan Hanuliak - člen
Ul. 29. augusta 15
Bratislava
  (od: 20.01.2000 do: 07.07.2002)
Ing. Dušan Hanuliak - člen
Ul. 29. augusta 15
Bratislava
Vznik funkcie: 20.01.2000
  (od: 08.07.2002 do: 14.05.2004)
Ing. Dušan Hanuliak - člen
Ul. 29. augusta 15
Bratislava
Vznik funkcie: 20.01.2000
  (od: 15.05.2004 do: 14.09.2005)
Ing. Dušan Hanuliak - člen
Ul. 29. augusta 15
Bratislava
Vznik funkcie: 20.01.2000 Skončenie funkcie: 22.07.2005
  (od: 15.09.2005 do: 14.09.2005)
Ing. Dušan Hanuljak - člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava
Vznik funkcie: 22.07.2005
  (od: 15.09.2005 do: 19.09.2008)
Ing. Dušan Hanuljak - člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava
Vznik funkcie: 22.07.2005 Skončenie funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.09.2008 do: 19.09.2008)
JUDr. René Hudzovič - člen
Kvetná 52
Levice
  (od: 20.01.2000 do: 07.07.2002)
JUDr. René Hudzovič - člen
Kvetná 52
Levice
Vznik funkcie: 20.01.2000
  (od: 08.07.2002 do: 14.05.2004)
JUDr. René Hudzovič - člen
Kvetná 52
Levice
Vznik funkcie: 20.01.2000
  (od: 15.05.2004 do: 14.09.2005)
JUDr. René Hudzovič - člen
Kvetná 52
Levice
Vznik funkcie: 20.01.2000 Skončenie funkcie: 22.07.2005
  (od: 15.09.2005 do: 14.09.2005)
Ing. Peter Polák - člen
Blumentálska 5
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 31.07.2006
  (od: 20.09.2006 do: 22.01.2008)
Ing. Peter Polák - člen
Blumentálska 5
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 31.07.2006 Skončenie funkcie: 31.12.2007
  (od: 23.01.2008 do: 22.01.2008)
Ing. Branislav Straka - predseda predstavenstva
Vazovova 15/2740
Bratislava 813 18
Vznik funkcie: 22.07.2005
  (od: 15.09.2005 do: 19.09.2006)
Ing. Branislav Straka - predseda predstavenstva
Vazovova 15/2740
Bratislava 813 18
Vznik funkcie: 22.07.2005 Skončenie funkcie: 31.07.2006
  (od: 20.09.2006 do: 19.09.2006)
Ing. Richard Sumann - predseda
Bořivojova 42
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.07.2006
  (od: 20.09.2006 do: 19.09.2008)
Ing. Richard Sumann - predseda
Bořivojova 42
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.07.2006 Skončenie funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.09.2008 do: 19.09.2008)
Ing. Zuzana Šubová - člen predstavenstva
Jamnického 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 22.07.2005
  (od: 15.09.2005 do: 19.09.2006)
Ing. Zuzana Šubová - člen predstavenstva
Jamnického 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 22.07.2005 Skončenie funkcie: 31.07.2006
  (od: 20.09.2006 do: 19.09.2006)
Ing. David Wolski - člen predstavenstva
Jaurisova 1502/17
Praha 140 00
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 20.09.2008 do: 31.12.2015)
Ing. David Wolski - člen predstavenstva
Jaurisova 1502/17
Praha 140 00
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 09.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 31.12.2015)
Ing. Zdeněk Jaroš - Predseda predstavenstva
Farská 748
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 04.02.2022)
Ing. Jaroslav Řehák - Člen predstavenstva
V Čeňku 1018
Praha 9 - Dolní Počernice 190 12
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 04.02.2022)
Mgr. Harald Friedl - člen predstavenstva
Keplerplatz 13/26
Wien 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 31.12.2016)
Mgr. Harald Friedl - člen predstavenstva
Keplerplatz 13/26
Wien 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.11.2015 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 01.01.2017 do: 31.12.2016)
Tomáš Kadlec - predseda predstavenstva
Ostrovského 3167/36A
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 01.01.2017 do: 31.12.2016)
Tomáš Kadlec - predseda predstavenstva
Ostrovského 3167/36A
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 01.07.2016 do: 31.12.2016)
Ing. Richard Sumann - predseda predstavenstva
Na Rymáni 260/1
Praha 5
