Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  33/S

Business name: 
Roľnícke družstvo
  (from: 06/24/1993)
R O V Y D - roľnícke, obchodno-výrobné družs-tvo
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
Registered seat: 
353
Kriváň 962 04
  (from: 05/22/2003)
Kriváň 962 04
  (from: 06/24/1993 until: 05/21/2003)
Kriváň
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
Identification number (IČO): 
00 209 872
  (from: 03/07/1991)
Date of entry: 
03/07/1991
  (from: 03/07/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/07/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť tovaru každého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 06/24/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/24/1993)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 06/24/1993)
zámočníctvo
  (from: 06/24/1993)
autoopravárenské práce
  (from: 06/24/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/24/1993)
kopírovanie tlačív
  (from: 08/26/1996)
sekretárske služby
  (from: 08/26/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu
  (from: 05/22/2003)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/14/2014)
nakladanie s odpadmi zatriedenými v zmysle Kategorizácie a katalógu odpadov pod kódmi 13 703 - hovädzia hnojovica /statný odpad/ a 95 101 - odpad zo septikov a žúmp /nebezpečný odpad/
  (from: 08/26/1996 until: 05/21/2003)
zmenárenská činnosť
  (from: 06/24/1993 until: 05/21/2003)
porážanie zvierat
  (from: 06/24/1993 until: 05/21/2003)
elektroinštalatérske práce
  (from: 06/24/1993 until: 05/21/2003)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov a občanov
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
predaj vlastného vyrobeného tovaru
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
iná hospodárska činnosť: * klampiarske a zámočnícke práce * čistenie vpustí a kanalizácie * šitie a minipulácia zvrškov obuvi * nákladná autodoprava a osobná doprava * výroba výrobkov z dreva * stavebná a montážna činnosť * vykonávanie zemných prác * revízie a opava elektroinštalácií a bleskozvodov * obchodná činnosť * zmenárenská činnosť * zahranično-obchodná činnosť - export a import všetkých druhov tovaru okrem tých, kde sa na základe všeobecne záväzných právnych predpisov vyžaduje osobitné oprávnenie
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 06/24/1993 until: 10/13/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/24/1993)
Managing board
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Emília Stehlíková - člen predstavenstva
302
Korytárky 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Milan Belko - Chairman of the Board of Directors
409
Stožok 962 12
From: 10/22/2021
  (from: 11/09/2021)
Juraj Ďurica - člen
311
Kriváň
  (from: 06/24/1993 until: 07/12/1999)
Peter Ďurica - člen
256
Kriváň
  (from: 08/26/1996 until: 07/12/1999)
Ing. Štefan Ďurica - podpredseda
258
Kriváň
  (from: 06/24/1993 until: 07/12/1999)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň
  (from: 07/13/1999 until: 05/21/2003)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 06/19/2017)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 06/20/2017 until: 04/23/2019)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň
From: 04/09/1999
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň
From: 04/09/1999 Until: 04/09/2004
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 06/19/2017)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 06/20/2017 until: 04/23/2019)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň
  (from: 07/13/1999 until: 05/21/2003)
Ing. Štefan Gáborík - predseda
796
Kriváň
  (from: 03/07/1991 until: 07/12/1999)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň
From: 04/09/1999
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň
From: 04/09/1999 Until: 04/09/2004
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Dušan Chlebničan - člen
120
Kriváň
  (from: 06/24/1993 until: 07/12/1999)
Jozef Chlebničan - člen
290
Kriváň
  (from: 07/13/1999 until: 05/21/2003)
Jozef Chlebničan - člen
290
Kriváň
From: 04/09/1999
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Jozef Chlebničan - člen
290
Kriváň
From: 04/09/1999 Until: 04/09/2004
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Štefan Kmeť - člen
61
Korytárky 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Štefan Kmeť - člen
61
Korytárky 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 06/19/2017)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 06/20/2017 until: 04/23/2019)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
From: 04/03/2014 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Milan Lopušník - člen
327
Korytárky
  (from: 07/13/1999 until: 05/21/2003)
Milan Lopušník - člen
327
Korytárky
From: 04/09/1999
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Milan Lopušník - člen
327
Korytárky
From: 04/09/1999 Until: 04/09/2004
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky
  (from: 07/13/1999 until: 05/21/2003)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky
From: 04/09/1999
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky 962 04
Until: 04/09/2004
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Martin Malatinec - člen
53
Korytárky 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
46
Korytárky 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 06/19/2017)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
46
Korytárky 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 06/20/2017 until: 07/17/2017)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
46
Korytárky 962 04
From: 04/03/2014 Until: 05/27/2017
  (from: 07/18/2017 until: 07/17/2017)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
53
Korytárky 962 04
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Martin Malatinec - člen predstavenstva
53
Korytárky 962 04
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Miroslav Ostrihoň - člen
