Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22500/B

Business name: 
TRIONYX, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/01/2007)
Registered seat: 
Stavbárska 34/910
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
  (from: 09/05/2000)
Identification number (IČO): 
36 219 291
  (from: 03/20/1997)
Date of entry: 
03/20/1997
  (from: 03/20/1997)
Person dissolved from: 
13.12.2006
  (from: 05/01/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/20/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeh predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/1997)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 03/20/1997)
krajčírske práce
  (from: 03/20/1997)
Partners: 
Iveta Kovácsová
Stavbárska 34/910
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Slovak Republic
  (from: 09/05/2000)
Contribution of each member: 
Iveta Kovácsová
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/05/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/05/2000)
Iveta Kovácsová
Stavbárska 34/910
Bratislava - Vrakuňa 821 07
  (from: 09/05/2000)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 09/05/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/09/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/13/2006
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.11.2006 č.k. 34CbR/19/2006 – 6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2006 bola obchodná spoločnosť TRIONYX, s.r.o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 05/01/2007)
 Liquidators:
Iveta Eze
Stavbárska 34
Bratislava 821 07
From: 12/13/2006
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/01/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.02.1997 podľa slovenského práva.
  (from: 03/20/1997)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.01.1999. Zmena sídla spoločnosti z: J. Bottu 20, Trnava na: Ivana Krasku 31, Trnava-modranka. Prispôsobenie spoločnekej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom zo dňa 19.01.1999.
  (from: 02/09/1999)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 02.11.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 02.11.1999.
  (from: 11/22/1999)
Dodatok č. 3 zo dňa 31.01.2000 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Trnava, I. Krasku 31 na: Trnava, Tamaškovičová 17).
  (from: 02/14/2000)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 21.07.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve formou not. zápisnice č. N 177/00, Nz 176/00 zo dňa 21.07.2000. Zmena sídla spoločnosti z Trnava, Tamaškovičova 17 na Bratislava - Vrakuňa 5176, Stavbárska 34/910.
  (from: 09/05/2000)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.2.2007 č.k. 34 Exre 33/2007 - 8, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.4.2007, ktorým bolo rozhodnuté o zápise údajov do obchodného registra v súvislosti so zrušením spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 05/01/2007)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person