Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1839/B

Obchodné meno: 
AQUASECO s.r.o.
  (od: 22.04.2004)
A.S.E. Aquaseco, spol. s r.o.
  (od: 28.12.1993 do: 21.04.2004)
A.S.E. AQUASECO, spol. s r.o.
  (od: 23.09.1992 do: 27.12.1993)
AQUASECO spol. s r.o.
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Sídlo: 
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (od: 17.01.2014)
Moyzesova 61
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (od: 16.03.1998 do: 16.01.2014)
Muchovo námestie 1
Bratislava 851 01
  (od: 28.12.1993 do: 15.03.1998)
Radlinského 37
Bratislava
  (od: 25.11.1991 do: 27.12.1993)
IČO: 
17 335 264
  (od: 25.11.1991)
Deň zápisu: 
25.11.1991
  (od: 25.11.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 25.11.1991)
Predmet činnosti: 
komplexné poradenské, konzultačné, projektové práce, činnosti a služby s nimi spojené, výskumné a prieskumné práce pre vodohospodárske, ekologické a iné investície: v odbore vodohospodárskom, v odbore technologických procesov, v odbore ochrany vôd pred znečisťovaním, v odbore manipulácie a hospodárenie s odpadmi, v odbore ostatných ekologických odborov, v odbore stability vodohospodárskych objektov
  (od: 25.11.1991)
obchodná činnosť s výnimkou položiek. pre ktoré sa vyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
  (od: 25.11.1991)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu celého predmetu činnosti
  (od: 25.11.1991)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K- I.
  (od: 18.12.2010)
prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd
  (od: 18.12.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 18.12.2010)
informatívne meranie fyzikálnochemických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd
  (od: 18.12.2010)
Spoločníci: 
Ing. Ján Vlna
Budatínska 25/3054
Bratislava 851 05
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2022)
Ing. Katarína Chupíková
Lesná 1/345
Zálesie 900 28
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2010)
RNDr. Igor Brilla , CSc.
Urbánkova 10
Bratislava 811 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
RNDr. Igor Brilla , CSc.
Urbánkova 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Daniela Jančulová
Lesná 201
Zálesie 900 28
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 02.05.2016)
Daniela Jančulová
Lesná 201
Zálesie 900 28
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2001 do: 14.10.2004)
Daniela Jančulová
Lesná 201
Zálesie 900 28
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2000 do: 24.06.2001)
Daniela Jančulová
Lesná 201
Zálesie 900 28
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
Soňa Kožíková
Staré záhrady 34
Bratislava 821 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 16.01.2014)
Soňa Kožíková
Staré záhrady 34
Bratislava 821 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2001 do: 14.10.2004)
Soňa Kožíková
Staré záhrady 34
Bratislava 821 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2000 do: 24.06.2001)
Soňa Kožíková
Staré záhrady 34
Bratislava 821 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
Ing. Pavel Marek
Púpavova 17
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ing. Pavel Marek
Púpavova 17
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Ing. Ladislav Pénzes
Báč 57, okr. Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2004 do: 14.10.2004)
Ing. Ladislav Pénzes
57
Báč
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 22.04.2004)
Ing. Ladislav Pénzes
Báč 57
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 15.03.1998)
Ing. Peter Polyak
Romanova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ing. Peter Polyak
Romanova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
PhMr. Silvia Schusterová
Drotárska 9
Bratislava 811 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
PhMr. Silvia Schusterová
Drotárska 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ing. Martin Turčan
Rozvodná 9
Bratislava 831 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 24.06.2001)
Ing. Martin Turčan
Rozvodná 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 15.03.1998)
Ing. Jozef Turčan , CSc.
