Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  10235/N

Business name of the organisational unit: 
Vladimír Dostál - zemní práce, autodoprava, s.r.o. - organizačná zložka
  (from: 01/29/2010)
Registered seat of organisational unit: 
Ku Bratke 11
Levice 934 05
  (from: 03/06/2013)
Identification number (IČO): 
45 373 353
  (from: 01/29/2010)
Date of entry: 
01/29/2010
  (from: 01/29/2010)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 01/29/2010)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/29/2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/29/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/29/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/29/2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/29/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/02/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/02/2011)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ zákona povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t.)
  (from: 08/09/2014)
zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c/ zákona)
  (from: 08/09/2014)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ zákona)
  (from: 08/09/2014)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b/ až d/ (§ 2 písm. e/ zákona)
  (from: 08/09/2014)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t.
  (from: 08/09/2014)
Head of organisational unit: 
Ing. Zdenka Špaňová
Čaka 393
Čaka 935 68
From: 03/06/2013
  (from: 03/06/2013)
Acting in the name of the company: 
Za organizačnú zložku podniku koná a podpisuje vedúci samostatne.
  (from: 07/09/2016)
Foreign person: 
Business name: Vladimír Dostál - zemní práce, autodoprava, s.r.o.
Registered seat:
Holická 1173/49a
Olomouc - Hodolany 779 00
Česká republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
V Obchodnom registri v Českej republike Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka č. 28307
  (from: 01/19/2012)
Štatutárny orgán: Individual managing director
  (from: 01/19/2012)
Vladimír Dostál
76
Olšovec 753 01
Česká republika
From: 01/01/2005
  (from: 01/19/2012)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person