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Hlboká 61
Nitra
  (od: 20.01.2000 do: 07.07.2002)
Ing. Richard Sumann - predseda predstavenstva
Na Rymáni 260/1
Praha 5
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Hlboká 61
Nitra
Vznik funkcie: 20.01.2000
  (od: 08.07.2002 do: 14.05.2004)
Ing. Richard Sumann - predseda predstavenstva
Na Rymáni 260/1
Praha 5
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Hlboká 61
Nitra
Vznik funkcie: 20.01.2000
  (od: 15.05.2004 do: 14.09.2005)
Ing. Richard Sumann - predseda predstavenstva
Na Rymáni 260/1
Praha 5
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Hlboká 61
Nitra
Vznik funkcie: 20.01.2000 Skončenie funkcie: 22.07.2005
  (od: 15.09.2005 do: 14.09.2005)
Ing. Zdeněk Jaroš - predseda predstavenstva
Farská 748
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 04.02.2022 do: 03.02.2022)
Ing. Jaroslav Řehák - člen predstavenstva
Východní 142
Větrušice 250 67
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 04.02.2022 do: 03.02.2022)
Ing. Zdeněk Jaroš - predseda predstavenstva
Farská 748
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 01.01.2017 do: 03.02.2022)
Ing. Jaroslav Řehák - člen predstavenstva
Východní 142
Větrušice 250 67
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 01.01.2017 do: 03.02.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 04.02.2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 31.07.2021 do: 03.02.2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 10.02.2021 do: 30.07.2021)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 01.01.2016 do: 09.02.2021)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 20.01.2000 do: 31.12.2015)
Základné imanie: 
11 012 440 EUR Rozsah splatenia: 11 012 440 EUR
  (od: 29.12.2023)
9 296 000 EUR Rozsah splatenia: 9 296 000 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 28.12.2023)
280 000 000 Sk Rozsah splatenia: 280 000 000 Sk
  (od: 12.03.2007 do: 28.05.2009)
173 300 000 Sk Rozsah splatenia: 173 300 000 Sk
  (od: 20.09.2006 do: 11.03.2007)
130 000 000 Sk Rozsah splatenia: 130 000 000 Sk
  (od: 08.07.2002 do: 19.09.2006)
130 000 000 Sk
  (od: 20.01.2000 do: 07.07.2002)
Akcie: 
Počet: 3317
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 29.12.2023)
Počet: 2800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 28.12.2023)
Počet: 2800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 12.03.2007 do: 28.05.2009)
Počet: 1733
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 20.09.2006 do: 11.03.2007)
Počet: 1300
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 08.07.2002 do: 19.09.2006)
Počet: 1300
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 10.08.2001 do: 07.07.2002)
Počet: 1300
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 20.01.2000 do: 09.08.2001)
Akcionár: 
BNP PARIBAS CARDIF SA
boulevard Haussmann 1
Paris 750 09
Francúzska republika
  (od: 09.09.2022)
BNP Paribas Assurance SA
Kleber 5
Paríž 750 16
Francúzska republika
  (od: 23.01.2008 do: 06.07.2011)
BNP PARIBAS CARDIF SA
bd Haussmann 1
Paris 750 09
Francúzska republika
  (od: 07.07.2011 do: 08.09.2022)
CARDIF SA
Kleber 5
Paríž 750 16
Francúzska republika
  (od: 15.05.2004 do: 22.01.2008)
Dozorná rada: 
Marc Weibel
Sq. Claude Debussy 3
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.12.2022
  (od: 18.01.2023)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
Vznik funkcie: 22.07.2005
  (od: 15.09.2005 do: 28.05.2009)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
Vznik funkcie: 22.07.2005 Skončenie funkcie: 28.04.2009
  (od: 29.05.2009 do: 28.05.2009)
Pier-Paolo Dipaola
rue Charles Rhôné 12
Saint Germain en Laye 781 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 06.10.2011
  (od: 18.10.2011 do: 31.12.2015)
Pier-Paolo Dipaola
rue Charles Rhôné 12
Saint Germain en Laye 781 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 06.10.2011 Skončenie funkcie: 09.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 31.12.2015)
