Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1429/N

Business name: 
SPERA, s.r.o.
  (from: 06/15/1995 until: 09/25/2017)
Registered seat: 
č. 29
Levice - Malý Kiar 934 01
  (from: 01/19/2010 until: 09/25/2017)
29
Malý Kiar 934 01
  (from: 06/19/2009 until: 01/18/2010)
J.Jesenského 790/32
Levice 934 01
  (from: 09/20/2000 until: 06/18/2009)
162
Malé Kosihy 943 61
  (from: 06/15/1995 until: 09/19/2000)
Identification number (IČO): 
34 122 877
  (from: 06/15/1995)
Date of entry: 
06/15/1995
  (from: 06/15/1995)
Person dissolved from: 
11.9.2017
  (from: 09/26/2017)
Date of deletion: 
09/26/2017
  (from: 09/26/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/26/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/15/1995)
Objects of the company: 
veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/1995 until: 09/25/2017)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia gynekológie a pôrodníctva, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  (from: 06/06/2006 until: 09/25/2017)
Partners: 
Ing. Július Farkas
162
Malé Kosihy
Slovak Republic
  (from: 06/15/1995 until: 09/19/2000)
MUDr. Eugen Schweier
J.Jesenského 790/32
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 03/22/2006 until: 08/25/2017)
MUDr. Eugen Schweier
J.Jesenského 790/32
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 07/01/2005 until: 03/21/2006)
MUDr. Eugen Schweier
J.Jesenského 790/32
Levice
Slovak Republic
  (from: 09/20/2000 until: 06/30/2005)
MUDr. Eugen Schweier
Tatranská 11
Levice
Slovak Republic
  (from: 06/15/1995 until: 09/19/2000)
Róbert Štadler
Mochovská 2996/2
Levice 934 05
Slovak Republic
  (from: 07/01/2005 until: 03/21/2006)
MUDr. Juraj Braun
Ul. L.Exnára 456/30
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 08/26/2017 until: 09/25/2017)
Contribution of each member: 
MUDr. Eugen Schweier
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/15/1995 until: 09/19/2000)
Ing. Július Farkas
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/15/1995 until: 09/19/2000)
MUDr. Eugen Schweier
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/20/2000 until: 06/30/2005)
MUDr. Eugen Schweier
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/01/2005 until: 03/21/2006)
Róbert Štadler
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/01/2005 until: 03/21/2006)
MUDr. Eugen Schweier
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/22/2006 until: 06/18/2009)
MUDr. Eugen Schweier
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/19/2009 until: 08/25/2017)
MUDr. Juraj Braun
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/26/2017 until: 09/25/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/26/2017 until: 09/25/2017)
konatelia
  (from: 06/15/1995 until: 08/25/2017)
Ing. Július Farkas
162
Malé Kosihy
  (from: 06/15/1995 until: 09/19/2000)
MUDr. Eugen Schweier
Tatranská 11
Levice
  (from: 06/15/1995 until: 09/19/2000)
Róbert Štadler
Mochovská 2996/2
Levice 934 05
From: 05/27/2005
  (from: 07/01/2005 until: 03/21/2006)
Róbert Štadler
Mochovská 2996/2
Levice 934 05
From: 05/27/2005 Until: 03/06/2006
  (from: 03/22/2006 until: 03/21/2006)
MUDr. Eugen Schweier
J.Jesenského 790/32
Levice
  (from: 09/20/2000 until: 09/25/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 06/15/1995 until: 09/25/2017)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/19/2009 until: 09/25/2017)
200 000 Sk
  (from: 09/20/2000 until: 06/18/2009)
100 000 Sk
  (from: 06/15/1995 until: 09/19/2000)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 11.9.2017 o zrušení spoločnosti SPERA, s.r.o. so sídlom 934 01 Levice – Malý Kiar č. 29, IČO: 34 122 877 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou TRINITA spol. s r.o. so sídlom L. Exnára 30, 934 01 Levice, IČO: 31 439 098, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č 3374/N. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1429/N sa v y m a z á v a dňom 26.9.2017 obchodná spoločnosť SPERA, s.r.o. so sídlom 934 01 Levice – Malý Kiar č. 29, IČO: 34 122 877, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou TRINITA spol. s r.o. so sídlom L. Exnára 30, 934 01 Levice, IČO: 31 439 098, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č 3374/N, na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 11.9.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 270/2017, Nz 31003/2017, NCRls 31690/2017, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 26.9.2017, teda ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra.
  (from: 09/26/2017)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.03.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3946
  (from: 06/15/1995 until: 09/25/2017)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 17.04.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Malé Kosihy 162 na Levice, J.Jesenského 790/32.
  (from: 09/20/2000 until: 09/25/2017)
Legal successor: 
TRINITA spol. s r.o.
L. Exnára 30
Levice 934 01
  (from: 09/26/2017)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person