Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  98115/B

Business name: 
Sortio s. r. o.
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Registered seat: 
Grösslingova 4
Bratislava 811 09
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Identification number (IČO): 
47 726 300
  (from: 03/22/2014)
Date of entry: 
03/22/2014
  (from: 03/22/2014)
Person dissolved from: 
21.12.2015
  (from: 01/15/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/15/2016)
Date of deletion: 
01/15/2016
  (from: 01/15/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/15/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/2014)
Objects of the company: 
Počítačové služby
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Partners: 
Peter Felix
Južná 12
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Contribution of each member: 
Peter Felix
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Peter Felix
Južná 12
Nitra 949 01
From: 03/22/2014
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1486/2015, Nz 58619/2015 zo dňa 21.12.2015. Obchodná spoločnosť Sortio s. r. o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 726 300, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 98115/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 01/15/2016)
Zakladateľská listina zo dňa 05.03.2014.
  (from: 03/22/2014 until: 01/14/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/15/2016)
Legal successor: 
Varga Bau, s. r. o.
Mostná 72
Nitra 949 01
  (from: 01/15/2016)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person