Komárnická 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 23.10.1995)
Ing. Ján Vlna
Jasovská 43
Bratislava 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2004 do: 14.10.2004)
Ing. Ján Vlna
Jasovská 43
Bratislava 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2000 do: 22.04.2004)
Ing. Ján Vlna
Jasovská 43
Bratislava 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
Ing. Ján Vlna
Jasovská 43
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ing. Eduard Vyskoč
Ožvoldíkova 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 23.10.1995)
Ing. Eduard Vyskoč
Ožvoldíkova 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Mária Vyskočová
Ožvoldíkova 2
Bratislava 841 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 17.12.2010)
Mária Vyskočová
Ožvoldíkova 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 15.03.1998)
Ing. Ján Zahradníček
Raketova 8
Bratislava 821 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
Ing. Ján Zahradníček
Raketova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ing. Ján Zahradníček
Raketova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Ing. Ľudomír Žemla
Račianska 97
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 23.10.1995)
Ing. Ľudomír Žemla
Račianska 97
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Ing. Ján Vlna
Budatínska 25/3054
Bratislava 851 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 23.05.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Ján Vlna
( peňažný vklad )
  (od: 03.05.2016 do: 23.05.2022)
Ing. Ján Vlna
Vklad: 3 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 000 EUR
  (od: 24.05.2022)
Ing. Katarína Chupíková
Vklad: 12 269,202684 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 12 269,202684 EUR
  (od: 03.05.2016)
Ing. Pavel Marek
Vklad: 20 000 Kčs Splatené: 20 000 Kčs
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Ing. Peter Polyak
Vklad: 20 000 Kčs Splatené: 20 000 Kčs
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Ing. Eduard Vyskoč
Vklad: 20 000 Kčs Splatené: 20 000 Kčs
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Ing. Ján Zahradníček
Vklad: 20 000 Kčs Splatené: 20 000 Kčs
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Ing. Ľudomír Žemla
Vklad: 20 000 Kčs Splatené: 20 000 Kčs
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Ing. Pavel Marek
Vklad: 50 000 Kčs Splatené: 50 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ing. Peter Polyak
Vklad: 60 000 Kčs Splatené: 60 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ing. Eduard Vyskoč
Vklad: 60 000 Kčs Splatené: 60 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 23.10.1995)
Ing. Ján Zahradníček
Vklad: 60 000 Kčs Splatené: 60 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ing. Ľudomír Žemla
Vklad: 60 000 Kčs Splatené: 60 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 23.10.1995)
RNDr. Igor Brilla , CSc.
Vklad: 20 000 Kčs Splatené: 20 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
PhMr. Silvia Schusterová
Vklad: 60 000 Kčs Splatené: 60 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ing. Jozef Turčan , CSc.
Vklad: 60 000 Kčs Splatené: 60 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 23.10.1995)
Ing. Ján Vlna
Vklad: 30 000 Kčs Splatené: 30 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Mária Vyskočová
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 24.10.1995 do: 15.03.1998)
Ing. Ladislav Pénzes
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 24.10.1995 do: 15.03.1998)
Ing. Martin Turčan
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 24.10.1995 do: 15.03.1998)
Ing. Ján Zahradníček
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
RNDr. Igor Brilla , CSc.
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
PhMr. Silvia Schusterová
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
Ing. Ján Vlna
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
Mária Vyskočová
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 19.01.2010)
Ing. Ladislav Pénzes
Vklad: 110 000 Sk Splatené: 110 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 22.04.2004)
Ing. Martin Turčan
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 24.06.2001)
Soňa Kožíková
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
Daniela Jančulová
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 18.12.2000)
Ing. Ján Vlna
Vklad: 90 000 Sk Splatené: 90 000 Sk
  (od: 19.12.2000 do: 22.04.2004)
Soňa Kožíková
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 19.12.2000 do: 24.06.2001)
Daniela Jančulová
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 19.12.2000 do: 24.06.2001)
Soňa Kožíková
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 25.06.2001 do: 14.10.2004)
Daniela Jančulová
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 25.06.2001 do: 14.10.2004)
Ing. Ladislav Pénzes
Vklad: 90 000 Sk Splatené: 90 000 Sk
  (od: 23.04.2004 do: 14.10.2004)
Ing. Ján Vlna
Vklad: 110 000 Sk Splatené: 110 000 Sk
  (od: 23.04.2004 do: 14.10.2004)
Soňa Kožíková
Vklad: 130 000 Sk Splatené: 130 000 Sk
  (od: 15.10.2004 do: 19.01.2010)
Daniela Jančulová
Vklad: 130 000 Sk Splatené: 130 000 Sk
  (od: 15.10.2004 do: 19.01.2010)
Ing. Ján Vlna
Vklad: 140 000 Sk Splatené: 140 000 Sk
