Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  624/B

Obchodné meno: 
VUIS - Vodovody a kanalizácie spol. s r. o.
  (od: 15.04.1991)
Sídlo: 
Lamačská cesta 8
Bratislava 811 04
  (od: 16.02.2012)
Lamačská 8
Bratislava 811 04
  (od: 18.01.2012 do: 15.02.2012)
Lamačská 8
Bratislava 810 01
  (od: 26.10.1999 do: 17.01.2012)
Lamačská
Bratislava 811 04
  (od: 06.05.1993 do: 25.10.1999)
Lamačská
Bratislava
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
IČO: 
17 310 211
  (od: 15.04.1991)
Deň zápisu: 
15.04.1991
  (od: 15.04.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 15.04.1991)
Predmet činnosti: 
výskum, vývoj v oblasti vodovodov a kanalizácií
  (od: 19.06.1996)
vykonávanie vzorových stavebno-montážnych prác
  (od: 19.06.1996)
konzultačná činnosť a spracovanie štúdií v oblasti vodovodov a kanalizácií
  (od: 19.06.1996)
statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
  (od: 19.06.1996)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
  (od: 19.06.1996)
prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 19.06.1996)
prenájom stroajov a prístrojov
  (od: 19.06.1996)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 19.06.1996)
skúšanie potrubných systémov a nádrží
  (od: 19.06.1996)
xerografické služby
  (od: 19.06.1996)
vykonávanie činnosti akreditovaného skúšobného laboratória podľa predmetu akreditácie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia o akreditácii vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou
  (od: 26.10.1999)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 19.11.2021)
vedenie účtovníctva
  (od: 19.11.2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 19.11.2021)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 19.11.2021)
administratívne služby
  (od: 19.11.2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 19.11.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 19.11.2021)
diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 19.11.2021)
vykonávanie činností súvisiacich s osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby a verejných prác SR v zmysle ustanovení zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v rozsahu špecifikovanom v prílohe k osvedčeniu o autorizácii
  (od: 26.10.1999 do: 18.11.2021)
Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu a vývoja na úseku vodovodov a kanalizácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä:
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
vyhľadávací a aplikovaný výskum
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
vývoj výrobkov a technológií
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
laboratórne a terénne skúšky a merania
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
normalizácia a typizácia
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
poradenská služba
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
Vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukciách vodovodov a kanalizácií.
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
Spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií. Statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov.
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
Vykonávanie iných hospodárskych inností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
Riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií.
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu vývoja na úseku vodovodov a kanali- zácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
vyhľadávací a aplikovaný výskum
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
vývoj výrobkov a technológií
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
laboratórne a terénne skúšky a merania
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
normalizácia a typizácia
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
poradenská služba
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekoštrukciách vodovodov a kanalizácií
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií
  (od: 06.05.1993 do: 18.06.1996)
prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozi- dlá
  (od: 29.11.1995 do: 18.06.1996)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 29.11.1995 do: 18.06.1996)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 29.11.1995 do: 18.06.1996)
skúšanie potrubných systémov a nádrží
  (od: 29.11.1995 do: 18.06.1996)
xerografické služby
  (od: 29.11.1995 do: 18.06.1996)
Spoločníci: 
Ing. Robert Pašek
Vajnorská 7
Chorvátsky Grob 900 25
  (od: 19.11.2021)
Tomáš Pašek
Lančárska 3/8786
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
  (od: 19.11.2021)
Ing. Ľudovít Gajdošík
Staré Záhrady 26
Bratislava
  (od: 15.04.1991 do: 20.09.1992)
Ing. Robert Pašek
Vajnorská 7
Chorvátsky Grob 900 25
  (od: 04.03.2015 do: 18.11.2021)
Ing. Ján Pašek
Molecova 7
Bratislava
  (od: 07.01.2003 do: 18.11.2021)
Ing. Robert Pašek
Vajnorská 7
Chorvátsky Grob
  (od: 07.01.2003 do: 17.01.2012)
Ing. Ján Pašek
Komsomolská 7
Bratislava
  (od: 29.11.1995 do: 06.01.2003)
Ing. Ján Pašek
Komsomolská 7
Bratislava
  (od: 06.05.1993 do: 28.11.1995)
Ing. Ján Pašek
Komsomolská 7
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 05.05.1993)
Ing. Ján Pašek
Komsomolská 7
Bratislava
  (od: 15.04.1991 do: 20.09.1992)
Michaela Pašeková
Vajnorská 7
Chorvátsky Grob 900 25
  (od: 18.01.2012 do: 03.03.2015)
Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc.