Krivec 122
Hriňová
  (from: 06/24/1993 until: 07/12/1999)
Miroslav Ostrihoň - člen
Krivec 122
Hriňová
  (from: 07/13/1999 until: 05/21/2003)
Miroslav Ostrihoň - člen
Krivec 122
Hriňová
From: 04/09/1999
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Miroslav Ostrihoň - člen
Krivec 122
Hriňová
From: 04/09/1999 Until: 04/09/2004
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň
  (from: 07/13/1999 until: 05/21/2003)
Vilma Paľková - člen
262
Korytárky
  (from: 06/24/1993 until: 07/12/1999)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň
From: 04/09/1999
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň
From: 04/09/1999 Until: 04/09/2004
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Anna Paľková - podpredseda
596
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 06/19/2017)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 06/20/2017 until: 04/23/2019)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Vilma Paľková - člen
262
Korytárky 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Vilma Paľková - člen
262
Korytárky 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 06/19/2017)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 06/20/2017 until: 04/23/2019)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
From: 04/03/2014 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Ing. Jaroslav Panák - podpredseda
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
Tibor Raczko - člen
bl. 15
Hriňová
  (from: 06/24/1993 until: 08/25/1996)
Anna Sarvašová - člen
276
Kriváň
  (from: 06/24/1993 until: 07/12/1999)
Emília Stehlíková - člen predstavenstva
302
Korytárky 962 04
From: 05/28/2017
  (from: 07/18/2017 until: 04/23/2019)
Emília Stehlíková - člen predstavenstva
302
Korytárky 962 04
From: 05/28/2017 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Štefan Suja - člen
262
Korytárky
  (from: 06/24/1993 until: 07/12/1999)
Jozef Suja - člen
168
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Jozef Suja - člen
168
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 06/19/2017)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 06/20/2017 until: 04/23/2019)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019 Until: 10/22/2021
  (from: 11/09/2021 until: 11/08/2021)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 11/08/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Právny úkon, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda družstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 06/24/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 03/07/1991 until: 06/23/1993)
Supervisory board: 
Ján Danko
303
Podkriváň 985 51
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Ján Mitter
Krivec I 778
Hriňová 962 05
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Ján Danko
303
Podkriváň 985 51
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Ján Danko
303
Podkriváň 985 51
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Peter Ďurica
256
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Peter Ďurica
256
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Peter Ďurica - člen
256
Kriváň
From: 04/24/1998
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Peter Ďurica - člen
256
Kriváň
From: 04/24/1998 Until: 04/24/2003
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Ján Halgaš
449
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Ján Halgaš
449
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Štefan Kmeť - člen
1608
Hriňová
From: 04/24/1998
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Štefan Kmeť - člen
1608
Hriňová
From: 04/24/1998 Until: 04/24/2003
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009
  (from: 06/04/2009 until: 05/19/2014)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
From: 04/24/2009 Until: 04/02/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
Rozália Lopušníková
Korytárky 327
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004
  (from: 02/08/2005 until: 06/03/2009)
Rozália Lopušníková
Korytárky 327
Kriváň 962 04
From: 04/23/2004 Until: 04/23/2009
  (from: 06/04/2009 until: 06/03/2009)
Peter Palko - predseda
461
Kriváň
From: 04/24/1998
  (from: 05/22/2003 until: 02/07/2005)
Peter Palko - predseda
461
Kriváň
From: 04/24/1998 Until: 04/24/2003
  (from: 02/08/2005 until: 02/07/2005)
Ján Danko
303
Podkriváň 962 04
From: 04/03/2014 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Ján Halgaš
449
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014 Until: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Ján Danko
303
Podkriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 04/23/2019)
Ján Halgaš
449
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 04/23/2019)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
From: 04/03/2014
  (from: 05/20/2014 until: 04/23/2019)
Registered capital: 
55 315 EUR
  (from: 02/11/2009)
1 665 000 Sk
  (from: 08/26/1996 until: 02/10/2009)
1 890 000 Sk
  (from: 06/24/1993 until: 08/25/1996)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 02/11/2009)
10 000 Sk
  (from: 06/24/1993 until: 02/10/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi kona- nej dňa 22.2.1991, prijatím a schválením stanov družstva podľa zák. č. 162/90 Zb. Členská schôdza konaná dňa 20.9.1991 schválila zmenu stanov v čl. 2. Starý spis: Dr 63
  (from: 03/07/1991)
Družstvo dňa 11.12.1992 na členskej schôdzi prijalo zmenu stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. v spojení so zák. č. 42/92 Zb.
  (from: 06/24/1993)
Na Členskej schôdzi konanej dňa 15.03.1996 bolo schválené úplné znenie stanov.
  (from: 08/26/1996)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 9.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/13/1999)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 05/22/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2021
Date of extract :  12/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person