Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2594/B

Business name: 
EZER, a.s.
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
Identification number (IČO): 
35 799 617
  (from: 11/09/2000)
Date of entry: 
11/09/2000
  (from: 11/09/2000)
Date of deletion: 
02/15/2011
  (from: 02/15/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/15/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/09/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
reklamná činnosť
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
leasingová činnosť
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
prenájom automobilov
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
prevádzkovanie autopožičovne
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/14/2002 until: 02/14/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače
  (from: 11/09/2000 until: 12/16/2002)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače
From: 11/09/2000
  (from: 12/17/2002 until: 03/17/2008)
JUDr. Ivan Piterka
Bratislavská 173
Horná Streda
Until: 08/07/2002
  (from: 11/09/2000 until: 10/13/2002)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82A
Bratislava 831 01
  (from: 11/09/2000 until: 12/16/2002)
Iveta Opaterná
Bezručova 2
Stupava 900 31
From: 08/07/2002
  (from: 10/14/2002 until: 02/14/2011)
JUDr. Rastislav Opaterný
Bezručova 2
Stupava 900 31
From: 11/09/2000
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2011)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82A
Bratislava 831 01
From: 11/09/2000
  (from: 12/17/2002 until: 02/14/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
Capital: 
39 840 EUR Paid up: 39 840 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 02/14/2011)
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 12/17/2002 until: 05/28/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 11/09/2000 until: 12/16/2002)
Shares: 
Number of shares: 15
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 656 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 02/14/2011)
Number of shares: 15
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 80 000 Sk
  (from: 12/17/2002 until: 05/28/2009)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/09/2000 until: 12/16/2002)
Stockholder: 
Technické sklo, a. s.
Agátová 22
Bratislava 844 03
  (from: 12/21/2010 until: 02/14/2011)
Supervisory board: 
Mgr. Adrián Iványi
Krásna 1089
Galanta
  (from: 11/09/2000 until: 12/16/2002)
Mgr. Lehel Patassy
Brančská 11
Bratislava
  (from: 11/09/2000 until: 12/16/2002)
Mgr. Lehel Patassy
Brančská 11
Bratislava
From: 11/09/2000
  (from: 12/17/2002 until: 06/18/2004)
Mgr. Lehel Patassy
Brančská 11
Bratislava
From: 11/09/2000 Until: 06/15/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/18/2004)
Mgr. Vanda Stoláriková
Stromová 50
Bratislava 831 01
  (from: 11/09/2000 until: 12/16/2002)
Mgr. Vanda Stoláriková
Stromová 50
Bratislava 831 01
From: 11/09/2000
  (from: 12/17/2002 until: 02/14/2011)
Mgr. Adrián Iványi
Krásna 1089
Galanta
From: 11/09/2000
  (from: 12/17/2002 until: 02/14/2011)
JUDr. Ľubomír Nemček
Vavilovova 4
Bratislava 851 01
From: 06/15/2004
  (from: 06/19/2004 until: 02/14/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 327/2010, Nz 58934/2010 zo dňa 30.12.2010 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti EZER, a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO : 35 799 617 bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 329/2010, Nz 58947/2010 zo dňa 30.12.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Technické sklo, a.s., so sídlom Agátova 22, 844 03 Bratislava, IČO : 00 012 670 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti. Obchodná spoločnosť EZER, a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO : 35 799 617, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. č. 2594/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 02/15/2011)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 228/00, Nz 228/00 zo dňa 3.8.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 11/09/2000 until: 02/14/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 7.8.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 593/02 napísanej dňa 7.8.2002 notárom JUDr. Vlhom boli schválené stanovy a zmena členov prestavenstva. Funkcia člena predstavenstva JUDr. Ivana Piterku zaniká dňa 7.8.2002.
  (from: 10/14/2002 until: 02/14/2011)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N z 838/2002 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (from: 12/17/2002 until: 02/14/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2004.
  (from: 06/19/2004 until: 02/14/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2008.
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/15/2011)
Legal successor: 
Technické sklo, a.s.
Agátova 22
Bratislava 844 03
  (from: 02/15/2011)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person