Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2574/B

Business name: 
VÚB Leasingová, a.s. v likvidácii
  (from: 07/22/2009 until: 01/18/2011)
Registered seat: 
Dunajská 24
Bratislava 812 38
  (from: 06/01/2006 until: 01/18/2011)
Identification number (IČO): 
35 797 789
  (from: 10/18/2000)
Date of entry: 
10/18/2000
  (from: 10/18/2000)
Date of deletion: 
01/19/2011
  (from: 01/19/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/19/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/18/2000)
Capital: 
365 134 EUR Paid up: 365 134 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 01/18/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/20/2008
  (from: 01/19/2011)
 Liquidators:
Mgr. Silvia Gribová
Zbojné 151
Zbojné 067 14
From: 11/30/2010 Until: 01/19/2011
  (from: 12/31/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
  (from: 07/22/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/15/2009
  (from: 01/19/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť VÚB Leasingová, a. s. v likvidácii, so sídlom Dunajská 24, 812 38 Bratislava, IČO: 35 797 789, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 2574/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 15.12.2009. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených rozhodnutím jediného akcionára a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 15.12.2010. Obchodná spoločnosť VÚB Leasingová, a. s. v likvidácii, so sídlom Dunajská 24, 812 38 Bratislava, IČO: 35 797 789, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 2574/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 19.01.2011.
  (from: 01/19/2011)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person