Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  33/S

Obchodné meno: 
Roľnícke družstvo
  (od: 24.06.1993)
R O V Y D - roľnícke, obchodno-výrobné družs-tvo
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
Sídlo: 
353
Kriváň 962 04
  (od: 22.05.2003)
Kriváň 962 04
  (od: 24.06.1993 do: 21.05.2003)
Kriváň
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
IČO: 
00 209 872
  (od: 07.03.1991)
Deň zápisu: 
07.03.1991
  (od: 07.03.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 07.03.1991)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť tovaru každého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (od: 24.06.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 24.06.1993)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 24.06.1993)
zámočníctvo
  (od: 24.06.1993)
autoopravárenské práce
  (od: 24.06.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 24.06.1993)
kopírovanie tlačív
  (od: 26.08.1996)
sekretárske služby
  (od: 26.08.1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu
  (od: 22.05.2003)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 14.10.2014)
nakladanie s odpadmi zatriedenými v zmysle Kategorizácie a katalógu odpadov pod kódmi 13 703 - hovädzia hnojovica /statný odpad/ a 95 101 - odpad zo septikov a žúmp /nebezpečný odpad/
  (od: 26.08.1996 do: 21.05.2003)
zmenárenská činnosť
  (od: 24.06.1993 do: 21.05.2003)
porážanie zvierat
  (od: 24.06.1993 do: 21.05.2003)
elektroinštalatérske práce
  (od: 24.06.1993 do: 21.05.2003)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov a občanov
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
predaj vlastného vyrobeného tovaru
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
iná hospodárska činnosť: * klampiarske a zámočnícke práce * čistenie vpustí a kanalizácie * šitie a minipulácia zvrškov obuvi * nákladná autodoprava a osobná doprava * výroba výrobkov z dreva * stavebná a montážna činnosť * vykonávanie zemných prác * revízie a opava elektroinštalácií a bleskozvodov * obchodná činnosť * zmenárenská činnosť * zahranično-obchodná činnosť - export a import všetkých druhov tovaru okrem tých, kde sa na základe všeobecne záväzných právnych predpisov vyžaduje osobitné oprávnenie
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 24.06.1993 do: 13.10.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.06.1993)
predstavenstvo
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019)
Emília Stehlíková - člen predstavenstva
302
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019)
Milan Belko - Predseda predstavenstva
409
Stožok 962 12
Vznik funkcie: 22.10.2021
  (od: 09.11.2021)
Juraj Ďurica - člen
311
Kriváň
  (od: 24.06.1993 do: 12.07.1999)
Peter Ďurica - člen
256
Kriváň
  (od: 26.08.1996 do: 12.07.1999)
Ing. Štefan Ďurica - podpredseda
258
Kriváň
  (od: 24.06.1993 do: 12.07.1999)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň
  (od: 13.07.1999 do: 21.05.2003)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.06.2017)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.06.2017 do: 23.04.2019)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň
Vznik funkcie: 09.04.1999
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň
Vznik funkcie: 09.04.1999 Skončenie funkcie: 09.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.06.2017)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.06.2017 do: 23.04.2019)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň
  (od: 13.07.1999 do: 21.05.2003)
Ing. Štefan Gáborík - predseda
796
Kriváň
  (od: 07.03.1991 do: 12.07.1999)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň
Vznik funkcie: 09.04.1999
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň
Vznik funkcie: 09.04.1999 Skončenie funkcie: 09.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Dušan Chlebničan - člen
120
Kriváň
  (od: 24.06.1993 do: 12.07.1999)
Jozef Chlebničan - člen
290
Kriváň
  (od: 13.07.1999 do: 21.05.2003)
Jozef Chlebničan - člen
290
Kriváň
Vznik funkcie: 09.04.1999
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Jozef Chlebničan - člen
290
Kriváň
Vznik funkcie: 09.04.1999 Skončenie funkcie: 09.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Štefan Kmeť - člen
61
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Štefan Kmeť - člen
61
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.06.2017)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.06.2017 do: 23.04.2019)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Milan Lopušník - člen
327
Korytárky
  (od: 13.07.1999 do: 21.05.2003)
Milan Lopušník - člen
327
Korytárky
Vznik funkcie: 09.04.1999
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Milan Lopušník - člen
327
Korytárky
Vznik funkcie: 09.04.1999 Skončenie funkcie: 09.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky
  (od: 13.07.1999 do: 21.05.2003)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky
Vznik funkcie: 09.04.1999
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky 962 04
Skončenie funkcie: 09.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
46
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.06.2017)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
46
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.06.2017 do: 17.07.2017)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
46
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 27.05.2017
  (od: 18.07.2017 do: 17.07.2017)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
53
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
53
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Miroslav Ostrihoň - člen
Krivec 122
Hriňová