Ing. Zdeněk Jaroš
Lesní 123
Postřižín 250 70
Česká republika
Vznik funkcie: 23.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 31.12.2016)
Ing. Zdeněk Jaroš
Lesní 123
Postřižín 250 70
Česká republika
Vznik funkcie: 23.10.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 01.01.2017 do: 31.12.2016)
Robert Springinsfeld
Břežánecká 887/26
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 31.07.2021 do: 01.03.2023)
Robert Springinsfeld
Břežánecká 887/26
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.06.2021 Skončenie funkcie: 28.02.2023
  (od: 02.03.2023 do: 01.03.2023)
Sophie Reversac
Rue Vauquelin 26
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.12.2022
  (od: 18.01.2023)
Robert Springinsfeld
Břežánecká 887/26
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.11.2023
  (od: 01.11.2023)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 17.12.2020
  (od: 04.02.2022 do: 17.01.2023)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 17.12.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2022
  (od: 18.01.2023 do: 17.01.2023)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 04.11.2009 Skončenie funkcie: 09.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 31.12.2015)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 09.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 09.02.2021)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 09.11.2015 Skončenie funkcie: 04.11.2020
  (od: 10.02.2021 do: 09.02.2021)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 17.12.2020
  (od: 10.02.2021 do: 03.02.2022)
Dominique Barthalon
73, reu Voltaire
Levallois Perret 923 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 17.06.2003
  (od: 18.11.2003 do: 19.09.2006)
Dominique Barthalon
73, reu Voltaire
Levallois Perret 923 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 17.06.2003 Skončenie funkcie: 31.07.2006
  (od: 20.09.2006 do: 19.09.2006)
Dominique Barthalon
rue Voltaire 73
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 04.11.2009
  (od: 01.04.2010 do: 31.12.2015)
Vivien Berbigier
rue Boileau 49
Paris 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.02.2020
  (od: 12.02.2020 do: 03.02.2022)
Vivien Berbigier
rue Boileau 49
Paris 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.02.2020
  (od: 04.02.2022 do: 17.01.2023)
Vivien Berbigier
rue Boileau 49
Paris 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.02.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2022
  (od: 18.01.2023 do: 17.01.2023)
Gérard Binet
Rue des Landes 78
Chatou
Francúzsko
Vznik funkcie: 20.01.2000
  (od: 08.07.2002 do: 17.11.2003)
Gérard Binet
Rue des Landes 78
Chatou
Francúzsko
  (od: 20.01.2000 do: 07.07.2002)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
  (od: 20.01.2000 do: 07.07.2002)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
Vznik funkcie: 20.01.2000 Skončenie funkcie: 22.07.2005
  (od: 15.09.2005 do: 14.09.2005)
Pierre de Villeneuve
Rue de Quinault 78
100 St. Germain en Laye
Francúzsko
Vznik funkcie: 20.01.2000
  (od: 08.07.2002 do: 14.09.2005)
Pier-Paolo Dipaola
rue Charles Rhôné 12
Saint Germain en Laye 781 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 09.11.2015 Skončenie funkcie: 31.01.2020
  (od: 12.02.2020 do: 11.02.2020)
Pier-Paolo Dipaola
rue Charles Rhôné 12
Saint Germain en Laye 781 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 09.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 11.02.2020)
Isabella Fumagalli
Piazza Durante 24
Milano 201 31
Talianska republika
Vznik funkcie: 28.04.2009 Skončenie funkcie: 23.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 02.11.2012)
Isabella Fumagalli
Piazza Durante 24
Milano 201 31
Talianska republika
Vznik funkcie: 28.04.2009
  (od: 29.05.2009 do: 02.11.2012)