  (od: 15.10.2004 do: 19.01.2010)
Mária Vyskočová
Vklad: 1 991,635133 EUR Splatené: 1 991,635133 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 17.12.2010)
Soňa Kožíková
Vklad: 4 315,209454 EUR Splatené: 4 315,209454 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 13.02.2012)
Daniela Jančulová
Vklad: 4 315,209454 EUR Splatené: 4 315,209454 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 02.05.2016)
Ing. Ján Vlna
Vklad: 4 647,148643 EUR Splatené: 4 647,148643 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 13.02.2012)
Ing. Katarína Chupíková
Vklad: 1 991,635133 EUR Splatené: 1 991,635133 EUR
  (od: 18.12.2010 do: 13.02.2012)
Soňa Kožíková
Vklad: 3 000 EUR Splatené: 3 000 EUR
  (od: 14.02.2012 do: 16.01.2014)
Ing. Ján Vlna
Vklad: 3 000 EUR Splatené: 3 000 EUR
  (od: 14.02.2012 do: 02.05.2016)
Ing. Katarína Chupíková
Vklad: 4 953,99323 EUR Splatené: 4 953,99323 EUR
  (od: 14.02.2012 do: 16.01.2014)
Ing. Katarína Chupíková
Vklad: 7 953,99323 EUR Splatené: 7 953,99323 EUR
  (od: 17.01.2014 do: 02.05.2016)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 25.06.2001)
konateľ
  (od: 23.09.1992 do: 24.06.2001)
konatelia
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Ing. Katarína Saif Chupíková
Lesná 1
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2017)
Ing. Katarína Chupíková
Lesná 1
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.2016 do: 27.06.2017)
Daniela Jančulová
Lesná 201
Zálesie 900 28
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2001 do: 21.04.2004)
Daniela Jančulová
Lesná 201
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 07.11.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2004 do: 02.05.2016)
Daniela Jančulová
Lesná 201
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 07.11.2000 Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.2016 do: 02.05.2016)
Ing. Peter Polyak
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.1992 do: 23.10.1995)
Ing. Ján Vlna
Jasovská 43
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1995 do: 21.04.2004)
Ing. Ján Vlna
Budatínska 25/3054
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 03.04.1995
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2010 do: 23.11.2011)
Ing. Ján Vlna
Budatínska 25/3054
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 03.04.1995 Skončenie funkcie: 18.11.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.2011 do: 23.11.2011)
Ing. Ján Vlna
Jasovská 43
Bratislava
Vznik funkcie: 03.04.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2004 do: 17.12.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 24.12.2011)
V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (od: 18.12.2010 do: 23.12.2011)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ, samostatne.
  (od: 25.06.2001 do: 17.12.2010)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ, samostatne.
  (od: 23.09.1992 do: 24.06.2001)
Na konanie v mene spoločnosti, jej zastupovanie voči tretím osobám a záväzné podpisovanie za spoločnosť je oprávnený každý zakladajúci spoločník samostatne.
  (od: 25.11.1991 do: 22.09.1992)
Základné imanie: 
15 269,202684 EUR Rozsah splatenia: 15 269,202684 EUR
  (od: 20.01.2010)
460 000 Sk Rozsah splatenia: 460 000 Sk
  (od: 22.04.2004 do: 19.01.2010)
460 000 Sk
  (od: 16.03.1998 do: 21.04.2004)
460 000 Kčs
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (od: 25.11.1991)
Spoločenská zmluva, prispôsobená Obchodnému zákonníku Zák.č. 513/1991 Zb. dňa 20. júna 1992.
  (od: 23.09.1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.3.1994 a zo dňa 25.5.1995.
  (od: 24.10.1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.10.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1997, na ktorom bola schválená zmena sídla a prevod obchodného podielu.
  (od: 16.03.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.7.1998, na ktorom bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.1998, na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov.
  (od: 19.12.2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.11.2000. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 3.1.2001. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.3.2001.
  (od: 25.06.2001)
Ing. Peter Polyak od 29.01.1992 do 03.04.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2003. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.06.2003.
  (od: 22.04.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2003. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 03.10.2003.
  (od: 23.04.2004)
Zápisnica z riadneho valného zhormaždenia spoločnosti zo dňa 26.08.2004.
  (od: 15.10.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2010. Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.2010.
  (od: 18.12.2010)
Zápisnica z mimoriadenho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2011.
  (od: 24.11.2011)
Dodatok spoločenskej zmluve č. 12 zo dňa 18.11.2011.
  (od: 24.12.2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 01.02.2012.
  (od: 14.02.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 27.04.2016.
  (od: 03.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  05.08.2022
Dátum výpisu:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)