  (od: 24.06.1993 do: 12.07.1999)
Miroslav Ostrihoň - člen
Krivec 122
Hriňová
  (od: 13.07.1999 do: 21.05.2003)
Miroslav Ostrihoň - člen
Krivec 122
Hriňová
Vznik funkcie: 09.04.1999
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Miroslav Ostrihoň - člen
Krivec 122
Hriňová
Vznik funkcie: 09.04.1999 Skončenie funkcie: 09.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň
  (od: 13.07.1999 do: 21.05.2003)
Vilma Paľková - člen
262
Korytárky
  (od: 24.06.1993 do: 12.07.1999)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň
Vznik funkcie: 09.04.1999
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň
Vznik funkcie: 09.04.1999 Skončenie funkcie: 09.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.06.2017)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.06.2017 do: 23.04.2019)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Vilma Paľková - člen
262
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Vilma Paľková - člen
262
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.06.2017)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.06.2017 do: 23.04.2019)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Ing. Jaroslav Panák - podpredseda
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
Tibor Raczko - člen
bl. 15
Hriňová
  (od: 24.06.1993 do: 25.08.1996)
Anna Sarvašová - člen
276
Kriváň
  (od: 24.06.1993 do: 12.07.1999)
Emília Stehlíková - člen predstavenstva
302
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 28.05.2017
  (od: 18.07.2017 do: 23.04.2019)
Emília Stehlíková - člen predstavenstva
302
Korytárky 962 04
Vznik funkcie: 28.05.2017 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Štefan Suja - člen
262
Korytárky
  (od: 24.06.1993 do: 12.07.1999)
Jozef Suja - člen
168
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Jozef Suja - člen
168
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.06.2017)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.06.2017 do: 23.04.2019)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 22.03.2019 Skončenie funkcie: 22.10.2021
  (od: 09.11.2021 do: 08.11.2021)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 08.11.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Právny úkon, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda družstva a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 24.06.1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 07.03.1991 do: 23.06.1993)
Kontrolná komisia: 
Ján Danko
303
Podkriváň 985 51
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019)
Ján Mitter
Krivec I 778
Hriňová 962 05
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019)
Ján Danko
303
Podkriváň 985 51
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Ján Danko
303
Podkriváň 985 51
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Peter Ďurica
256
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Peter Ďurica
256
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Peter Ďurica - člen
256
Kriváň
Vznik funkcie: 24.04.1998
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Peter Ďurica - člen
256
Kriváň
Vznik funkcie: 24.04.1998 Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Ján Halgaš
449
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Ján Halgaš
449
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Štefan Kmeť - člen
1608
Hriňová
Vznik funkcie: 24.04.1998
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Štefan Kmeť - člen
1608
Hriňová
Vznik funkcie: 24.04.1998 Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 19.05.2014)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Rozália Lopušníková
Korytárky 327
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004
  (od: 08.02.2005 do: 03.06.2009)
Rozália Lopušníková
Korytárky 327
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.04.2004 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Peter Palko - predseda
461
Kriváň
Vznik funkcie: 24.04.1998
  (od: 22.05.2003 do: 07.02.2005)
Peter Palko - predseda
461
Kriváň
Vznik funkcie: 24.04.1998 Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 08.02.2005 do: 07.02.2005)
Ján Danko
303
Podkriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Ján Halgaš
449
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 24.04.2019 do: 23.04.2019)
Ján Danko
303
Podkriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 23.04.2019)
Ján Halgaš
449
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 23.04.2019)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 03.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 23.04.2019)
Zapisované základné imanie: 
55 315 EUR
  (od: 11.02.2009)
1 665 000 Sk
  (od: 26.08.1996 do: 10.02.2009)
1 890 000 Sk
  (od: 24.06.1993 do: 25.08.1996)
Základný členský vklad: 
332 EUR
  (od: 11.02.2009)
10 000 Sk
  (od: 24.06.1993 do: 10.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi kona- nej dňa 22.2.1991, prijatím a schválením stanov družstva podľa zák. č. 162/90 Zb. Členská schôdza konaná dňa 20.9.1991 schválila zmenu stanov v čl. 2. Starý spis: Dr 63
  (od: 07.03.1991)
Družstvo dňa 11.12.1992 na členskej schôdzi prijalo zmenu stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. v spojení so zák. č. 42/92 Zb.
  (od: 24.06.1993)
Na Členskej schôdzi konanej dňa 15.03.1996 bolo schválené úplné znenie stanov.
  (od: 26.08.1996)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 9.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.07.1999)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 22.05.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  27.01.2022
Dátum výpisu:  29.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)