Xavier Guilmineau
rue de St Germain 15 bis
Le Pecq 782 30
Francúzsko
Vznik funkcie: 31.07.2006
  (od: 20.09.2006 do: 28.05.2009)
Xavier Guilmineau
rue de St Germain 15 bis
Le Pecq 782 30
Francúzsko
Vznik funkcie: 31.07.2006 Skončenie funkcie: 28.04.2009
  (od: 29.05.2009 do: 28.05.2009)
Francois Xavier Hussenot
Rue Lecourbe 3
Paris 15
Francúzsko
Vznik funkcie: 27.03.2000
  (od: 08.07.2002 do: 17.11.2003)
Francois Xavier Hussenot
Rue Lecourbe 3
Paris 15
Francúzsko
  (od: 06.06.2000 do: 07.07.2002)
Florian Korallus
Thorwaldsenanlage 74
Wiesbaden 651 95
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 01.01.2017 do: 30.07.2021)
Florian Korallus
Thorwaldsenanlage 74
Wiesbaden 651 95
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 31.07.2021 do: 30.07.2021)
Thierry Lachaux
Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie
Francúzsko
  (od: 20.01.2000 do: 05.06.2000)
Jean-Bertrand Laroche
137, avenue de Suffren
Paris 750 07
Francúzska republika
Vznik funkcie: 17.06.2003
  (od: 18.11.2003 do: 17.10.2011)
Jean-Bertrand Laroche
137, avenue de Suffren
Paris 750 07
Francúzska republika
Vznik funkcie: 17.06.2003 Skončenie funkcie: 06.10.2011
  (od: 18.10.2011 do: 17.10.2011)
Claude Sarcia
rue Dr Blanche 34
Paris 750 16
Francúzsko
Vznik funkcie: 28.04.2009
  (od: 29.05.2009 do: 31.03.2010)
Claude Sarcia
rue Dr Blanche 34
Paris 750 16
Francúzsko
Vznik funkcie: 28.04.2009 Skončenie funkcie: 03.11.2009
  (od: 01.04.2010 do: 31.03.2010)
Pierre Gilbert Raymond Bonin
Village Suffren, rue de la Fédération 86
Paríž 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2023 Skončenie funkcie: 31.10.2023
  (od: 01.11.2023 do: 31.10.2023)
Pierre Gilbert Raymond Bonin
Village Suffren, rue de la Fédération 86
Paríž 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2023
  (od: 16.06.2023 do: 31.10.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 2.12.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (od: 20.01.2000)
Valné zhromaždenie dňa 27.3.2000 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Cardif Slovakia, a.s. na: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., zmena sídla zo: Štefánikova 43, Nitra na: Tolstého 9, Bratislava, zmena predmetu činnosti).
  (od: 06.06.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 297/2001, Nz 297/2001.
  (od: 10.08.2001)
Zmena Stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 204/02, Nz 204/02.
  (od: 08.07.2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/02,NZ 529/02. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonaom NR SR č. 500/2001 Z.z.
  (od: 03.02.2003)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.04.2003, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2003.
  (od: 18.11.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.07.2005.
  (od: 15.09.2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31. 07. 2006.
  (od: 20.09.2006)
Notárska zápisnica N 158/2007, Nz 8053/2007, NCRls 8114/2007 napísaná dňa 1.3.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (od: 12.03.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2007.
  (od: 23.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2008.
  (od: 20.09.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára 28.04.2009.
  (od: 29.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.20009.
  (od: 01.04.2010)
Notárska zápisnica N 448/2010, Nz 26985/2010, NCRls 27425/2010 napísaná dňa 30.07.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 20.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2011.
  (od: 18.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2014
  (od: 12.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2015 a 01.12.2015.
  (od: 01.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.05.2016.
  (od: 01.07.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  26.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR