Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3162/R

Business name: 
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
  (from: 10/11/1995)
Registered seat: 
ulica Odborov 244/8
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/30/2021)
Identification number (IČO): 
31 637 655
  (from: 10/11/1995)
Date of entry: 
10/11/1995
  (from: 10/11/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/11/1995)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/11/1995)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/11/1995)
šitie rukavíc a pracovných odevov
  (from: 10/11/1995)
upratovacie služby
  (from: 10/11/1995)
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
  (from: 10/11/1995)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (from: 10/11/1995)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/18/1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 05/18/1998)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 05/18/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/18/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/18/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/18/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných vecí
  (from: 05/18/1998)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 05/18/1998)
poriadanie turistických, športových a spoločenských podujatí
  (from: 05/18/1998)
vykonávanie činnosti profesionálnych kolektívnych a individuálnych športov - hádzaná, hokej, futbal, volejbal, atletika, vodné športy, cyklistika
  (from: 05/18/1998)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 05/18/1998)
maliarske a natieračské práce
  (from: 05/18/1998)
návrhy a realizácia úpravy plôch verejnej zelene a záhrad
  (from: 05/18/1998)
údržba verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev
  (from: 05/18/1998)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre viac ako päť motorových vozidiel -
  (from: 05/18/1998)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
  (from: 05/18/1998)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako osem miest
  (from: 05/18/1998)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 05/18/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/18/1998)
závodné stravovanie
  (from: 05/18/1998)
reštauračné stravovanie
  (from: 05/18/1998)
činnosť zabezpečujúca ochranu majetku a osôb
  (from: 05/18/1998)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 10/28/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/31/2016)
Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
  (from: 12/08/2022)
Partners: 
Mesto Považská Bystrica IČO: 00 317 667
Centrum 2/3
Považská Bystrica 017 13
Slovak Republic
  (from: 10/27/2021)
Contribution of each member: 
Mesto Považská Bystrica
Amount of investment: 106 639 EUR Paid up: 106 639 EUR
  (from: 10/27/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/28/2010)
Mgr. Ján Zlocha
Moyzesova 2995/117
Považská Bystrica 017 01
From: 05/06/2023
  (from: 06/06/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 10/28/2010)
Capital: 
106 639 EUR Paid up: 106 639 EUR
  (from: 08/23/2012)
Supervisory board: 
Bc. Ladislav Holák
Podvažie 55
Považská Bystrica 017 04
From: 03/12/2019
  (from: 04/12/2019)
MUDr. Igor Steiner , MPH
Zakvášov 1519/55
Považská Bystrica 017 07
From: 03/12/2019
  (from: 04/12/2019)
Ing. František Martaus , PhD.
Nová 129
Považská Bystrica 017 01
From: 04/01/2023
  (from: 05/06/2023)
MUDr. Ľudmila Čičková
Rozkvet 2076/159-24
Považská Bystrica 017 01
From: 04/01/2023
  (from: 05/06/2023)
Andrej Meszároš
Moyzesova 4997/127
Považská Bystrica 017 01
From: 04/01/2023
  (from: 05/06/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.10.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8018
  (from: 10/11/1995)
Dodatok č. l k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/18/1998)
Valné zhromaždenie dňa 21.3.2000 o 16.00 hod. schválilo zvýšenie základného imania, prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.3.2000.
  (from: 10/02/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.3.2000 bol prijatý dodatok č.2 k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice NZ 32/00 zo dňa 23.3.2000 (úplné znenie).
  (from: 11/28/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.3.2003 schválilo zmeny v dozornej rade. Zasadnutie dozornej rady dňa 21.3.2003 zvolilo svojho predsedu.
  (from: 07/09/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.3.2023 bol prijatý dodatok č.12 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/06/2023)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/26/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
FK RAVEN s.r.o. 36299677 ,
Športovcov
2115
  (from: 08/26/2014)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person