Fr. Kráľa 18
Bratislava
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
Ing. Jozef Valigurský
Hnilecká 17
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 06.01.2003)
Ing. Jozef Valigurský
Hnilecká 17
Bratislava
  (od: 15.04.1991 do: 20.09.1992)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Robert Pašek
Vklad: 8 798 EUR Splatené: 8 798 EUR
  (od: 19.11.2021)
Tomáš Pašek
Vklad: 7 802 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 7 802 EUR
  (od: 19.11.2021)
Ing. Ján Pašek
Vklad: 40 000 Sk
  (od: 15.04.1991 do: 20.09.1992)
Ing. Ľudovít Gajdošík
Vklad: 20 000 Sk
  (od: 15.04.1991 do: 20.09.1992)
Ing. Jozef Valigurský
Vklad: 20 000 Sk
  (od: 15.04.1991 do: 20.09.1992)
Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc.
Vklad: 20 000 Sk
  (od: 15.04.1991 do: 05.05.1993)
Ing. Ján Pašek
Vklad: 50 000 Sk
  (od: 21.09.1992 do: 05.05.1993)
Ing. Jozef Valigurský
Vklad: 30 000 Sk
  (od: 21.09.1992 do: 06.01.2003)
Ing. Ján Pašek
Vklad: 70 000 Sk
  (od: 06.05.1993 do: 28.11.1995)
Ing. Ján Pašek
Vklad: 470 000 Sk
  (od: 29.11.1995 do: 06.01.2003)
Ing. Ján Pašek
Vklad: 470 000 Sk Splatené: 470 000 Sk
  (od: 07.01.2003 do: 29.06.2010)
Ing. Robert Pašek
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 07.01.2003 do: 29.06.2010)
Ing. Ján Pašek
Vklad: 15 601,14 EUR Splatené: 15 601,14 EUR
  (od: 30.06.2010 do: 18.11.2021)
Ing. Robert Pašek
Vklad: 995,81 EUR Splatené: 995,81 EUR
  (od: 30.06.2010 do: 17.01.2012)
Michaela Pašeková
Vklad: 995,81 EUR Splatené: 995,81 EUR
  (od: 18.01.2012 do: 03.03.2015)
Ing. Robert Pašek
Vklad: 995,81 EUR Splatené: 995,81 EUR
  (od: 04.03.2015 do: 18.11.2021)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 18.01.2012)
konateľ
  (od: 22.03.1996 do: 17.01.2012)
konatelia
  (od: 06.05.1993 do: 21.03.1996)
konatelia
  (od: 21.09.1992 do: 05.05.1993)
konatelia
  (od: 15.04.1991 do: 20.09.1992)
Ing. Robert Pašek - konateľ
Vajnorská 7
Chorvátsky Grob
Vznik funkcie: 05.01.1996
  (od: 07.01.2003)
Tomáš Pašek
Lančárska 3/8786
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 18.01.2012)
Ing. Ján Pašek
Komsomolská 7
Bratislava
  (od: 06.05.1993 do: 21.03.1996)
Ing. Ján Pašek
Molecova 7
Bratislava
  (od: 22.03.1996 do: 06.01.2003)
Ing. Robert Pašek
Plzenská 3
Bratislava
  (od: 22.03.1996 do: 06.01.2003)
Ing. Ján Pašek - konateľ
Molecova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 31.03.1991
  (od: 07.01.2003 do: 18.11.2021)
Ing. Ján Pašek - konateľ
Molecova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 31.03.1991 Skončenie funkcie: 02.03.2021
  (od: 19.11.2021 do: 18.11.2021)
Ing. Jozef Valigurský
Hnilecká 17
Bratislava
  (od: 06.05.1993 do: 21.03.1996)
Ing. Jozef Valigurský
Hnilecká 17
Bratislava
  (od: 22.03.1996 do: 18.06.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (od: 22.03.1996)
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (od: 06.05.1993 do: 21.03.1996)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Ján Pašek, riaditeľ a Ing. Jozef Valigurský, zástupca riaditeľasamostatne. Zástupca riaditeľa podpisuje v neprítomnosti riaditeľa.
  (od: 21.09.1992 do: 05.05.1993)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Ján Pašek, riaditeľ a Ing. Ľudovít Gajdošík, zástupca riaditeľasamostane. Zástupca riaditeľa podpisuje v neprítomnosti riaditeľa.
  (od: 15.04.1991 do: 20.09.1992)
Základné imanie: 
16 600 EUR Rozsah splatenia: 16 600 EUR
  (od: 19.11.2021)
16 596,95 EUR Rozsah splatenia: 16 596,95 EUR
  (od: 30.06.2010 do: 18.11.2021)
500 000 Sk
  (od: 29.11.1995 do: 29.06.2010)
100 000 Sk
  (od: 21.09.1992 do: 28.11.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.03.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1054
  (od: 15.04.1991)
Doplnok č. 1/94 k spoločenskej zmluve o založení obchodnej spoločnosti VUIS-Vodovody a kanalizácie spol.s r.o. V nadväznosti na uzavretie zmluvy na zabezpe- čenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy č. 584/1994 o predaji časti podniku Výskumný ústav inžinierskych stavieb š.p. Bratislava medzi VUIS-Vodovody a kanalizácie spol.s r.o. a Fondom národného majetku SR sa spoločníci dohodli na nasledovnej zmene spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti VUISVodovody a kanalizácie spol.s r.o./úplné znenie zmluvy z 21.03.1991 po zmenách vykonaných do 07.12.1992. Doplňuje sa: 1/Spoločnosť nesmie bez súhlasu Fondu národného majetku SR uzatvárať: - zmluvy o predaji obchodných podielov spoločníkov, - zmluvy o nájme s dlhšou výpovednou lehotou ako 3 mesiace, - zmluvy o predaji nehnuteľností, - zmluvy o predaji technologického zariadenia a vkladať majetok spoločnosti do nových obchodných spoločností alebo družstiev. 2/Vyššie uvedené obmedzenia právnych úkonov platia do splatenia ceny v zmysle zmluvy č. 584/1994 o predaji časti podniku Výskumný ústav inžinierskych stavieb š.p. Bratislava. Stary spis: S.r.o. 1054
  (od: 16.03.1995)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 6.6.1995 a 14.7.1995. Stary spis: S.r.o. 1054
  (od: 29.11.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.1.1996. Stary spis: S.r.o. 1054
  (od: 22.03.1996)
Spoločenská zmluva zo dňa 6.5.1993 v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.1996. Stary spis: S.r.o. 1054
  (od: 19.06.1996)
Doplnok č. 1/94 k spoločenskej zmluve o založení obchodnej spoločnosti VUIS-Vodovody a kanalizácie spol. s r.o. stratil účinnosť. Prechodné ustanovenia tohto doplnku obsahujúce obmedzenia vykonávania právnych úkonov bez súhlasu Fondu národného majetku SR platili do splatenia 65% ceny v zmysle zmluvy č. 584/1994 o predaji časti podniku Výskumný ústav inžinierskych stavieb š.p. Bratislava. Dňa 23.4.2001 vydal Fond národného majetku SR pod č.j. 6824/01/Ja potvrdenie o zaplatení 70,1% podielu ceny, ako doklad pre zrušenie obmedzenia týchto právnych úkonov.
  (od: 30.08.2001)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 21.3.2002 úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 1.7.2002 Dodatok č. 1/2002 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.10.2002
  (od: 07.01.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2011.
  (od: 18.01.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhroamždenia zo dňa 23.02.2015.
  (od: 04.03.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  03.12.2021
Dátum výpisu:  06.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)